Claus del federalisme fiscal a Espanya. Model d'Estat, finançament autonòmic i redistribució territorial

Claus del federalisme fiscal a Espanya. Model d'Estat, finançament autonòmic i redistribució territorial

Data 14 i 15 de juliol

En aquests moments no és possible inscriure's a aquest curs.

Imprimir

L’Estat de les Autonomies com a model organitzatiu de l’estat ha implicat crear l’oportuna estructura de finançament que permeti a cada nivell de govern (estat, comunicats autònomes i corporacions locals) fer front a les seves necessitats de despesa amb autonomia financera i de gestió. En l’àmbit acadèmic aquesta estructura es coneix amb el nom de federalisme fiscal. Per tant, una primera qüestió clau del federalisme fiscal és cap a quin model d’estat es vol anar.

El finançament autonòmic, per la seva banda, ha d’assegurar que les comunitats autònomes disposin de prou recursos financers, és a dir, tributs i subvencions d’anivellament. Les comunitats on els ciutadans fan un esforç fiscal més gran lògicament han de disposar de més recursos, i al mateix temps, les sibvencions d’anivellament han de permetre la suficiència financera de les comunitats amb menys recursos. L’objectiu és combinar suficiència financera i responsabilitat fiscal.

Per altra banda, l’actuació de l’estat genera també importants fluxos financers entre territoris. On i quant inverteix i gasta l’estat sens dubte també és rellevant per al desenvolupament econòmic de les comunitats i el benestar de la ciutadania.

Aquests aspectes clau del federalisme els tractaran destacats especialistes nacionals i internacionals amb la finalitat d’oferir una anàlisi rigorosa i plural.

14/07/2008 - Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - C/ Montalegre, 5 -08001. Barcelona
  • En aquests moments no és possible inscriure's a aquest curs.

Compartir