Nous imaginaris urbans

Objectiu de la sessió

Aquesta sessió busca introduir dins del programa del curs un format diferent del que s'utilitzarà, en general, basat en exposicions i taules rodones. Amb la inclusió d'una sessió basada en continguts audiovisuals, es vol experimentar amb altres relats del fet urbà. La generalització dels mitjans digitals en els últims anys ha permès que emergeixin noves formes d’explicar la ciutat, els seus processos de transformació i les diferents formes d'organització i gestió urbanes.

Els vídeos funcionaran com a excusa o motiu de debat mitjançant la presentació de determinades visions i conceptes rellevants per a la temàtica del curs, però exposats a través de marcs narratius i d'imatges que complementen els temes tractats durant el curs. El fet que siguin peces de signe molt diferent, realitzades en contextos i amb objectius també molt diferents, fa que la visió global que proporcionen sigui fragmentària però, a canvi, pensem que permetran generar debat entorn d'elles.

 

Criteris de selecció de les peces audiovisuals

Existeix una enorme quantitat de recursos audiovisuals que podrien entrar perfectament com a contingut de la sessió, per la qual cosa s'ha manejat un nombre important de vídeos en la fase de preselecció per valorar quins podrien ser els més adequats alhora de crear debat.

En la selecció final s'ha intentat evitar els vídeos promocionals sobre determinades intervencions urbanes per part dels seus d'organismes promotors. La limitació de temps també ha fet que hàgim hagut d'excloure documentals en sentit estricte –tot i que n'hi ha d’excel·lents- dedicats exclusivament als temes urbans i realitzats professionalment. Per això, en molts casos, es tracta de vídeos realitzats des d'organitzacions cíviques, col·lectius o persones individuals que estan aprofitant els nous mitjans digitals per produir i socialitzar nous discursos, cosa que està permetent crear noves dinàmiques de narratives digitals entorn de la convivència col·lectiva i la ciutat.

En els idiomes també hem necessitat crear un mix i els vídeos els veurem en castellà, català i anglès; creiem que no serà problema per seguir la sessió però, necessàriament feia falta no crear dificultats en aquest aspecte. En alguns casos, veurem només una part dels vídeos, també per no estendre'ns massa, però s'ha intentat documentar-los al màxim perquè sempre es pugui seguir la pista de qualsevol vídeo que hagi interessat.

Finalment, en la selecció ha prevalgut trobar temes que puguin generar certa discussió, bé perquè es tracta d'experiències polèmiques, bé perquè presenten enfocaments parcials. Amb això hem volgut afavorir el debat, sense que la inclusió d'aquests vídeos impliqui estar necessàriament en sintonia amb totes les experiències reflectides o que les creguem reeixides. Simplement, suggereixen elements representatius de com s'han entès alguns aspectes de la gestió urbana en les últimes dècades.

 

Desenvolupament de la sessió

Els blocs en els quals s'ha organitzat la sessió tracten de mantenir l'estructura lògica del curs i centrar-les en aquells aspectes que poden generar major discussió. No és per tant, una mostra representativa de tots els temes del curs ni tampoc dels que organitzen aquesta sessió.

Cada bloc presenta entre 3 i 5 vídeos relacionats amb cada temàtica i la durada de cada bloc serà, més o menys de 15 minuts. Una vegada visionats els vídeos, s'obrirà el debat que haurà de durar uns 20 minuts entre els assistents i els coordinadors de la sessió.

LA TRANFORMACIÓN URBANA VINCULADA A LAS TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA GLOBAL

MODELOS DE DESARROLLO URBANÍSTICO

LA TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LA GESTIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO URBANOS

VULNERABILIDADES E INSEGURIDADES SOCIALES

LA CIUDAD COLABORATIVA Y SU DISEÑO DISTRIBUIDO

VISUALIZACIÓN DE DATOS Y NUEVOS IMAGINARIOS

NARRATIVAS DIGITALES COLABORATIVAS


Llistat inicial

Per seleccionar els vídeos que finalment usarem en la sessió, hem revisat un nombre important -encara que sempre molt limitat si tenim en compte l'enorme quantitat de documents disponibles- i la majoria s'han quedat fora de la selecció. En qualsevol cas, us oferim una relació a fi d’ampliar la informació, aquesta vegada organitzats en funció de les temàtiques del curs. Com a primera selecció, la inclusió en un bloc o una altra pot resultar arbitrària o fins i tot l'interès real del vídeo però, en qualsevol cas, ja que els hem recopilat, són aquí i constitueix un bo (i incomplet) catàleg

Bloc 1. Models econòmics, models urbans

Bloc 2. Ciutats en trànsit, ciutats en transició

Bloc 3. Vulnerabilitats, (in)seguretat/s

Bloc 4. Polítiques i política

Bloc 5. Nuevas narrativas audiovisuales de la ciudad

Enfasystem.net