Las nuevas calles metropolitanas. Construir ciudades con calles metropolitanas y plazas centrales

Las nuevas calles metropolitanas. Construir ciudades con calles metropolitanas y plazas centrales

13, 14 mayo 2010

Inscribirse Imprimir

Nuestras ciudades se construyen desde las calles y las plazas. La región urbana de Barcelona, (la más importante del ámbito mediterráneo de la UE) es una región metropolitana extensa que necesita espacios de referencia de la vida social que sean simultáneamente parroquiales (y uno se reconozca y reconozca como territorio de proximidad) y que a la vez articulen las relaciones entre los distintos barrios y municipios, aprovechando la dimensión metropolitana de sus calles.

El curso propone un debate sobre los nuevos Calles metropolitanos y plazas centrales metropolitanos para contribuir a una renovada estrategia para el proyecto territorial metropolitano en los ámbitos del municipio de Barcelona, el área metropolitana, el arco de ciudades del arco metropolitano, y su región urbana.

13/05/2010 -
09:30 - 10:00 Las nuevas calles metropolitanas. Construir ciudades con calles metropolitanas y plazas centrales

Inauguració
Anna Hernández. Presidenta delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge. Diputació de Barcelona.
Joan Fuster Sobrepere. Director acadèmic del CUIMPB-Centre Ernest Lluch
Mireille Apel-Muller. Delegada general del Institut pour la ville en mouvement


09:30 - 10:15 Las nuevas calles metropolitanas. Construir ciudades con calles metropolitanas y plazas centrales

 

 El projecte dels nous carrers: Traçats i articulacions, centralitat i activitat

Transformació de les infraestructures i carreteres comarcals en els nous eixos cívics a la ciutat de Rubí

Luis Calvet


12:00 - 12:30 Las nuevas calles metropolitanas. Construir ciudades con calles metropolitanas y plazas centrales

 Pausa cafè10:00 - 10:45 Las nuevas calles metropolitanas. Construir ciudades con calles metropolitanas y plazas centrales

Carrers metropolitans i places centrals: Una estratègia pel projecte territorial metropolità
Carles Llop


10:45 - 11:30 Las nuevas calles metropolitanas. Construir ciudades con calles metropolitanas y plazas centrales

Carrers moderns, la història continua

El carrer i la forma de les ciutats

Josep Parcerisa


11:30 - 12:00 Las nuevas calles metropolitanas. Construir ciudades con calles metropolitanas y plazas centrales

 Pausa-cafè


12:00 - 12:45 Las nuevas calles metropolitanas. Construir ciudades con calles metropolitanas y plazas centrales

*Els carrers de la ciutat suburbana: enclavaments o "ville passante"?

Repensar la ciutat metropolitana des dels nous atributs de l'espai a partir de la reconversió dels seus carrers

David Mangin


12:45 - 14:00 Las nuevas calles metropolitanas. Construir ciudades con calles metropolitanas y plazas centrales

Taula rodona.  Els usuaris (homo movens), formes de l'espai (genius fluvii)  i fenomenologia (sense of movement) dels espais carrers i places.

Morfogènesi i desenvolupament de la ciutat a través dels carrers i de les places

Jaume BarnadaJoan FalguerasÀnia Pluma


12:30 - 14:00 Las nuevas calles metropolitanas. Construir ciudades con calles metropolitanas y plazas centrales

Nous carrers i places centrals per la intermunicipalitat i xarxa de municipis

Suport estructural de les xarxes de serveis supramunicipals, estructurant el sistema d'espais lliures, dels eixos comercials i d'activitat per un projecte renovat de la metròpoli de Barcelona

Oriol ClosRamon TorraPere MontañaJordi BertranJosep Maria Carrera


16:00 - 16:45 Las nuevas calles metropolitanas. Construir ciudades con calles metropolitanas y plazas centrales

 

*Villes linéaires i axes rues com a centralitats

Una radiografia dels nous carrers contemporanis.

Didier Rebois


16:45 - 17:30 Las nuevas calles metropolitanas. Construir ciudades con calles metropolitanas y plazas centrales

 

El carrer, moviments i transport: Intermodalitat

Intercanvi modal de mobilitats. Del trànsit a les topologies metropolitanes.

José Luis Gómez Ordóñez


17:30 - 18:00 Las nuevas calles metropolitanas. Construir ciudades con calles metropolitanas y plazas centrales

Accesibilitat universal: Barcelona accesible (projecció)

Projecte canal*ACCESSIBLE a Barcelona

La veu de la ciutadania. Atributs de ciutadania per fer carrers: cohabitació, interacció, seguretat, accesibilitat universal

Antoni Abad


18:00 - 19:30 Las nuevas calles metropolitanas. Construir ciudades con calles metropolitanas y plazas centrales

 

Taula rodona. El carrer com a artefacte tridimensional, les possibilitats i multiplicitats de les formes

La tridimensionalitat: des del subsòl al pla de la ciutat, fins a les talaies urbanes

Maria Rubert de VentósSebastià JornetFrancesc MagrinyàBernardo de Sola