Les urbanitzacions amb dèficits. Els dèficits de les urbanitzacions

Les urbanitzacions amb dèficits. Els dèficits de les urbanitzacions

  Curs finalitzat

Imprimir


Consulta les presentacions

#DèficitsUrbanitzacions

Les urbanitzacions residencials de baixa densitat, conformades bàsicament per habitatges unifamiliars aïllats situats en entorns naturals allunyats dels nuclis urbans, tenen una amplia presència en el nostre territori, amb elevats impactes econòmics, ambientals, paisatgístics i culturals, segons evidencien estudis d’arreu del món. És el model oposat al de la ciutat compacta, hegemònic en el nostre context urbanístic, i es caracteritza per un creixement extensiu i dispers, amplia ocupació de sòl i segregació d'usos, importants requeriments de mobilitat privada, dificultat i sobrecost de l’accés als serveis urbanístics i a les prestacions socials, i models de convivència que dificulten la interrelació i la cohesió social.
 
A Catalunya, com a altres zones de l’estat, l’eclosió d’aquestes urbanitzacions en el període predemocràtic (dècades dels 60 i 70, fonamentalment), sotmeses a la pressió intensa de la demanda i sense un marc regulador adequat, conclouen en la generalització deficient d’aquests assentaments, amb notables precarietats i insuficiències, que anomenem les urbanitzacions amb dèficits urbanístics. És una problemàtica encara avui pendent de resoldre –en termes globals-, tot i els reiterats esforços i les múltiples iniciatives assajades en els darrers quaranta anys.
 
Més enllà dels dèficits urbanístics, fins i tot en absència d’aquests, els teixits de baixa densitat presenten una singularitat específica, i una evolució pròpia, sensiblement diferent a les lògiques i dinàmiques dels assentaments urbans compactes. I en els darrers temps, amb tendències evolutives de gran rellevància, vinculades als canvis esdevinguts en la població resident (en perfil, edad, etc.), els canvis de comportament social (accelerats arrel de la covid), l’obsolescència creixent dels serveis urbanístics i dels habitatges, la dificultat d’accés als serveis públics, l’aïllament social, les càrregues per les finances públiques i privades etc. I, tanmateix, una realitat indefugible i que manté nivells adhesió social inqüestionables.
 
En els anys 2004 i 2008, en seminaris d’aquesta mateixa universitat (coordinats respectivament pels professors F. Indovina i F.Muñoz) ja s’abordà la problemàtica de la baixa densitat, essent referencies obligades (materialitzades en sengles publicacions) en la reflexió acadèmica de l’abordatge de la ciutat de baixa densitat. Avui, alguns anys més tard, aquest curs pretén reprendre la reflexió encetada, contrastar la situació d’aquesta realitat a data d’avui, projectant-la cap al futur. I, sobretot, fer-ho en aquesta ocasió des d’una perspectiva volgudament pràctica, identificant vells i nous problemes i oportunitats, afrontant críticament l’estat de la qüestió, i abordant les claus per fer-hi front.
 
El curs està adreçat principalment a personal tècnic i càrrecs electes que tenen urbanitzacions en general i urbanitzacions amb dèficits en particular en el seu terme municipal i que tenen interès en compartir i debatre a l’entorn de la problemàtica, les estratègies i propostes per a la seva regulació i/o adequació. També s’enfoca cap al món acadèmic i professional vinculat amb la planificació territorial i amb la pràctica urbanística en particular (urbanistes, arquitectes, geògrafs, enginyers, juristes, ambientòlegs, sociòlegs, ...).

PROGRAMA

22/03/2022 -
09:30 - 10:10 Inauguració i presentació del curs
Ressenya ponents

- Margarita León
, directora acadèmica del CUIMPB-Centre Ernest Lluch
- Pere Pons
, president de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals. Diputació de Barcelona
- Lorena Perona
, directora del curs
El context de la baixa densitat
10:10 - 10:50 La ciutat jardí com a solució, l'urban sprawl com a problema
Ressenya José Fariña

- José Fariña Tojo
10:50 - 11:00 Pausa
11:00 - 12:30 Les urbanitzacions residencials de baixa densitat. Visions diverses
Ressenya ponents

Modera: Josep A Báguena

 • Xavier Mayor
 • Joaquim Solé Vilanova
 • Zaida Muxí
 • Francesc Muñoz
24/03/2022 -
Els dèficits urbanístics
09:30 - 10:10 El Catàleg d'Urbanitzacions amb Dèficits Urbanístics de la Diputació de Barcelona
Ressenya ponents

- Violeta Campdepadrós

- Lorena Perona
10:10 - 10:50 La llei de regularització i millora d'urbanitzacions. Contingut, gestió i balanç
Ressenya Josep Ramon Pol

- Josep Ramon Pol
10:50 - 11:00 Pausa
11:00 - 12:30 La percepció del món local
Ressenya ponents

Modera: Martí Santandreu

 • Xavier Roman
 • Joan Amengual
 • Marta Verdejo
29/03/2022 -
Planejament i gestió urbanística
09:30 - 10:55 Les problemàtiques del planejament
Ressenya ponents

Modera: Lupe Serraima

 • Albert de Pablo
 • Marta Gómez
 • Xavier Rehues
10:55 - 11:05 Pausa
11:05 - 12:30 Les problemàtiques jurídiques
Ressenyes ponents

Modera: Albert Carceller

 • Rafael Arnaiz
 • Montse Baulies
 • Xavier Figueras
31/03/2022 -
Les infraestructures i els serveis
09:30 - 10:10 Solucions alternatives d'urbanització, infraestructures i serveis
Ressenya Josep Pinós

- Josep Pinós
10:10 - 10:50 Experiències de referència i casos pràctics en l'aplicació de solucions alternatives
Ressenya Marcos de Francisco

- Marcos de Francisco
10:50 - 11:00 Pausa
11:00 - 12:30 Les problemàtiques d'urbanització, infraestructures i serveis
Ressenya ponents

Modera: Diego Zamora

 • Marta Díez
 • Manuel García
 • José Ángel Terés
 • Ignasi Gustems
05/04/2022 -
Les estratègies d'intervenció
09:30 - 10:10 El nou marc regulador. La llei de territori i les urbanitzacions
Ressenya Agustí Serra

- Agustí Serra
10:10 - 10:50 Propostes de regularització. Compartint aprenentatges
Ressenya Lorena Perona

- Lorena Perona
10:50 - 11:00 Pausa
11:00 - 12:30 Estratègies territorials i urbanístiques
Ressenya ponents

Modera: Eulàlia Mata

 • Josep Armengol
 • Marcela Inés Balliano
 • Josep Duran
07/04/2022 -
Més enllà dels dèficits urbanístics. La gestió de la baixa densitat
09:30 - 10:10 L'impacte econòmic i financer de la baixa densitat sobre les hisendes locals
Ressenya Àlvar Garola

- Àlvar Garola
10:10 - 10:50 La problemàtica de la baixa densitat des d'una perspectiva integral
Ressenya Sarai Samper

- Sarai Samper
10:50 - 11:00 Pausa
11:00 - 12:30 Governança: els agents en la gestió de la baixa densitat
Ressenya ponents

Modera: Ferran Barba

 • Jaume Saura
 • Agustí Serra
 • Rosa Huguet
 • Francesc Marfà
12:30 - 12:45 Cloenda del curs
Compartir