Presentació

Trenta anys després de les eleccions que van donar lloc a la constitució dels primers ajuntaments democràtics, i mesos abans de les properes eleccions a governs locals, sembla oportú generar un espai de reflexió sobre com s’han anat construint les polítiques urbanes al llarg d’aquests anys, i quines perspectives crítiques i de canvi convé posar en comú.

Tanmateix el curs vol sobretot mirar endavant per identificar i aprofundir en les polítiques que haurien de protagonitzar l’agenda urbana els propers anys davant el gran canvi econòmic, tecnològic i social que travessem.

Aquest curs està pensat per oferir aquestes reflexions a electes locals, tècnics, especialistes i persones interessades en els espais i governs locals.


Direcció del curs

Joan Subirats Catedràtic de Ciència Política . Universitat Autònoma de Barcelona
Josep Maria Montaner Catedràtic de Teoria de l’Arquitectura. Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB). Universitat Politècnica de Catalunya.


Coordinació del curs

Xavier Boneta i Maria Herrero. Direcció d’Estudis i Prospectiva. Diputació de Barcelona

Enfasystem.net