Ciutat i salut

Ciutat i salut

Curs acabat

Imprimir

Segueix les jornades des del  nostre canal de YouTube
Consulta les presentacions del curs en aquest enllaç (Presentació de Pedro Calaza)
Què es va dir durant el curs #ciutatisalut?. Llegeix-ne les piulades

Entre la comunitat científica cada cop hi ha més consens en el fet que la salut col·lectiva es troba, en gran part, condicionada per polítiques alienes al sector sanitari, permetent afirmar amb convenciment que els serveis d’atenció sanitària són només un dels elements que tenen incidència en el benestar de les persones.

 

 

 

S’estima que al voltant d’un 80% dels “determinants de la salut”, és a dir, del conjunt de factors que condicionen les malalties dels individus, grups i col·lectivitats, es troben fora del sistema sanitari, tot destacant la importància dels factors socioeconòmics, però també la influència de l’entorn físic on desenvolupen les seves activitats quotidianes, i justament aquí, en la qualitat del medi ambient i del medi urbà, és on la planificació territorial i urbanística hi juga un paper fonamental.
 
En aquest context, portar a terme una planificació territorial i un planejament urbanístic saludable que prioritzi les persones i la seva qualitat de vida és un eix central per a millorar la salut dels ciutadans, però també per combatre l’elevada prevalença de malalties cròniques que atemoreix la nostra societat. Per aconseguir-ho, cal un enfocament pluridisciplinar i intersectorial, que dintre de la Diputació de Barcelona (DiBa), es va iniciar l’any 2010 amb la creació d’un grup de treball transversal anomenat “ENTORN URBÀ I SALUT”, que des d’aleshores s’aplica incansablement per materialitzar el mandat de la OMS (Organització Mundial de la Salut) d’incorporar la Salut a totes les polítiques (Health in all Policies).  

La llavor d’aquest arbre de gairebé una dècada de vida, la va plantar el Servei de Salut Pública de la corporació, i va anar creixent gràcies a la infatigable labor de sensibilització que des d’aquest servei es va dirigir cap als tècnics d’altres disciplines. D’aquesta manera, i molt especialment als professionals que intervenim sobre la planificació del territori, se’ns va conscienciar de la influencia que sobre la salut té l’acció sectorial que desenvolupem. Des d’aleshores l’àmbit d’intercanvi tècnic “Entorn Urbà i Salut” vetlla pel foment d’entorns urbans saludables, donant suport als ens locals en la incorporació de la salut a les seves polítiques municipals i de proximitat.  

Objectius.- Aquest curs pretén aportar coneixement, reflexió i debat en relació al paper central de la salut en el disseny, execució, ús i gestió dels entorns urbans, a partir de l’acció desenvolupada pel grup corporatiu transversal “Entorn Urbà i Salut” per incorporar la salut a totes les polítiques.

El curs, coordinat de manera col·laborada entre els Serveis d’Urbanisme i de Salut Pública de la Diputació de Barcelona (i amb la participació d’altres departaments de l’esmentat grup corporatiu) pretén donar protagonisme als avanços metodològics fets en la matèria i els projectes pilots o experiències locals en els que s’han posat en pràctica, des del convenciment àmpliament recolzat per l’evidència científica i recollit per les directives europees, que la forma urbana i les característiques físiques de l’entorn urbà i territorial condicionen directament i indirectament la salut de la població. Amb l’objectiu per tant de poder intervenir sobre els nostres pobles i ciutats en favor de la salut de les persones, les finalitats perseguides són tres:

- Divulgar la problemàtica per sensibilitzar,
- Connectar evidència científica amb la pràctica tècnica i política local
- I donar a conèixer o difondre eines metodològiques i casos pràctics per apropar la salut als objectius de planificació municipal.

Públic objectiu
Tècnics i polítics vinculats amb la pràctica urbanística en particular, i a la planificació municipal en general. Professionals vinculats al món de l’urbanisme, l’habitatge, dels espais naturals, del medi ambient i de la salut, entre d’altres disciplines. També professionals del món acadèmic i de recerca.


Currículum vitae de la direcció, coordinació i ponents

PROGRAMA

01/12/2020 -
09:00 - 09:30 Benvinguda i presentació institucional

- Maria José Garcia Celma
, directora acadèmica del CUIMPB-Centre Ernest Lluch
- Teresa Llorens Carbonell
, coordinadora de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, Diputació de Barcelona
- Pere Pons
, president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, Diputació de Barcelona
09:30 - 11:30 Urbanisme i salut

Modera: Lorena Perona

 • La salut al POUM de Vic
  Marta Rofín
 • La salut al Parc de l'Alba
  Pere Solà
 • La salut al Parc de l'Alba
  Consol Pérez
 • L'urbanisme sostenible vs l'urbanisme saludable
  Salvador Rueda
11:30 - 12:00 Pausa
12:00 - 14:00 Regeneració urbana i salut

Modera: Marina Geli Fàbrega

 • Segregació urbana, polítiques de rehabilitació i salut
  Oriol Nel·lo
 • Les agendes urbanes locals: el nou marc de la regeneració urbana integral
  Pilar Cervantes
 • Impacte en salut i desigualtats
  Carme Borrell
14:00 - 14:10 Tancament de la primera jornada
02/12/2020 -
09:00 - 09:30 Presentació de la segona jornada
09:30 - 11:30 Infraestructura verda i salut

Modera: Carles Castell

 • Guia infraestructura verda municipal i salut
  Pedro Calaza
 • Pla d'Infraestructures Verdes de Saragossa
  Montse Hernández Martín
 • Plans directors d'espai públic i verd urbà en clau salut
  Montse Montalbo
11:30 - 12:00 Pausa
12:00 - 14:00 Habitatge i salut

Modera: Lena Vidal

 • Salut i habitatge en població vulnerable
  Jordi Bosch
 • Habitatge i salut: revisió de l'evidència
  Carlota Sáenz de Tejada
 • Arquitectura residencial i salut
  Sònia Hernández-Montaño
14:00 - 14:05 Tancament de la segona jornada

- Carles Castell

- Lena Vidal
03/12/2020 -
09:00 - 09:30 Presentació de la tercera jornada
09:30 - 11:30 Factors ambientals i salut

Modera: Cati Chamorro

 • Healthy Urban Planning Checklist
  Josep Maria Torrents
 • La salut en l'avaluació ambiental del planejament
  Nacho Guilera
 • Eina per l’avaluació d’impacte en salut de l’espai públic
  Marta Viada
11:30 - 12:00 Pausa
12:00 - 14:00 Canvi climàtic i salut

Modera: José Fariña Tojo

 • Objectius ambientals versus objectius de salut
  Isabela Velázquez
 • Morfologia urbana versus canvi climàtic
  Blanca Arellano
 • Vulnerabilitat i resiliència dels municipis davant del canvi climàtic
  Núria Parpal
14:00 - 14:15 Cloenda del curs
Compartir