Polítiques d’habitatge en petits municipis

Polítiques d’habitatge en petits municipis

Especificitats, innovació i governança multinivell

Curs finalitzat

Imprimir

Arxius de vídeo
Presentacions
És evident que la configuració d’un model territorial cohesiu i sostenible a Catalunya passa per l’existència d’un teixit de petits municipis atractius, vius i funcionals. A tall d’exemple, cal recordar que dels 311 municipis de la demarcació de Barcelona, prop del 60% té menys de 5.000 habitants però representen el 80% de la superfície territorial. La majoria d’aquests municipis s’enfronten a reptes comuns i dificultats en la gestió dels serveis i de les polítiques degut a la manca de recursos tècnics i econòmics.
En relació a l’habitatge, els petits ajuntaments manifesten cada vegada amb més força les seves necessitats i reptes, sintetitzats en  la manca d’habitatge assequible que dificulta la fixació i atracció de població, l’existència d’un teixit residencial amb una proporció significativa d’habitatges buits i en mal estat, la manca d’adequació dels habitatges degut a l’envelliment i a la dependència de les persones que hi viuen, la  inadequació tipològica d’una part significativa del parc,, la necessitat de vincular el model residencial al model socioeconòmic o territorial, i la manca de línies de suport específicament dissenyades  a les necessitats d’habitatge dels petits municipis.
No obstant això, els ajuntaments de municipis petits estan sent un escenari clau per l’aplicació d’enfocaments i pràctiques innovadores en matèria d’habitatge, tant pel que fa a la implementació de fórmules alternatives d’accés a l’habitatge com pel que fa a la recerca de sistemes de construcció sostenible i saludable. És per això que aquest seminari es planteja obrir un diàleg en positiu i amb esperit crític amb la finalitat de:
- Fer una aproximació a les necessitats i reptes de les polítiques d’habitatge als petits municipis, emfasitzant la necessitat d’abordar-les des d’una òptica pròpia, supramunicipal i multisectorial.
- Analitzar i difondre experiències innovadores d’accés i tinença de l’habitatge, a partir de l’explicació i aportacions realitzades pels propis municipis.
- Aportar coneixement en relació a enfocaments innovadors en matèria d’habitatge  basant-se en solucions concretes de l’àmbit de la bioarquitectura i la construcció sostenible.

Destinataris: representants polítics i tècnics del món local (especialment de municipis inferiors als 10.000 habitants) professionals i estudiants universitaris relacionats o interessats en les polítiques d’habitatge i la seva implementació en petits municipis.

21/10/2020 - En línia
09:15 - 09:30 Inauguració
Vídeo de la inauguració i del bloc: 

- Maria José Garcia Celma
, directora acadèmica del CUIMPB-Centre Ernest Lluch
- Carmela Fortuny
, vicepresidenta segona de la Diputació de Barcelona
- Anna Font
, responsable tècnica de l'Oficina del'Habitatge, Diputació de Barcelona
Especificitats, necessitats i reptes en matèria d'habitatge dels petits municipis
09:30 - 09:50 Planificació de l'habitatge en àmbits rurals a Gran Bretanya
Currículum vitae

- Nick Gallent
09:50 - 10:10 Les àrees rurals al Pla Territorial Sectorial d'Habitatge de Catalunya
Currículum vitae
Presentació
 

- Jordi Bosch
10:10 - 10:30 Disseny, implementació i estat de les polítiques locals d'habitatge als petits municipis de la Demarcació de Barcelona
Presentació

- Anna Font
10:30 - 10:50 Els petits municipis i les seves necessitats i prioritats en matèria d'habitatge

- Sebastià Mata
10:50 - 11:30 Debat
11:30 - 12:00 Pausa
Experiències innovadores en l'àmbit de l'accés i tinença a l'habitatge
12:00 - 14:00 Presentació d'experiències 1
Vídeo del bloc

Presentació Lali Daví
Presentació Neus Casals i Oriol Porcel

Currículum vitae Neus Casals
Currículum vitae Oriol Porcel

Modera: Núria Colomé

 • Rehabilitació i gestió del Parc Públic: el cas de Vallcebre
  Jordi Lapuente
 • Rehabilitació i mobilització del parc desocupat privat: el cas del Nucli Antic de Cardona
  Ferran Estruch
 • Programa de masoveria urbana: el cas de Mieres
  Neus Casals
 • Programa de masoveria urbana: el cas de Mieres
  Oriol Porcel
 • Habitatge cooperatiu en cessió d’ús a petits municipis
  Lali Daví
14:00 - 16:00 Pausa
Experiències innovadores en l'àmbit de la bioconstrucció, l'arquitectura sostenible i l'eficiència energètica
16:00 - 17:50 Presentació d'experiències 2
Presentació Josep Bunyesc
Presentació Josep Casas
Presentació Maria Molins i Oliver Style

Vídeo del bloc

Currículum vitae Josep Casas
Currículum vitae Maria Molins
Currículum vitae Josep Bunyesc

Modera: Albert Cuchí

 • Traçabilitat dels projectes europeus per a la millora de l’eficiència energètica en el món rural
  Josep Casas
 • Aplicació dels reptes en la implementació de les renovables en edificis plurifamiliars: El projecte RELS a Taradell
  Coque Claret
 • Larixhaus: construcció d'un habitatge passiu de fusta i palla a Collsuspina
  Maria Molins
 • Larixhaus: construcció d'un habitatge passiu de fusta i palla a Collsuspina
  Oliver Style
 • Arquitectura bioclimàtica com a motor de transformació del territori en zones de muntanya
  Josep Bunyesc
Cooperació interadministrativa i gestió compartida de les polítiques d'habitatge als petits municipis
18:00 - 20:00 Taula rodona
Vídeo de la taula rodona

Currículum vitae Pere Medina
Currículum vitae Agustí Serra
Currículum vitae Pere Pons

Modera: Isabel Ezpeleta

 • Agusti Serra
 • Pere Pons
 • Pere Medina
 • Patrocini Canal
Compartir