Les noves polítiques de rehabilitació urbana: necessitats i perspectives

Les noves polítiques de rehabilitació urbana: necessitats i perspectives

  

Imprimir


Arxius de vídeo

Presentacions

Imatges

Premsa

Conclusions Blog Oriol Nel·lo

El debat acadèmic i ciutadà sobre les polítiques de rehabilitació urbana ha adquirit, en els darrers temps, una renovada intensitat. Diversos factors contribueixen a l'actualitat de la qüestió.

a) En primer lloc, l'increment de les desigualtats socials en bona part dels països europeus comporta una agudització dels processos de segregació urbana, amb els efectes consegüents. Aquesta evolució és també clarament perceptible a les grans ciutats espanyoles.
 
b) D'altra banda, l'impacte de la pandèmia COVID19 ha tingut efectes diferenciats no només des del punt de vista social, sinó també territorial, i ha contribuït a incrementar les fractures urbanes associades a la segregació.
 
c) Finalment, la disposició dels fons Next Generation de la Unió Europea ha obert expectatives sense precedents a l'àmbit de la rehabilitació urbana, que podrien incidir de manera substantiva sobre la realitat i l'evolució de la segregació residencial i els seus efectes en les grans ciutats espanyoles.

En el cas específic de Barcelona, ​​a aquestes iniciatives se suma l´anunci de l´Ajuntament de la ciutat d´ampliar i estendre el Pla de Barris que es troba en execució des de l´any 2017.

En aquest context, resulta peremptori estendre el debat i la formació en l'àmbit de la rehabilitació urbana, tant des del punt de vista acadèmic com de la pràctica política i administrativa. A aquesta necessitat que es proposa respondre el curs Les noves polítiques de rehabilitació urbana: necessitats i perspectives en el marc del CUIMPB-Centre Ernest Lluch.

El programa del curs uneix les aportacions d'alguns dels experts acadèmics més destacats en el camp de la rehabilitació i de responsables de les polítiques urbanes. A la primera jornada del curs es plantejaran les necessitats a què han de fer front les polítiques de rehabilitació ia la segona es debatran les principals iniciatives que a nivell estatal, autonòmic i local s'estan desenvolupant en aquest àmbit.

El curs se celebrarà els dies 5 i 6 de maig 2022, coincidint amb la posada en marxa del programa Next Generation a diverses ciutats espanyoles.

En la sessió taller del dia 9 es farà la presentació del Laboratori ‘Estratègies i potencial de rehabilitació de la ciutat de Barcelona’, que ofereix informació de l’estat físic del parc, la caracterització socioeconòmica i els escenaris potencials de millora energètica. Permet una lectura de la diagnosi a diferents escales, abordar la rehabilitació des de la mitigació i adaptació al canvi climàtic, treballar amb perspectiva holística, i respondre a preguntes concretes vinculades amb polítiques i fons existents. I s’exposen les estratègies publico-privades dissenyades per optimitzar la utilització dels fons Next-Generation per a la rehabilitació.

PROGRAMA

05/05/2022 -
09:45 - 10:15 Inauguració

- Margarita León
, directora acadèmica del CUIMPB-Centre Ernest Lluch
- Núria Marín
, presidenta de la Diputació de Barcelona
- Janet Sanz
, segona tinenta d'alcaldia. Àrea d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. Ajuntament de Barcelona
- Oriol Nel·lo
, director del curs
Les polítiques urbanes i el repte de la segregació territorial
10:15 - 11:00 Conferència inaugural
Urban Socio-Economical Segregation and Income Inequality in European Cities

- Tiit Tammaru
11:00 - 11:30 Pausa
11:30 - 12:00 La segregació urbana a Espanya i els reptes per a les polítiques públiques

- Ismael Blanco
12:00 - 13:00 Les condicions de les polítiques de rehabilitació: recursos, densitat institucional i implicació de la ciutadania

Modera: Mariona Tomàs

 • Hisendes locals i rehabilitació. La necessitat de la perspectiva metropolitana
  Maite Vilalta Ferrer
 • La implicació de la ciutadania en els processos de rehabilitació integral
  Carlos Rosa
13:00 - 13:30 Debat
13:30 - 13:35 Cloenda de la jornada
06/05/2022 -
Cap a una nova generació de polítiques de rehabilitació de barris
10:00 - 11:00 Les noves polítiques de rehabilitació a Espanya, Catalunya i Barcelona

Modera: Maria Buhigas

 • El nou marc de cooperació per a la rehabilitació urbana en el programa Next Generation
  David Lucas
 • Les actuacions i els projectes de la Generalitat de Catalunya en matèria de rehabilitació de barris
  Carles Sala
 • L'experiència del Pla de Barris de Barcelona (2016-2024)
  Jordi Martí
11:00 - 11:30 Debat
11:30 - 12:00 Pausa
12:00 - 13:00 Potencialitats i riscos de la rehabilitació. La necessitat del govern de les transformacions urbanes

Modera: Zaida Muxí

 • Riscos i realitat de la gentrificació urbana en l'àmbit metropolità de Barcelona
  Antonio López-Gay
 • Les potencialitats de la rehabilitació: exemples de bones pràctiques
  Carles Llop Torné
13:00 - 13:30 Debat
13:30 - 14:00 Conclusions i cloenda del curs

- Oriol Nel·lo
, director del curs
- Margarita León
, directora acadèmica del CUIMPB-Centre Ernest Lluch
- Jordi Bosch
, cap del Servei d'Habitatge. Generalitat de Catalunya
09/05/2022 - Sessió taller. Laboratori "Estratègies i potencial de rehabilitació de la ciutat de Barcelona"
Potencial de rehabilitació a la ciutat de Barcelona
10:00 - 10:30 Diagnosi, estratègies i potencial de rehabilitació d'edificis a la ciutat de Barcelona

- Aleix Arcarons

- Alba Alsina
10:30 - 11:30 Taula rodona

Modera: Núria Pedrals

 • Aplicacions pràctiques de la identificació dels potencials de rehabilitació als edificis de la ciutat
  David Martínez
 • Aplicacions pràctiques de la identificació dels potencials de rehabilitació als edificis de la ciutat
  Ana Rigalt
 • El focus de l’eficiència energètica en la rehabilitació d’edificis i habitatges. El Passaport Europeu i el Llibre de l’edifici
  Albert Cuchí
11:30 - 12:00 Pausa
Estratègies per a la dinamització de la rehabilitació dels edificis a partir dels fons Next Generation
12:00 - 12:30 El finançament de les operacions de rehabilitació d'edificis a partir dels fons europeus

- Mariona Sanz

- Jaume Fornt
12:30 - 13:30 Taula rodona. Les complicitats necessàries per fer efectives les intervencions en edificis

Modera: Carles Donat

 • Assumpció Puig
 • Josep Martínez
 • Celestí Ventura
 • Lorenzo Viñas
13:30 - 13:45 Cloenda

- Ricard Gomà
, director de l’IERMB i vicepresident de l’O-HB
Compartir