Escola pau i conflictes del CUIMPB-CEL   2019

Escola pau i conflictes del CUIMPB-CEL 2019

Consulta'n els cursos 2019

 

Imprimir

La Cultura de Pau està basada en els principis enunciats en la Carta de les Nacions Unides, així com en el preàmbul de la Constitució de la UNESCO, que se centra en el respecte als drets humans, la democràcia, la tolerància, la convivència, la promoció del desenvolupament, l'educació per a la pau, la gestió i transformació dels conflictes, la reducció de la violència i l'ús dels valors de la noviolència per a restablir la pau i consolidar-la arreu. El 1999 l'Assemblea General de l'ONU aprovà el document "Declaració i Programa d'Acció per a una Cultura de Pau" en el que estructurava i impulsava la defensa de tot el que s'entén per cultura enfocant la pau i la transformació pacífica del món. La Constitució de la UNESCO és especialment clarivident en algunes de les seves asseveracions, com ara en la primera de totes: "Donat que les guerres neixen en la ment de les persones, és en la ment de les persones on han d'erigir-se els baluarts de la pau". L'Escola de Pau i Conflictes del Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB)-Centre Ernest Lluch, tracta en diversos cursos els diferents aspectes de la cultura de pau.

Curs I. Introducció a la cultura de pau

Curs II. La noviolència: història i estratègia


Curs III. Reconciliació i perdó: la "superació dels conflictes

Curs IV. Educar en i per al conflicte

Compartir