Curs Avançat Monogràfic de llengua espanyola (juliol) 2023

Curs Avançat Monogràfic de llengua espanyola (juliol) 2023

El Curs ja ha finalitzat

ImprimirNIVELL AVANÇAT (CURSOS MONOGRÀFICS) (45 hores)

Del 26 de juny al 20 de juliol (26 de juny prova de Nivell)

Llengua d'instrucció: EspanyolRequisits: Nivell avançat de llengua espanyola

 

El curs consta de 3 monogràfics obligatoris.

MONOGRÁFIC CATALUNYA EN EL SEGLE XXI, LLENGUA, CULTURA I SOCIETAT 
 
Aquest curs ofereix una visió panoràmica sobre la vida a la Catalunya del segle XXI realitzant un especial èmfasi en els aspectes lingüístics i culturals. Els estudiants es familiaritzaran amb els signes identitaris que afavoreixen la concepció de Catalunya com a territori amb una forta personalitat històrica dins la nació espanyola. El curs oferirà els coneixements necessaris per comprendre la cultura i la societat catalanes. Amb aquesta finalitat, es familiaritzarà l' estudiant amb la geografia, la història, la població, la política i les arts de Catalunya. A més, els estudiants rebran nocions bàsiques de la llengua catalana.
 
MONOGRÀFIC BARCELONA, UNA CIUTAT DE NOVEL.LA
 
Aquest curs ha estat dissenyat per traçar un recorregut per la història de la narrativa espanyola partint d'un referent temàtic: la ciutat de Barcelona. El contingut del curs donarà notícia de les principals novel·les, les trames de les quals es desenvolupen a Barcelona, també dels seus autors i de les escoles i moviments literaris als quals aquests pertanyen. L' objectiu prioritari és facilitar a l' estudiant els coneixements i les claus de lectura específics per entendre com és la capital de Catalunya, com ha estat la seva història i de quina manera han estat reflectits en la narrativa escrita en espanyol. Un dels principals atractius del curs consisteix en el fet que les lectures de fragments literaris aniran acompanyades de rutes o passejos urbans amb els quals els estudiants podran associar llocs concrets amb novel·les i autors que en un moment o altre de la història han decidit incloure la ciutat en el seu univers literari.olítica i les arts de Catalunya. 
 
MONOGRÀFIC DE CINEMA ESPANYOL
 
El curs suposa una introducció a la història del cinema espanyol, a través dels seus gèneres i de les seves pel·lícules més representatives. Per això, s'ha seleccionat una sèrie de títols que permetin a l'estudiant conèixer d'una manera general la trajectòria de la cinematografia espanyola. No obstant això, s'ha primat el cinema de factura més recent, amb la finalitat que els estudiants coneguin la nova filmografia, que pot aproximar-se més als seus interesos. El programa no pretén ser exhaustiu, ni tampoc ha estat organitzat al voltant d'un únic criteri. Així, s'han barrejat el cronològic (els primers autors, el cinema sota el Franquisme), el temàtic (la recreació de la República i de la Guerra Civil, el cinema social, el cinema més intimista, les recreacions històriques), el gènere ( la comèdia), així com els directors més destacats i de més difusió (Carlos Saura, Pedro Almodóvar i Alejandro Amenábar). Així mateix, s'ha cregut convenient dedicar un apartat específic a les dones que s'han posat darrere d'una càmera i que presenten una visió particular de la realitat, que mereix ser tinguda en compte.A més, els estudiants rebran nocions bàsiques de la llengua catalana.
 

 
Una vegada feta l'inscripció cal especificar per e-mail a la Secretaria D'Alumnes els 3 monogràfics escollits.

Els 3 cursos monogràfics es realitzaran sempre que disposin del nombre mínim d'estudiants matriculats per obrir el monogràfic.

Compartir