Els nous carrers metropolitans: fer ciutat amb carrers metropolitans i places centrals

Els nous carrers metropolitans: fer ciutat amb carrers metropolitans i places centrals

13, 14 maig 2010

Inscriure's Imprimir

Les nostres ciutats es construeixen des dels carrers i les places. La regió urbana de Barcelona, (la més important de l'àmbit mediterrani de la UE) és una regió metropolitana extensa que necessita espais de referència de la vida social que siguin simultàniament parroquials (i hom s'hi reconegui i els reconegui com territori de proximitat) i que alhora articulin les relacions entre els distints barris i municipis, aprofitant la dimensió metropolitana dels seus carrers.

El curs proposa un debat sobre els nous Carrers metropolitans i places centrals metropolitans per tal de contribuir a una renovada estratègia pel projecte territorial metropolità en els àmbits del municipi de Barcelona, l'àrea metropolitana, l'arc de ciutats de l'arc metropolità, i la seva regió urbana.

13/05/2010 - CCCB. Montalegre, 5 08001 Barcelona
09:30 - 10:00 Els nous carrers metropolitans: fer ciutat amb carrers metropolitans i places centrals

Inauguració
Anna Hernández. Presidenta delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge. Diputació de Barcelona.
Joan Fuster Sobrepere. Director acadèmic del CUIMPB-Centre Ernest Lluch
Mireille Apel-Muller. Delegada general del Institut pour la ville en mouvement


09:30 - 10:15 Els nous carrers metropolitans: fer ciutat amb carrers metropolitans i places centrals

 

 El projecte dels nous carrers: Traçats i articulacions, centralitat i activitat

Transformació de les infraestructures i carreteres comarcals en els nous eixos cívics a la ciutat de Rubí

Luis Calvet


12:00 - 12:30 Els nous carrers metropolitans: fer ciutat amb carrers metropolitans i places centrals

 Pausa cafè10:00 - 10:45 Els nous carrers metropolitans: fer ciutat amb carrers metropolitans i places centrals

Carrers metropolitans i places centrals: Una estratègia pel projecte territorial metropolità
Carles Llop


10:45 - 11:30 Els nous carrers metropolitans: fer ciutat amb carrers metropolitans i places centrals

Carrers moderns, la història continua

El carrer i la forma de les ciutats

Josep Parcerisa


11:30 - 12:00 Els nous carrers metropolitans: fer ciutat amb carrers metropolitans i places centrals

 Pausa-cafè


12:00 - 12:45 Els nous carrers metropolitans: fer ciutat amb carrers metropolitans i places centrals

*Els carrers de la ciutat suburbana: enclavaments o "ville passante"?

Repensar la ciutat metropolitana des dels nous atributs de l'espai a partir de la reconversió dels seus carrers

David Mangin


12:45 - 14:00 Els nous carrers metropolitans: fer ciutat amb carrers metropolitans i places centrals

Taula rodona.  Els usuaris (homo movens), formes de l'espai (genius fluvii)  i fenomenologia (sense of movement) dels espais carrers i places.

Morfogènesi i desenvolupament de la ciutat a través dels carrers i de les places

Jaume BarnadaJoan FalguerasÀnia Pluma


12:30 - 14:00 Els nous carrers metropolitans: fer ciutat amb carrers metropolitans i places centrals

Nous carrers i places centrals per la intermunicipalitat i xarxa de municipis

Suport estructural de les xarxes de serveis supramunicipals, estructurant el sistema d'espais lliures, dels eixos comercials i d'activitat per un projecte renovat de la metròpoli de Barcelona

Oriol ClosRamon TorraPere MontañaJordi BertranJosep Maria Carrera


16:00 - 16:45 Els nous carrers metropolitans: fer ciutat amb carrers metropolitans i places centrals

 

*Villes linéaires i axes rues com a centralitats

Una radiografia dels nous carrers contemporanis.

Didier Rebois


16:45 - 17:30 Els nous carrers metropolitans: fer ciutat amb carrers metropolitans i places centrals

 

El carrer, moviments i transport: Intermodalitat

Intercanvi modal de mobilitats. Del trànsit a les topologies metropolitanes.

José Luis Gómez Ordóñez


17:30 - 18:00 Els nous carrers metropolitans: fer ciutat amb carrers metropolitans i places centrals

Accesibilitat universal: Barcelona accesible (projecció)

Projecte canal*ACCESSIBLE a Barcelona

La veu de la ciutadania. Atributs de ciutadania per fer carrers: cohabitació, interacció, seguretat, accesibilitat universal

Antoni Abad


18:00 - 19:30 Els nous carrers metropolitans: fer ciutat amb carrers metropolitans i places centrals

 

Taula rodona. El carrer com a artefacte tridimensional, les possibilitats i multiplicitats de les formes

La tridimensionalitat: des del subsòl al pla de la ciutat, fins a les talaies urbanes

Maria Rubert de VentósSebastià JornetFrancesc MagrinyàBernardo de Sola