Curs de radiologia maxil·lofacial

Curs de radiologia maxil·lofacial

La tomografia de feix cònic (CBCT) en la pràctica clínica. Estudi per imatge de l'articulació temporomandibular

Inscriure's Imprimir

Objectius del curs:
-Conèixer la tecnologia de la Tomografia de Feix Cònic i les seves aplicacions en la pràctica clínica diària.
-Repàs de l'anatomia i patologia radiològica des de la perspectiva dels talls tomogràfics.
-Adquirir coneixements de l'estudi per les diferents modalitats d'imatge de l'articulació temporomandibular amb especial interès en la ressonància magnètica.

PROGRAMA:
Què és el CBCT.
Diferències fonamentals amb el TC.
Mida de vòxel; importància.
Dosi de radiació.
Indicacions.
Identificació d'estructures anatòmiques des de diferents angles.
Identificació de patologia.
Mesures ¿marge d'error?
Discussió de casos clínics.

ATM: Anat. radiològica, tècniques d'imatge i patologia.