Escola

Escola "Pau i conflictes"

Curs I. Introducció a la cultura de pau

Curs finalitzat

Imprimir

CURS FINALITZAT // La Cultura de Pau està basada en els principis enunciats en la Carta de les Nacions Unides, així com en el preàmbul de la Constitució de la UNESCO, que se centra en el respecte als drets humans, la democràcia, la tolerància, la convivència, la promoció del desenvolupament, l'educació per a la pau, la gestió i transformació dels conflictes, la reducció de la violència i l'ús dels valors de la noviolència per a restablir la pau i consolidar-la arreu. El 1999 l'Assemblea General de l'ONU aprovà el document "Declaració i Programa d'Acció per a una Cultura de Pau" en el que estructurava i impulsava la defensa de tot el que s'entén per cultura enfocant la pau i la transformació pacífica del món. La Constitució de la UNESCO és especialment clarivident en algunes de les seves asseveracions, com ara en la primera de totes: "Donat que les guerres neixen en la ment de les persones, és en la ment de les persones on han d'erigir-se els baluarts de la pau". Aquest curs és el primer d'un seguit de cicles que pretén encetar les activitats de l'Escola de Pau i Conflictes del Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB)-Centre Ernest Lluch, i que s'inicia amb una Introducció a la Cultura de Pau. Aquest primer curs destaca els elements clau d'aquesta Cultura de Pau de la Declaració i Programa d'Acció de la UNESCO, i ofereix una síntesi prou elaborada del seu context històric i marc conceptual i teòric del que s'entén per pau, la seva oposició (la violència i les guerres) i la transició que la noviolència pot aconseguir fent evolucionar situacions de violència cap a contextos de pau. En els pròxims cursos s'aniran desenvolupant els elements introductoris tractats en aquest primer curs de l'Escola de Pau i Conflictes del CUIMPB-Centre Ernest Lluch.

PROGRAMA

24/10/2018 - CCCB. Aula 2
18:00 - 20:00 El concepte de pau i la Cultura de Pau

- Xavier Garí
31/10/2018 - CCCB. Aula 2
18:00 - 20:00 Història de la pau i de la violència

- Xavier Garí
07/11/2018 - CCCB. Aula 2
18:00 - 20:00 El treball per la pau: temàtiques, campanyes, accions, ONG

- Jordi Armadans
14/11/2018 - CCCB. Aula 2
18:00 - 20:00 El concepte de violència: definició, característiques, història i tipologies

- José Sols
21/11/2018 - CCCB. Aula 2
18:00 - 20:00 La transició obligatòria de la violència a la pau: la noviolència

- Antoni Soler
28/11/2018 - CCCB. Sala Raval
18:00 - 20:00 Estat actual de la pau al món

- Josep M Royo
Compartir