Projectar la metròpoli diversa. N'hi ha prou amb la marca Barcelona?

Projectar la metròpoli diversa. N'hi ha prou amb la marca Barcelona?

  

Imprimir


Arxius de vídeo
Presentacions
Imatges
Piulades: #MetròpoliDiversa  #CicleOberta  #MetròpoliOberta  
El curs es vol centrar en les oportunitats de desenvolupament i projecció d’una metròpoli que ha fet un procés de transició demogràfica rellevant en les tres últimes dècades. Amb la participació d’actors variats, de l’anomenada quíntuple hèlix de la innovació social, es posarà la mirada sobre els impactes de la diversitat a les òrbites de la participació i la representació política i social, l’aprofitament i retenció del talent, i la construcció de relats identitaris i marques de ciutat a la metròpoli. 
 
Per tal de fer front als desafiaments que planteja la diversitat demogràfica metropolitana, aquest curs proposa tres sessions que tindran els següents objectius específics:  
 
Aproximar-se al procés de la transició demogràfica metropolitana per tal de debatre el reconeixement que ha tingut la diversitat als diferents àmbits de la metròpoli (social, polític, educatiu i cultural)  i identificar els vincles que pot tenir als espais de participació i representació.
Identificar els reptes i oportunitats de l’atracció i la retenció de talent en una metròpoli demogràficament diversa com l`RMB i trobar els factors que permetin connectar el capital humà amb les oportunitats de desenvolupament econòmic de la regió.
Debatre sobre el poder de la marca Barcelona per actuar com a factor aglutinador del territori i del capital humà de la regió, la projecció internacional de la metròpoli diversa i les oportunitats de la diplomàcia científica i tecnològica com a estratègia de posicionament de l’RMB.

Aquests temes són alguns dels que està tractant el procés Barcelona Demà del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB), dins del Cicle de la Metròpoli Oberta, que es pot seguir en una plataforma digital de participació ciutadana i d’entitats: https://barcelonadema-participa.cat/processes/metropoli-oberta

PROGRAMA

23/11/2021 -
09:00 - 09:15 Inauguració

- Margarita León
, directora acadèmica del CUIMPB-Centre Ernest Lluch
- Mireia Belil
, directora del curs
- Oriol Estela
, coordinador general del PEMB
Primera aproximació a la qüestió de la transició demogràfica a l’RMB
09:15 - 10:00 Diversitat i metabolisme demogràfic a l’RMB
Aproximació acadèmica, des del camp de la demografia, de la creixent diversitat demogràfica de l’RMB, així sobre quina serà la tendència de futur. 

- Andreu Domingo
10:00 - 11:30 El canvi demogràfic: s'ha reconegut a la metròpoli?
Taula rodona que té per objectiu debatre sobre quin tractament es dona al canvi demogràfic en quatre aspectes tangibles de la metròpoli: espai públic, representació política, cultura i mitjans de comunicació, l’educació.

Modera: Beatrice Duodu

 • Julia Goula - Equal Saree
 • Salima Jirari
 • Fàtima Ahmed
 • Jessica González Herrera
11:30 - 12:00 Pausa
12:00 - 13:30 La participació reflecteix la diversitat a la metròpoli?
Taula rodona per analitzar si hi ha una infrarepresentació d’alguns col·lectius per raó d’origen en els diferents àmbits de participació i representació de la metròpoli: polític/cívic, empresarial, sindical o comunitari.

Modera: Aladdine Azzouzzi

 • Pastora Martínez Samper
 • Aurora Huerga
 • Javier Bonomi
 • Javier Albarracín
13:30 - 16:00 Pausa
En col·laboració amb el CIDOB
16:00 - 16:15 Introducció

- Agustín Fernández de Losada

- Oriol Estela
16:15 - 17:00 Els reptes de les metròpolis en matèria de projecció internacional
Aproximació als reptes que tenim en matèria de projecció internacional de la metròpoli, les oportunitats i estratègies de posicionament i els vincles entre l’imaginari de la marca Barcelona i els possibles valors d’un imaginari d’identificació metropolitana.

Modera: Agustín Fernández de Losada

 • Felipe Llamas
 • Rosa Suriñach
17:00 - 18:30 Els actors de la metròpoli: estratègies, accions i sinergies en la projecció internacional de l’RMB
Cercle de debat per aprofundir sobre el rol que poden prendre diferents actors de la metròpoli en el posicionament internacional, les estratègies i les accions concretes que poden tenir repercussió a escala metropolitana i les sinergies entre sectors del món empresarial-econòmic, cultural, de la solidaritat, científic, l’administració, les xarxes i l’acadèmia.

Modera: Alexis Roig

 • Pau Solanilla
 • Andrea Costafreda
 • Diego Guri
 • Marta Galcerán
 • Alicia Pérez Porro
 • Mercedes Giovinazzo
 • Octavi de la Varga
24/11/2021 -
Anàlisi de la diversitat demogràfica creixent des d’una perspectiva econòmica, com a factor per generar noves oportunitats, i alhora el repte d’evitar disfuncions entre les capacitats de les persones nouvingudes i les ocupacions del mercat laboral
09:00 - 09:15 Introducció a la jornada

- Mireia Belil
09:15 - 10:00 Aproximació a l'atracció i a la retenció de talent
Aproximació acadèmica des del vessant econòmic, centrada en els beneficis nets d’una major diversitat demogràfica

- Bru Recolons
10:00 - 11:30 Les oportunitats de desenvolupament internacional d’una metròpoli demogràficament més diversa
Taula rodona sobre les oportunitats que genera una metròpoli demogràficament més diversa, des de diferents angles: emprenedoria, mercat de l’ocupació, intangibles, etc.

Modera: Alexis Roig

 • Mar Alarcón
 • Marta Fernández
 • Toni Mascaró
 • Olívia Paton
11:30 - 12:00 Pausa
12:00 - 13:30 Perdent oportunitats? La subocupació del talent nouvingut
Taula rodona sobre el repte més important al qual s’enfronta la gestió dels fluxos de migració en un entorn no regulat: l’encaix entre les capacitats/habilitats de les persones nouvingudes i la demanda d’ocupació que pot oferir el mercat de treball local.

Modera: Míriam Acebillo

 • Judit Vall Castelló
 • Jiajia Wang
 • Josep Mestres
13:30 - 14:00 Cloenda

- Mireia Belil
, directora del curs
- Alexis Roig
, comissari de Metròpoli Oberta
- Oriol Estela
, coordinador general del PEMB
Compartir