Tecnologies de nano i microencapsulació

Tecnologies de nano i microencapsulació

Curs complet. Pots enviar un missatge a cuimpb@cuimpb.cat per apuntar-te a la llista d'espera.

ImprimirCurs cofinançat per la Fundación General CSIC

Imatges

La nano- i microencapsulació consisteix en la protecció de substàncies actives a l'interior de nano- i microvehicles, particularment de molècules làbils, millorant la seva estabilitat, amb l'objectiu de transportar-les i arribar al seu alliberament controlat.
La nano- i microencapsulació és objecte d'un gran interès en nombrosos camps i aplicacions industrials. És conegut que l'eficàcia d'actuació d'una substància activa augmenta enormement amb la seva encapsulació, en funció de la mida de les càpsules, la seva superfície de transferència i les propietats de permeabilitat d'aquestes càpsules. A més, les càpsules es poden dirigir de forma específica a l'interior d'un organisme, utilitzant vectors adequats.

OBJECTIU DEL CURS
Proporcionar als assistents els conceptes bàsics sobre les tècniques de micro i nanoencapsulació, incloent fonaments i mètodes de preparació, així com aplicacions noves en els camps químic, cosmètic i farmacèutic, entre d'altres.

La durada total del curs serà de 16 hores, que inclouran 7,5 hores de teoria i 8,5 hores de pràctiques. L'horari serà de tarda, de 16 a 20h. La inscripció inclourà tota la documentació. Al final del curs es lliurarà un certificat acreditatiu de l'obtenció de 0,5 crèdits ECTS, als alumnes que hagin assistit a un mínim del 80% de classes.

El nombre màxim d'alumnes és 18. Les pràctiques s'han de desglossar en tres grups, amb un màxim de 6 alumnes en cada grup.  

DESTINATARIS
- Investigadors i personal d'universitats i centres acadèmics (estudiants predoctorals i investigadors postdoctorals), que desitgin adquirir coneixements sobre els fonaments i les metodologies de la nano- i microencapsulació.
- Responsables i personal tècnic (farmacèutics, químics, biòlegs, enginyers, perfumistes, etc.), que realitzen funcions en el desenvolupament i control de productes a les indústries químiques, cosmètiques i farmacèutiques, i que desitgin actualitzar els seus coneixements sobre la formulació de productes .

PROGRAMA

15/10/2019 - Sala Mirador CCCB
16:00 - 16:10 Inauguració

- Maria José Garcia Celma
, directora acadèmica del CUIMPB-Centre Ernest Lluch
- Jordi Esquena
, director del curs
- Carlos Rodríguez Abreu
, director del curs
16:10 - 17:00 Tema 1. Introducció a la nano i microencapsulació
Conceptes generals, descripció i tipologia

- Jordi Esquena
17:00 - 18:00 Tema 2. Nano/microcàpsules sòlides
Mètodes de preparació i propietats. Complexació i/o polimerització interficial

- Carlos Rodríguez Abreu
18:00 - 19:00 Tema 3. Encapsulació en emulsions i en microgels
Propietats generals de les emulsions. Formació mitjançant mètodes fisicoquímics. Emulsions de Pickering. Microgels.

- Jordi Esquena
19:00 - 20:00 Tema 4. Vesícules, liposomes, hexosomes i cubosomes
Conceptes i propietats generals. Mètodes de preparació.

- Carlos Rodríguez Abreu
16/10/2019 - IQAC - CSIC
16:00 - 17:30 Tema 5. Noves tendències en l'emulsificació a escala industrial. Emulsificació per membrana. Preparacions de formulacions alimentàries

- Montserrat Ferrando Cogollos
Pràctica 1, Pràctica 2, Pràctica 3 i Pràctica 4
17:00 - 18:30 Pràctica 1. Caracterització per microscopia òptica i SEM

Currículum

- Adrià Pérez
17:00 - 20:00 Pràctica 3. Anàlisi mitjançant microscopia òptica d'alta resolució i cromatografia líquida HPLC

 Currículum

- Santiago Grijalvo Torrijo
17:00 - 20:00 Pràctica 2. Encapsulació de compostos utilitzant liposomes, microgels i emulsions

Currículum

- Jonathan Miras Hernández
18:30 - 20:00 Pràctica 4. Caracterització per dispersió i difracció de llum

- Susana Vílchez Maldonado
17/10/2019 - IQAC - CSIC
16:00 - 17:00 Tema 6. Preparació i funcionalització de nanovehicles per a aplicacions biomèdiques

- Gabriela Calderó Linnhoff
Pràctica 1, Pràctica 2, Pràctica 3 i Pràctica 4
17:00 - 18:30 Pràctica 3. Anàlisi mitjançant microscopia òptica d'alta resolució i cromatografia líquida HPLC

Currículum

- Santiago Grijalvo Torrijo
17:00 - 20:00 Pràctica 1. Caracterització per microscopia òptica i SEM

Currículum

- Adrià Pérez
17:00 - 20:00 Pràctica 4. Caracterització per dispersió i difracció de llum

- Susana Vílchez Maldonado
18:30 - 20:00 Pràctica 2. Encapsulació de compostos utilitzant liposomes, microgels i emulsions

Currículum

- Jonathan Miras Hernández
18/10/2019 - IQAC - CSIC
16:00 - 17:00 Tema 7. Encapsulació amb hidrocol·loides: aplicacions en alimentació, cosmètica i farmàcia

Currículum

- Carme González Azón
Pràctica 5, i Pràctica 6
17:00 - 20:00 Pràctica 5. Encapsulació de partícules obtingudes utilitzant emulsions com a plantilles

- Esteban Figueroa Becerra
17:00 - 20:00 Pràctica 6. Mètodes industrials mitjançant complexació iónica

Currículum

- Jonathan Miras Hernández
  • Curs complet. Pots enviar un missatge a cuimpb@cuimpb.cat per apuntar-te a la llista d'espera.

Compartir