Conduint les transicions urbanes: vers una nova habitabilitat

Conduint les transicions urbanes: vers una nova habitabilitat

  

Imprimir

Consulta  les presentacions

Enllaços d'interès citats pels ponents

#TransicionsUrbanes


Currículum dels ponents aquí

Tal com reconeixen l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, amb la inclusió de l’objectiu urbà (ODS 11) entre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), la Nova Agenda Urbana de Nacions Unides (NAU), les Agendes Urbanes Catalana, Espanyola i locals,  així com les diferents estratègies europees, ja sigui l’Agenda Urbana per a la UE (UAEU), el Pacte Verd Europeu (European Green Deal), el Pacte pel Clima o la Carta de Leipzig, el nostre futur depèn en gran mesura de com fem front a grans reptes complexos als que la nostra societat s’enfronta, molts dels quals han de ser abordats des de les àrees urbanes dels nostres pobles i ciutats, independentment de que estiguin emplaçades en contextos rurals o metropolitans.

 Per tal d’afrontar aquests desafiaments, cal adoptar una posició i una mirada que travessi les diferents escales en les que aquests reptes i estratègies tenen expressió i les aproximacions sectorials que contenen, i que permeti abordar-les d’una manera alhora entenedora i global.

Identificar aquests reptes, reconèixer la seva complexitat és crucial per a poder conduir les transicions i transformacions urbanes. La transformació del nostre entorn construït i del parc d’habitatges és un dels elements clau per assolir els objectius de sostenibilitat. Prioritzar el reciclatge urbà,  la regeneració urbana i la rehabilitació dels habitatges, la construcció i la gestió energètica dels edificis i dels barris, té un paper crucial en les transicions energètiques. Aquests processos poden, així mateix, contribuir a fixar la població als barris i lluitar contra la gentrificació.

Aquest seminari planteja analitzar-los des de la posició del ciutadà conscient dels reptes i de la necessitat de donar-los resposta i l’aborda des del propòsit d’obtenir una habitabilitat que no depengui de la destrucció del medi. Una habitabilitat entesa com l’aixopluc de les activitats que satisfan les necessitats bàsiques socialment reconegudes, una habitabilitat que es desenvolupa des de l’habitatge fins a la ciutat a on es troben els serveis públics. Una habitabilitat avui sustentada per un model energètic majoritàriament dependent dels combustibles fòssils i, en conseqüència, una habitabilitat que es produeix i es manté generant canvi climàtic.

Convidem a les persones participants d’aquest seminari a reflexionar sobre quins camins, quines propostes, quines oportunitats se li ofereixen per transformar la seva habitabilitat en una habitabilitat descarbonitzada (entenent que la descarbonització és una palanca que mou molts altres àmbits de la sostenibilitat), recorrent un itinerari que parteix de la mateixa llar, surt a l’immediat espai públic i al barri i, finalment, s’estén a la ciutat, amb especial atenció a les ciutats petites i els pobles a on els costos i les oportunitats són diferents.

Un itinerari que travessa diferents ‘ofertes’ de transformació a través de propostes de l’administració -en els seus diferents nivells- i d’altres agents, que es proposen també a diferent escala i que requereixen diferents tipus d’associació per abastar-les. Què ofereixen, com s’accedeix a aquestes oportunitats, quin tipus de problemes resolen i amb quina perspectiva de futur.

Cada dia abordarem una etapa d’aquest itinerari -l’habitatge, el barri, la ciutat- amb una reflexió de les propostes proposades per l’administració a aquesta escala, les experiències que poden ser de referència, així com alternatives generades des d’altres referents. I cada bloc el clourem amb un debat a on tractarem d’establir un panorama general de  les opcions.

Els objectius que es persegueixen per a qui cursi aquest seminari són:

- que adquireixi consciència dels reptes lligats a la descarbonització i la seva relació amb l’habitabilitat urbana actual

- que adquireixi una visió ordenada de les propostes per fer-ho

- que adquireixi una visió crítica respecte als models de descarbonització que estan darrera de les propostes

Destinataris: representants polítics i tècnics del món local, professionals i estudiants universitaris relacionats o interessats en les transicions urbanes.

PROGRAMA

02/11/2021 -
10:00 - 10:20 Inauguració

- Margarita León
, directora acadèmica del CUIMPB-Centre Ernest Lluch
- Pere Pons
, president delegat de l’Àrea de Infraestructures i Espais Naturals. Diputació de Barcelona
- Albert Cuchí
, director acadèmic del curs
PONÈNCIA MARC
10:20 - 10:45 Des dels objectius a l'acció: convertir la política social i ambiental de la UE en un canvi positiu per a la ciutadania

- Kim van Sparrentak
L'HABITATGE
10:45 - 11:30 Reflexió introductòria del primer bloc

Modera: Albert Cuchí

 • La construcció de les polítiques públiques de rehabilitació. Una reflexió crítica
  Jordi Mas
11:30 - 11:45 Pausa
11:45 - 12:30 Les polítiques generals d'habitatge i rehabilitació

Modera: Albert Cuchí

 • El Pla de Recuperació i Resiliència: programes d'habitatge i rehabilitació. Una visió des de la crisi ambiental
  Dolores Huerta
 • Els programes d'habitatge i rehabilitació a Catalunya. Una visió des de la crisi social
  Carme Trilla
12:30 - 13:30 Experiències: Habitatge i rehabilitació

Modera: Albert Cuchí

 • Com viurem demà? noves fòrmules d'habitatge social a Europa
  Michaela Kauer
 • Quatre projectes d'habitatge cooperatiu a la província de Barcelona
  Diego Carrillo Messa
 • Com proveir habitatge assequible en entorns urbans consolidats? el cas de la regeneració urbana del 22@ per un barri més inclusiu i sostenible
  Montserrat Hosta i Privat
13:30 - 13:45 Cloenda primera jornada
03/11/2021 -
EL BARRI, LA COMUNITAT
10:00 - 10:45 Reflexió introductòria del segon bloc

Modera: Albert Cuchí

 • El present i el futur de les polítiques de barris. Reflexió crítica
  Oriol Nel·lo
10:45 - 11:30 Experiències: intervenció de barris i rehabilitació d'habitatges

Modera: Anna Font

 • La rehabilitació dels habitatges del barri de Sant Elm
  Nydia Tremoleda , Ramon Muñoz
 • De la Llei de Barris a l’ARRU, l’EDUSI i l’Àrea de Conservació i Rehabilitació: l’experiència de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
  Rosina Vinyes
11:30 - 11:45 Pausa
11:45 - 13:00 Experiències: transicions urbanes des dels barris

Modera: Anna Font

 • Com és viure a Freiburg?
  Franziska Breyer
 • Què és Vilawatt?
  Jordi Mazon
 • La rehabilitació a escala de barri: l'experiència a Navarra
  Ana Bretaña de la Torre
13:00 - 13:30 Cloenda segona jornada
04/11/2021 -
CIUTATS I VILES EN TRANSFORMACIÓ: ENTRE L'ESTRATÈGIA I LA TÀCTICA
10:00 - 10:45 Reflexió introductòria del tercer bloc

Modera: Albert Cuchí

 • El present i el futur de la regeneració urbana i rural: reflexió crítica
  Ignacio de la Puerta
10:45 - 12:00 Gestionar i finançar les transformacions urbanes

Modera: Pilar Cervantes

 • L'agenda urbana espanyola en el context del Pla de Recuperació i Resiliència
  Sonia Hernández
 • L'Agenda Urbana de Catalunya
  Maria Galindo
 • Les agendes urbanes: una eina al servei de la necessària sinergia entre l'àmbit urbà i el rural
  Carlos Martínez
12:00 - 12:15 Pausa
12:15 - 13:15 Experiències: el lideratge local (agendes urbanes i rurals i projectes de ciutat)

Modera: Pilar Cervantes

 • Innovació urbana i estratègies de ciutat
  Jordi Peris
 • La transformació de la ciutat
  Llorenç Fernández Matamoros
 • El cas d'Alfaro
  José Ramón Bergasa
13:15 - 13:30 Cloenda institucional
Compartir