Ciutats i governs locals: dinàmica europea i projecció global

Ciutats i governs locals: dinàmica europea i projecció global

Curs acabat

Imprimir


Es tracta d'ampliar el focus des del qual s'analitza tradicionalment l'autonomia i la democràcia local per analitzar el paper actual dels governs locals i de les ciutats des de la perspectiva de la seva dimensió europea i global.
D'una banda, les polítiques de la Unió Europea estan definint un nou i rellevant paper per als governs locals, especialment les ciutats, com a interlocutors de la mateixa Unió, més enllà dels Estats, i de vegades, al seu lloc.
D'altra banda, la Carta Europea de l'Autonomia local ja ha configurat un estàndard comú de la posició jurídica i política dels governs locals europeus que requereix un seguiment atent i més desenvolupaments.
En definitiva, l'acció exterior municipal i les xarxes mundials de ciutats han situat els poders locals en un lloc destacat dins del concert global.
Les anàlisis i els debats que es desenvoluparan aportaran visions innovadores sobre els reptes i les oportunitats amb què els governs locals i les ciutats desenvolupen la seva acció política i administrativa en el moment actual.

18/04/2024 -
09:00 - 09:30 Inauguració

- Margarita León
, directora acadèmica del CUIMPB-Centre Ernest Lluch
- Alfredo Galán
, director de la Fundació Democràcia i Govern Local
- Tomàs Font
, Universitat de Barcelona. Director del curs
Els governs locals davant la Unió Europea
09:30 - 10:00 El paper de la Unió Europea en la definició de la ciutat com a subjecte jurídico-polític

- Elisabetta Tatì
10:00 - 10:30 L'agenda de la Unió Europea en relació amb els governs locals

- Arnau Gutiérrez
10:30 - 10:45 Debat
10:45 - 11:15 Pausa
Els governs locals davant el Consell d'Europa
11:15 - 11:45 L'aplicació de la CEAL en els estats. Desenvolupaments recents

- Ángel Manuel Moreno
11:45 - 12:15 Els nous reptes i perspectives de futur del Congrés de poders locals i regionals del Consell d'Europa

- Marc Cools
12:15 - 12:30 Debat
Els governs locals davant la comunitat global
12:30 - 13:00 Les organitzacions i aliances urbanes i el paper de la ciutat

- Marta Galcerán
13:00 - 13:30 L'acció internacional dels governs locals

- Gustavo Manuel Díaz
13:30 - 13:45 Debat
13:45 - 14:00 Cloenda del curs
Compartir