La promoció d'edificis d'habitatges assequibles amb sistemes constructius industrialitzats: oportunitat i repte per al món local

La promoció d'edificis d'habitatges assequibles amb sistemes constructius industrialitzats: oportunitat i repte per al món local

Curs finalitzat

Imprimir

 
En la darrera dècada estem assistint a una revolució tecnològica, digital i de sostenibilitat en el sector de la construcció. Els nous requeriments mediambientals, energètics així com de salubritat dels espais interiors, l’exigència de majors qualitats i l’optimització de costos han de confluir en la reducció de la petjada ecològica dels edificis durant el seu disseny, procés de construcció, ús, manteniment, desmuntatge i reutilització i reciclatge final.
El disseny amb l’ús de metodologies BIM i Lean, la prefabricació i el procés de construcció o muntatge amb nous materials o amb materials reutilitzats i reciclats, estan impulsant el canvi de la construcció tradicional a la industrialitzada, oferint interessants oportunitats de millora a la promoció d’obra pública d’habitatges assequibles o socials. Millora que ha d’anar relacionada amb una major qualitat en el resultat final, estalvis de temps i costos, reducció de l’impacte mediambiental, majors estàndards de seguretat i modernització del teixit professional i empresarial així com la creació d’activitat en construcció industrialitzada local i distribuïda.
Així i tot, hi ha encara importants qüestions que cal tenir en consideració per tal de consolidar la construcció industrialitzada com a forma de provisió d’habitatge per parts dels ens locals com la maduresa del teixit productiu, la sensibilitat a les conjuntures econòmiques i als preus dels materials, la limitada experiència en la licitació pública de promocions industrialitzades, o la dificultat d’aplicabilitat a obres petites.
En aquest sentit, cal aprofitar les experiències prèvies en edificació industrialitzada tenint en compte les lliçons apreses com a capital a aprofitar en nous projectes que assegurin la industrialització efectiva, mesurable, i l’augment de la qualitat verificable a través de l’avaluació multi criteri i de cicle de vida.
L’objectiu d’aquestes jornades és fer balanç del camí recorregut, facilitar una visió polièdrica sobre l’estat de la qüestió, i conèixer i valorar experiències que permetin al món local continuar avançant en la implementació del model. Amb aquesta finalitat, s’exposarà la visió sobre la industrialització des de diferents punts de vista, recollint l’opinió d’experts, d’empreses promotores públiques i privades, de professionals  i també del món municipal.

PROGRAMA

03/10/2023 - Sala Mirador
09:30 - 10:00 Inauguració

- Ramon Jovells
, gerent del CUIMPB-Centre Ernest Lluch
- Ana Maria Martínez
, diputada delegada d'Habitatge de la Diputació de Barcelona
- Jordi Núñez
, vocal de la Junta de Govern de GHS i responsable del grup tècnic d’AVS
Industrialització i digitalització en l'edificació residencial: on estem i cap on anem
10:00 - 10:30 Construcció convencional vs construcció industrialitzada en promocions d'obra nova d'edificis d'habitatges amb protecció oficial o destinats a finalitats socials. Valoració de sostenibilitat

- Gerardo Wadel
10:30 - 11:00 El full de ruta per a la descarbonització del sector de l'edificació a Espanya i a Europa

- Eulàlia Figuerola
11:00 - 11:30 Pausa
11:30 - 12:30 La innovació durant els darrers anys en el sector de l'edificació

- Ignasi Pérez

- Roger Bou
12:30 - 13:00 La importància de les tecnologies BIM i Lean Management en la millora de la sostenibilitat en l'execució de projectes de construcció amb sistemes industrialitzats o prefabricats

- Ferran Bermejo
13:00 - 14:00 Torn de debat i preguntes
14:00 - 16:00 Pausa
16:00 - 18:00 Reptes, oportunitats i estat de la construcció residencial industrialitzada

Modera: Lena Vidal

  • Carles Mas
  • Tonet Font
  • Juan Carlos Melero
  • Marc Torrent
  • Mercè Berengué
04/10/2023 - Sala Mirador
Experiències en construcció industrialitzada d'obra nova residencial plurifamiliar
09:30 - 10:00 La promoció Rigot Collectiva Dwelling a Ginebra (Suïssa): construcció industrialitzada amb fusta d'habitatges socials
(Videoconferència)

- Enric Rovira
10:00 - 10:30 L'edifici Pisa a Cornellà de Llobregat promogut per l'IMPSÒL-AMB

- Josep Maria Borrell
10:30 - 11:00 Les promocions d'HPO de l'Ajuntament de Barcelona aplicant criteris de construcció industrialitzada de baix impacte ambiental

- Daniel López
11:00 - 11:30 Pausa
11:30 - 12:00 El projecte d'Habitatge Jove a Caldes de Montbui

- David Juárez
12:00 - 12:30 Promoció industrialitzada d'habitatges a l'Hospitalet de Llobregat a càrrec de la constructora 011h

- Toni Escudé
12:30 - 13:00 Built to rent i construcció industrialitzada en el Pla Vive de Madrid

- Anna Guanter

- Eva Luquero
13:00 - 13:30 El concurs públic de la societat Vivienda y Suelo de Euskadi (VISESA) per la construcció industrialitzada d'habitatge social de lloguer. Recerca i desenvolupament de nous sistemes constructius industrialitzats

- Alex Santamaría
13:30 - 13:45 Torn de debat i preguntes
13:45 - 14:00 Conclusions i cloenda

- Gerardo Wadel
, director acadèmic del curs
Compartir