Estratègia cap als reptes d'infància a Barcelona, amb horitzó 2030

  

Imatges
L'objectiu d'aquesta jornada, organitzada conjuntament amb l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB-IERMB), és debatre sobre polítiques locals d’infància a Barcelona, un cop aprovat el Pla d’Infància 2021-2030, i en el mes en què es commemoren els drets dels infants. 

Està adreçat al públic i sectors potencials: persones gestores i polítiques d’àmbit local, comunitat universitària, participants en l’elaboració del Pla d’Infància 2021-2030 i entitats socials de promoció i atenció de la infància.

12/11/2021
09:30 - 10:00 - Inauguració

- Margarita León
, directora acadèmica del CUIMPB-Centre Ernest Lluch
- Laura Pérez
, tinenta d'Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. Ajuntament de Barcelona
- Joan Ramon Riera
, regidor d'Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat, Ajuntament de Barcelona
- Albert Arcarons
, subdirector de l'Oficina de l'Alt Comissionat per a la Lluita contra la Pobresa Infantil
10:00 - 10:30 - Conferència inaugural sobre polítiques d’infància i l’Aliança italiana per la Infància

- Emmanuele Pavolini, profesor de la Universitat de Macerata i promotor de l'Aliança sobre infància a Itàlia

Modera: Margarita León, directora acadèmica del CUIMPB-Centre Ernest Lluch
10:30 - 10:45 - Debat
10:45 - 11:15 - Pausa
11:15 - 12:00 - El nou Pla d’Infància de Barcelona: un pla de llarg recorregut i elaborat de forma participada amb 23 reptes amb horitzó 2030

Modera: Elisa Stinus, coordinadora del Pla d’Infància 2021-2030 i de l’Observatori 0-17 BCN de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB-IERMB)
 
Magda Orozco, directora de Serveis d'Infància, Joventut i Persones Grans de l'Ajuntament de Barcelona

Laia Pineda, directora de l'Institut d'Infància i Adolescència de Barcelona
 
Roger Garcia, responsable de polítiques d'infància d'UNICEF Comitè de Catalunya
 
Josep Maria Villena, president de Diomira i la Fundació Savina
12:00 - 12:30 - Debat
12:30 - 13:30 - Diàleg a l'entorn d'actuacions destacades del nou Pla d’Infància per millorar les vides i els drets de la infància i l’adolescència a Barcelona
Modera: Elisa Stinus

Sistema de cribratge per valorar la vulnerabilitat social d'infants i adolescents
Carlos Alarcón

Escoles Bressol Municipals: més, millors i més obertes i creació i reforç de la Xarxa d’Espais Familiars de Criança Municipals
Imma Bargalló

Acompanyament de l’alumnat més vulnerable als estudis postobligatoris
-- --

Serveis i recursos en salut mental per infants i adolescents
Pilar Solanes

VilaVeïna, posant la vida al centre: comunitats de cura de la petita infància
Helena Guiu

Programa per a la prevenció de les violències sexuals en la infància i l’adolescència
Carles Gil

Impuls, construcció, desenvolupament i innovació de processos de participació infantil
Ana Novella, Orland Blasco

Reflexió per a l'estratègia sobre infància i adolescència a Nou Barris
Mercè Garcia
13:30 - 13:55 - Debat
13:55 - 14:00 - Cloenda