Enquestes de l'ús del temps a Espanya: una oportunitat acadèmica i social

Enquestes de l'ús del temps a Espanya: una oportunitat acadèmica i social

 Jornada finalitzada

Imprimir

Seminari presencial

Ressenyes ponents

#encuestasdeltiempo

Imatges

Nota de la BTUI

Arxius de vídeo

S'aproxima una nova collita de dades sobre els usos del temps a Espanya, l'INE farà el treball de camp el 2024, l'IDESCAT el 2023, entre d'altres. Han passat més de 10 anys que es van fer les darreres enquestes. Aquestes enquestes, homogeneïtzades a nivell europeu, permeten extreure dades clau sobre la distribució dels usos del temps a la població espanyola (hores de son, repartiment de tasques, patrons diferents en funció de l'edat, sexe, classe social, etc.).
Per facilitar informació sobre aquesta nova ronda d'enquestes a investigadors i/o institucions públiques espanyoles, es realitza aquest seminari, que també serà una oportunitat per presentar projectes d'èxit que s'han fet amb les dades d'usos del temps anterior. El seminari inclou espais dintercanvi i dun taller participatiu amb una metodologia innovadora perquè els diferents participants que utilitzen o podrien utilitzar les dades daquestes enquestes puguin trobar sinergies i compartir idees i projectes futurs i ajudar a la construcció de polítiques públiques de temps.

03/03/2023 - Aula 1
10:30 - 10:45 Inauguració

- Margarita León
, directora acadèmica del CUIMPB-Centre Ernest Lluch
- Marta Junqué
, directora del curs
10:45 - 12:05 Les enquestes d'usos del temps que vindran i opcions de finançament

Modera: Ariadna Güell

 • Estat de les enquestes del temps a Europa (online)
  Eniel Ninka
 • Què és la ETT?. Dades clau de les anteriors i de la nova enquesta
  Elena Chasco
 • La nova enquesta d'usos del temps a Catalunya
  Cristina Rovira
 • Dades clau de les enquestes d'usos del temps d'EUSTAT
  Elena Goni
12:05 - 12:15 Pausa
12:15 - 13:00 Bones pràctiques en recerca i polítiques públiques amb l'ús de les enquestes del temps

Modera: Ariadna Güell

 • La recerca sobre els usos del temps de la població. Investigacions realitzades al Centre d’Estudis Demogràfics
  Joan Garcia
 • Repercussió de les enquestes d'us del temps en la recerca sociològica
  Javier Callejo
 • Recerca feta mitjançant les dades de l'enquesta
  Anna Palomar
 • Diagnosi en pobresa del temps. Política pública "Temps per cures"
  Núria Vergés
 • La incorporació de la variable temps a les enquestes de l’Ajuntament de Barcelona. Una peça clau pel disseny de polítiques públiques
  Mar Camarasa
 • Ús de les dades per fer política pública. Pla de Mobilitat
  Alicia Egea
13:00 - 14:30 Pausa
14:30 - 17:00 Taller dinàmic de co-creació de projectes multidisciplinaris amb dades d'usos del temps
Les persones que hi participin hauran de portar un ordinador portàtil o tauleta

Es presentaran reptes de la política pública, per exemple:
- Mobilitat sostenible
- Pobresa de temps interseccional
- Infància i pantalles
- Qualitat del somni i salut
Durant les 2,5h, els participants es dividiran en grups per dissenyar un projecte amb dades d'usos del temps i el presentaran.


- PRUAB Parc de Recerca. Júlia Palma, David Hernández
Compartir