Tecnologies de nano i microencapsulació

Tecnologies de nano i microencapsulació

Les inscripcion estaran tancades del 9 d'agost al 1 de setembre.
Es reobriran el dia 2 de setembre.
Disculpeu les molèsties.

Imprimir

 
Curs cofinançat per la Fundación General CSIC


La nano- i microencapsulació consisteix en la protecció de substàncies actives a l'interior de nano- i microvehicles, particularment de molècules làbils, millorant la seva estabilitat, amb l'objectiu de transportar-les i arribar al seu alliberament controlat.
La nano- i microencapsulació és objecte d'un gran interès en nombrosos camps i aplicacions industrials. És conegut que l'eficàcia d'actuació d'una substància activa augmenta enormement amb la seva encapsulació, en funció de la mida de les càpsules, la seva superfície de transferència i les propietats de permeabilitat d'aquestes càpsules. A més, les càpsules es poden dirigir de forma específica a l'interior d'un organisme, utilitzant vectors adequats.

OBJECTIU DEL CURS
Proporcionar als assistents els conceptes bàsics sobre les tècniques de micro i nanoencapsulació, incloent fonaments i mètodes de preparació, així com aplicacions noves en els camps químic, cosmètic i farmacèutic, entre d'altres.

La durada total del curs serà de 16 hores, que inclouran 7,5 hores de teoria i 8,5 hores de pràctiques. L'horari serà de tarda, de 16 a 20h. La inscripció inclourà tota la documentació. Al final del curs es lliurarà un certificat acreditatiu de l'obtenció de 0,5 crèdits ECTS, als alumnes que hagin assistit a un mínim del 80% de classes.

El nombre màxim d'alumnes és 18. Les pràctiques s'han de desglossar en tres grups, amb un màxim de 6 alumnes en cada grup.  

DESTINATARIS
- Investigadors i personal d'universitats i centres acadèmics (estudiants predoctorals i investigadors postdoctorals), que desitgin adquirir coneixements sobre els fonaments i les metodologies de la nano- i microencapsulació.
- Responsables i personal tècnic (farmacèutics, químics, biòlegs, enginyers, perfumistes, etc.), que realitzen funcions en el desenvolupament i control de productes a les indústries químiques, cosmètiques i farmacèutiques, i que desitgin actualitzar els seus coneixements sobre la formulació de productes .

PROGRAMA

15/10/2019 - Sala Mirador CCCB
16:00 - 16:10 Inauguració

- Maria José Garcia Celma
, directora acadèmica del CUIMPB-Centre Ernest Lluch
- Jordi Esquena
, director del curs
- Carlos Rodríguez Abreu
, director del curs
16:10 - 17:00 Tema 1. Introducció a la nano i microencapsulació
Conceptes generals, descripció i tipologia

- Jordi Esquena
17:00 - 18:00 Tema 2. Nano/microcàpsules sòlides
Mètodes de preparació i propietats. Complexació i/o polimerització interficial

- Carlos Rodríguez Abreu
18:00 - 19:00 Tema 3. Encapsulació en emulsions i en microgels
Propietats generals de les emulsions. Formació mitjançant mètodes fisicoquímics. Emulsions de Pickering. Microgels.

- Jordi Esquena
19:00 - 20:00 Tema 4. Vesícules, liposomes, hexosomes i cubosomes
Conceptes i propietats generals. Mètodes de preparació.

- Carlos Rodríguez Abreu
16/10/2019 - IQAC - CSIC
16:00 - 17:30 Tema 5. Tècniques de producció de micro i nanocàpsules
Electrospraying. Spray drying. Aparells d'encapsulació

- Helena Fuentes Fernandez
Pràctica 1, Pràctica 2, i Pràctica 3
17:30 - 20:00 Pràctica 1. Mètodes industrials mitjançant espraiat

- Miquel Pairó
17:30 - 20:00 Pràctica 2. Mètodes industrials mitjançant complexació iònica

- Helena Fuentes Fernandez
17:30 - 20:00 Pràctica 3. Caracterització per microscòpia òptica i SEM
Currículum Adrià Pérez
 

- Adrià Pérez
17/10/2019 - IQAC - CSIC
16:00 - 17:00 Tema 6. Noves tendències en l'emulsificació a escala industrial
Emulsificació per membrana. Preparacions de formulacions alimentàries.

- Montserrat Ferrando Cogollos
Pràctica 4, Pràctica 5, i Pràctica 6
17:00 - 20:00 Pràctica 4. Encapsulació de compostos hidrosolubles utilitzant liposomes, microgels i emulsions
Currículum Jonathan Miras
 

- Jonathan Miras Hernández
17:00 - 20:00 Pràctica 5. Anàlisi mitjançant microscòpia òptica d'alta resolució i cromatografia líquida HPLC

- Gabriela Calderó Linnhoff
17:01 - 20:00 Pràctica 6. Caracterització per dispersió i difracció de llum

- Susana Vílchez Maldonado
18/10/2019 - IQAC - CSIC
16:00 - 17:00 Tema 7. Preparació i funcionalització de nanovehícles per a aplicacions biomèdiques

- Gabriela Calderó Linnhoff
Pràctica 4, Pràctica 5, i Pràctica 6
17:00 - 20:00 Pràctica 4. Encapsulació de compostos hidrosolubles utilitzant liposomes, microgels i emulsions - 2

- Jonathan Miras Hernández
17:00 - 20:00 Pràctica 5. Anàlisi mitjançant microscòpia òptica d'alta resolució i cromatografia líquida HPLC - 2

- Gabriela Calderó Linnhoff
17:00 - 20:00 Pràctica 6. Caracterització per dispersió i difracció de llum - 2

- Susana Vílchez Maldonado
  • Les inscripcion estaran tancades del 9 d'agost al 1 de setembre.
    Es reobriran el dia 2 de setembre.
    Disculpeu les molèsties.

Compartir