Curs Avançat Monogràfic de llengua espanyola (juliol) 2024

Curs Avançat Monogràfic de llengua espanyola (juliol) 2024

  

Imprimir

NIVELL AVANÇAT (CURSOS MONOGRÀFICS) (45 hores)


Del 2 de juliol al 25 de juliol (1 de juliol prova de Nivell)  

Llengua d'instrucció: Espanyol
Requisits: Nivell avançat de llengua espanyola. El curs consta de 2 monogràfics obligatoris:

 

 
MONOGRÀFIC DE CINEMA ESPANYOL
 
El curs suposa una introducció a la història del cinema espanyol, a través dels seus gèneres i de les seves pel·lícules més representatives. Per això, s'ha seleccionat una sèrie de títols que permetin a l'estudiant conèixer d'una manera general la trajectòria de la cinematografia espanyola. No obstant això, s'ha primat el cinema de factura més recent, amb la finalitat que els estudiants coneguin la nova filmografia, que pot aproximar-se més als seus interesos. El programa no pretén ser exhaustiu, ni tampoc ha estat organitzat al voltant d'un únic criteri. Així, s'han barrejat el cronològic (els primers autors, el cinema sota el Franquisme), el temàtic (la recreació de la República i de la Guerra Civil, el cinema social, el cinema més intimista, les recreacions històriques), el gènere ( la comèdia), així com els directors més destacats i de més difusió (Carlos Saura, Pedro Almodóvar i Alejandro Amenábar). Així mateix, s'ha cregut convenient dedicar un apartat específic a les dones que s'han posat darrere d'una càmera i que presenten una visió particular de la realitat, que mereix ser tinguda en compte.A més, els estudiants rebran nocions bàsiques de la llengua catalana.
 

MONOGRÀFIC D'HISTÒRIA D'ESPANYA (1898-ÈPOCA ACTUAL)
 
Aquest curs facilita la comprensió de la complexitat (social, cultural, política i econòmica) de la societat espanyola a partir de l'estudi de la història recent. Així mateix, permet a l'alumne prendre consciència, analitzar, valorar i establir ponts de connexió entre l'Espanya d'abans i l'Espanya actual. Finalment, és objectiu del curs millorar les habilitats lingüístiques de l'alumne, específicament la comprensió lectora, la comprensió auditiva i la presentació oral, així com potenciar la seva capacitat d'argumentar, defensar idees i realitzar anàlisis crítiques dels temes 

Compartir