Envelliment, habitatge i entorn

 Curs finalitzat

Presentacions
Imatges
Piulades

L’envelliment de la població és una de les grans tendències de fons del canvi demogràfic a Catalunya i als països del nostre entorn, amb especial incidència en els espais urbans. Per exemple, l’any 2018 el 18% de la població de l’àrea metropolitana de Barcelona té 65 anys i més, i es preveu que l’any 2038 arribin a representar al voltant d’un 25%. Massa sovint, aquesta tendència es presenta només des del vessant més problemàtic per la societat, sobretot pel que fa a la sostenibilitat del sistema de pensions o de salut. En canvi, en menys ocasions s’emfatitza el gran actiu social que representen les persones grans, tot aprofundint en la diversitat de franges d’edat, de situacions de salut, de condicions socioeconòmiques i de condicions materials, per citar algunes de les dimensions més rellevants.
En aquest sentit, l’habitatge i el seu entorn, des de l’edifici a l’espai públic, són elements que poden incidir de manera molt notable en les condicions de vida de la gent gran. Ara bé, ho poden fer en ambdós sentits, bé dificultant la seva realització personal i social, o bé potenciant la seva integració i participació en les dinàmiques de la nostra societat.

La jornada va destinada a un públic vinculat amb la planificació, la gestió i l’execució d’instruments i experiències en la matèria, tant provinents del món acadèmic, de les institucions públiques, del tercer sector, d’associacions i del sector privat.

27/11/2019 Aula 1 CCCB
09:30 - 10:00 - Inauguració

- Maria José Garcia Celma
, directora acadèmica del CUIMPB-Centre Ernest Lluch
- Carme Trilla
, presidenta de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona
- Ricard Gomà
, vicepresident de l’O-HB i director de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)
10:00 - 11:00 - Conferència marc: Envelliment i situacions residencials: una perspectiva internacional

Presentació Marianne Abramsson
Currículum Marianne AbramssonModera: Oriol Nel·lo

Marianne Abramsson
11:00 - 12:00 - Elements per a una diagnosi a la metròpoli de Barcelona

Presentació Porcel-Cónsola
Presentació Donat-Módenes
Currículum  Sergio Porcel
Currículum Albert Cónsola
Currículum Carles DonatModera: Irene Escorihuela

Canvi demogràfic, envelliment i metròpoli
Albert Cónsola

Sergio Porcel

Presentació del laboratori de l’O-HB: “La dimensió socioassistencial i econòmica de l’autonomia residencial de les persones grans: perspectives de futur a l’àmbit metropolità”
Juan Antonio Mòdenes

Carles Donat
12:00 - 12:30 - Pausa
12:30 - 14:00 - Ciutats amigables per a l’envelliment

Presentació Lluís Torrens
Presentació Francisco Velasco
Presentació Jordi Bosch
Currículum Lluis Torrens
Currículum Jordi Bosch
Currículum Paz Martin
Currículum Juli PonceModera: Juli Ponce Solé

Urbanisme amigable i envelliment
Jordi Bosch Meda

Dret urbanístic i envelliment demogràfic
Francisco Velasco Caballero

Urbanitzant, habitant i gaudint la vellesa
Paz Martín

Superilles socials: La proximitat a l’estratègia d’envelliment de l’Ajuntament de Barcelona
Lluís Torrens
14:00 - 16:00 - Pausa
16:00 - 17:00 - Instruments i experiències d’habitatge per a gent gran. La perspectiva arquitectònica

Presentació Xavier Garcia Milà
Presentació Esther Quintana
Presentació Sònia Solà
Currículum Xavier Garcia-MilàModera: Pilar Garcia Almirall

La promoció i la gestió dels habitatges dotacionals per a gent gran a Barcelona
Esther Quintana

Juan Carlos Melero

El desenvolupament d’habitatges dotacionals per a gent gran a Catalunya
Sònia Solà

Envelliment actiu a casa
Xavier Garcia Milà
17:00 - 18:00 - Instruments i experiències d’habitatge per a gent gran. La perspectiva socioeconòmica

Presentació Mercè Giner
Presentació Héctor Simón
Presentació Josep Maria Ricart
Currículum Mercè Giner
Currículum Héctor SimónModera: Sergio Nasarre

Cohabitatge sènior
Josep M Ricart i Puigneró

Productes financers per a l’habitatge i la vellesa
Héctor Simón

Cessió d'habitatges per a la gent gran
Mercè Giner
18:00 - 18:30 - Conclusions i cloenda

Currículum Josep Bohigas
- Josep Bohigas
, vicepresident de l’O-HB i director de Barcelona Regional
- Anna Vergés
, directora de l'O-HB