Tecnologies avançades d'encapsulació

Tecnologies avançades d'encapsulació

En aquests moments no és possible inscriure's a aquest curs.

Imprimir

CURS FINALITZAT // La nano- i microencapsulació consisteix en la protecció de substàncies actives a l’interior de nano- i microvehicles. Això permet la protecció de molècules làbils i millorar-ne l’estabilitat, amb l’objectiu de transportar-les i aconseguir el seu alliberament controlat.
És conegut que l'eficàcia d'actuació d'una substància activa augmenta enormement amb la seva encapsulació, en funció de la mida de les càpsules, de la seva superfície de transferència i de les propietats de permeabilitat d'aquestes càpsules. A més, les càpsules es poden dirigir de forma específica a l'interior d'un organisme, utilitzant vectors adequats. Per aquests motius, actualment la nano- i microencapsulació és objecte de gran interès en nombrosos camps i aplicacions industrials.
L’objectiu d’aquest curs és proporcionar als assistents els conceptes bàsics sobre les tècniques de micro i nanoencapsulació, incloent fonaments i mètodes de preparació, així com aplicacions noves en els camps químic, cosmètic i farmacèutic, entre d'altres.
Es dirigeix a investigadors i personal d'universitats i centres acadèmics (estudiants predoctorals i investigadors postdoctorals), que desitgin adquirir coneixements sobre els fonaments i les metodologies de la nano- i microencapsulació; i també als responsables i personal tècnic (farmacèutics, químics, biòlegs, enginyers, perfumistes), que desenvolupin funcions en el desenvolupament i control de productes a les indústries químiques, cosmètiques i farmacèutiques, i que desitgin actualitzar els seus coneixements sobre la formulació de productes.

PROGRAMA

01/10/2018 - CCCB C/Montalegre, 5
16:00 - 17:00 Tema 1. Introducció a la nano i microencapsulació. Conceptes generals, descripció i tipologia

- Jordi Esquena
17:00 - 18:00 Tema 2. Nano- i microcápsules sòlides Mètodes de preparació i propietats. Complexació i/o polimerització interfacial.

- Carlos Rodríguez Abreu
18:00 - 19:00 Tema 3. Encapsulació en emulsions i en microgels. Emulsions O / W i W / O. Emulsions múltiples. Emulsions de Pickering. Microgels.

- Jordi Esquena
19:00 - 20:00 Tema 4. Vesícules, liposomes, hexosomes i cubosomes. Conceptes i propietats generals. Mètodes de preparació.

- Carlos Rodríguez Abreu
02/10/2018 -
16:00 - 17:00 Tema 5. Tècniques de producció de micro- i nanocàpsules. Electrospraying. Spray drying. Aparells d'encapsulació.

- Miquel Pairó

- Helena Fuentes Fernandez
17:00 - 18:30 Pràctica 1. Encapsulació de components hidrosolubles en liposomes i microgels

- Jonathan Miras Hernández
18:30 - 20:00 Pràctica 2. Encapsulació de components hidròfobs en micropartícules i emulsions múltiples

- Jonathan Miras Hernández
03/10/2018 -
16:00 - 17:00 Tema 6. Drug delivery by soft matter: encapsulation in matrix and vesicular systems.

- Muriel Blanzat
17:00 - 18:30 Pràctica 3. Mètodes industrials basats en complexació iònica

- Miquel Pairó

- Helena Fuentes Fernandez
18:30 - 20:00 Pràctica 4. Mètodes industrials basats en esprai-drying

- Helena Fuentes Fernandez

- Miquel Pairó
04/10/2018 -
16:00 - 17:00 Tema 7. Preparació i funcionalització de nanovehicles per a aplicacions biomèdiques. Síntesi de nanovehicles. Funcionalització. Caracterització. Alliberament controlat.

- Gabriela Calderó Linnhoff
17:00 - 18:30 Pràctica 5. Caracterització de sistemes d'encapsulació mitjançant tècniques de microscòpia òptica i microscòpia electrònica de rastreig

- Eliana Rosales Paniagua
18:30 - 20:00 Pràctica 6. Determinació de mida de partícula mitjançant dispersió i difracció de llum

- Susana Vílchez Maldonado
  • En aquests moments no és possible inscriure's a aquest curs.

Compartir