Cap a una política de la petita infància integral i universal

Cap a una política de la petita infància integral i universal

Oportunitats i reptes

 

Imprimir

El debat polític, acadèmic i ciutadà sobre les polítiques de petita infància és més aviat escàs i sovint es redueix a l’accés i qualitat a les escoles bressol. Això és així malgrat les evidències sobre la seva rellevància en la lluita contra les desigualtats tant les educatives, com les socials i de gènere i malgrat a escala europea hi ha nous marcs per enfortir serveis d’educació i criança de la petita infància entesa com l’etapa infantil fins als 6 anys i, en especial, els primers 1000 dies de vida. 
 
Estem en un context social amb realitats de pobresa i desigualtats socials creixents, que urgeixen enfocar els recursos amb la finalitat d’assegurar que arriben de manera prioritària als infants i les famílies en situació més desafavorida i amb menys oportunitats per a créixer en entorns estimulants i de benestar material i emocional que facin realitat els seus drets a un nivell de vida digna i al màxim desenvolupament. 
Per altra banda, també estem en un escenari de davallada demogràfica que, més que mai, ens planteja reforçar l’enfocament del cicle vital per fer possible la sostenibilitat de la vida i els recursos i suports diversos a les famílies per poder fer de famílies i criar els seus fills i filles, en especial, durant l’etapa vital dels primers anys de vida. 
De la mateixa manera que el dret a l’educació s’ha anat ampliant per entendre’l no només com a escolarització, sinó vinculat al gaudi d’oportunitats educatives al llarg i ample de la vida, doncs també quan parlem d’educació en la petita infància cal anar més enllà de l’escolarització. En una societat cada vegada més diversa, les necessitats de les famílies també són més diverses i necessiten suports i serveis diversos per poder tenir cura i educar els fills i filles. 
Malauradament, però, els debats i les polítiques encara s’emmarquen poc des d’una perspectiva de política integral per a la petita infància que abasti l’escola bressol, però també altres serveis educatius, de criança, socials i comunitaris, a banda de prestacions i serveis públics de salut, així com també un espai públic adequat perquè el dret a la ciutat i a participar en la vida comunitària i cultural tingui en compte les necessitats de la primera infància. 
 
OBJECTIU 
 
Els objectius d’aquesta jornades són compartir coneixement i obrir un espai de debat informat sobre com reforçar polítiques públiques de petita infància des d’enfocaments més integrals i estratègics per la igualtat d’oportunitats, identificant arguments, oportunitats i reptes en l’actual context de canvi d’època.
En aquest sentit, ens formulem diverses preguntes pels debats en el seminari: 
Quan es planteja el repte d’universalitzar l’educació 03, parlem d’universalitzar només escoles bressol amb l’objectiu d’escolaritzar tota la petita infància o d’universalitzar serveis educatius diversos per arribar a tots els infants i les seves famílies? Quins recursos i serveis? 
Quan avancem cap a una oferta pública d’escoles bressol suficient i de qualitat, es tracta tan sols d’una política educativa o també de drets socials? Com assegurem que les polítiques de petita infància són part fonamental de les estratègies per reduir les desigualtats i la pobresa infantil?  
Quan es dissenyen polítiques per democratitzar les cures, sovint es centren en l’envelliment i en menor mesura en la criança. Com podríem reforçar la perspectiva de cures feminista en les polítiques de petita infància com a tasca col·lectiva, pública, és a dir, com a bé comú? 
Quines oportunitats obra la nova llei estatal de famílies i la Garantia infantil europea per tal de millorar la inversió i l’equitat en les polítiques de petita infància?
Com ampliem les polítiques de petita infància per tal que abastin el benestar i la igualtat d’oportunitats de la petita infància amb una visió més integral, més enllà de l’accés a serveis bàsics d’educació i salut, pensant en permisos, ajuts i polítiques de rendes, en l’espai públic urbà o en la seva participació a la vida comunitària i cultural des d’una perspectiva de drets?  

PROGRAMA

21/03/2023 - Cap a una política de la petita infància integral i universal: oportunitats i reptes
09:30 - 09:45 Inauguració

- Margarita León
, directora acadèmica del CUIMPB-Centre Ernest Lluch
- Maria Truñó
, directora del curs i comissionada d’educació de l’Ajuntament de Barcelona
09:45 - 11:00 Repensar la petita infància com a bé comú?

Quina és la urgència de reforçar polítiques públiques de petita infància més integrals i universals en l’actual context de davallada demogràfica i de pobresa i desigualtats creixents? Caldria repensar la petita infància com a bé comú per invertir i prioritzar el benestar i la igualtat d’oportunitats de les persones en aquesta etapa vital socialment tan estratègica per al futur persona i col·lectiu?

- Alba Lanau
11:00 - 12:15 Quines noves oportunitats es donen per enfortir les polítiques de petita infància en el marc d’Europa, Espanya i Catalunya?

Veus des d’institucions públiques europea, estatal i catalanes per respondre per què ens hauria de preocupar i en l’escenari actual quines oportunitats noves trobem per reforçar una política pública de petita infància  més integral, universal i amb equitat orientada a millorar el seu benestar i trencar el cicle de desigualtats 

Modera: Laia Pineda

 • María Jesús Larios
 • Lucía Losoviz
 • Núria Valls
12:15 - 12:45 Pausa
12:45 - 14:00 Com avancem cap a la universalització de l’educació de la petita infància? Estratègies, reptes i riscos

Avancem cap a universalitzar l’escolarització? Cap a universalitzar serveis educatius diversos, assequibles i de qualitat? Quines necessitats dels infants? Quines necessitats de les famílies? I en clau comunitària? Com arribem als infants en situacions de pobresa? Quina és la millor estratègia: gratuïtat de l’I2 (2-3 anys) a bressol, entrada als 2 anys l’escola infantil i primària, diversificar l’oferta de serveis educatius, suports a domicili? 

Modera: Sílvia Blanch

 • Sheila González
 • Vicenç Arnáiz
 • Elena Costas
22/03/2023 - Innovació en polítiques locals per a la petita infància: comunitat, ciutat jugable i drets culturals 
Innovació en polítiques locals per a la petita infància: comunitat, ciutat jugable i drets culturals
09:30 - 10:45 Com innovar en una política de la petita infància més integral, comunitària i per la igualtat d’oportunitats?

Veus d’entitats i recerca per respondre quins són els principals desafiaments per aconseguir una política com a estratègia educativa, social i de cures, que integri la perspectiva de drets, d’inversió social i de bé comú, en clau universal i alhora assegurant la prioritat dels impactes positius en la infància en situació de pobresa o en risc social. 
Com garantir, alhora, el dret dels infants a ser cuidats i a créixer en entorns saludables i les necessitats de les famílies de suports públics per cuidar i conciliar assegurant oportunitats d’aprenentatge i educatives des de la petita infància?


Modera: Elisa Stinus

 • Rosa Balaguer
 • Álvaro Ferrer
 • Jordi Collet
10:45 - 12:00 Quines estratègies posem en marxa per transformar l’espai públic i avançar en el dret a la ciutat de la petita infància? Ciutats jugables: París, Lió i Barcelona

Modera: Zaida Muxí

 • Céline Hervieu (online)
 • Xavier Picou (online)
 • Emma Cortés
 • Pol Font
 • Ferran Campillo (online)
12:00 - 12:15 Pausa
12:15 - 13:30 Com promoure els drets culturals de la petita infància? Arts i participació a la vida cultural i comunitària dels infants de 0 a 6 anys

Modera: Dani Granados

 • Enric Aragonès
 • Ester Bonal
 • Nicolas Barbieri
13:30 - 13:50 Conclusions i cloenda del curs

- Maria Truñó
, directora del curs
Compartir