Envelliment, habitatge i entorn

Envelliment, habitatge i entorn

 Curs finalitzat

Imprimir

Presentacions
Imatges
Piulades

L’envelliment de la població és una de les grans tendències de fons del canvi demogràfic a Catalunya i als països del nostre entorn, amb especial incidència en els espais urbans. Per exemple, l’any 2018 el 18% de la població de l’àrea metropolitana de Barcelona té 65 anys i més, i es preveu que l’any 2038 arribin a representar al voltant d’un 25%. Massa sovint, aquesta tendència es presenta només des del vessant més problemàtic per la societat, sobretot pel que fa a la sostenibilitat del sistema de pensions o de salut. En canvi, en menys ocasions s’emfatitza el gran actiu social que representen les persones grans, tot aprofundint en la diversitat de franges d’edat, de situacions de salut, de condicions socioeconòmiques i de condicions materials, per citar algunes de les dimensions més rellevants.
En aquest sentit, l’habitatge i el seu entorn, des de l’edifici a l’espai públic, són elements que poden incidir de manera molt notable en les condicions de vida de la gent gran. Ara bé, ho poden fer en ambdós sentits, bé dificultant la seva realització personal i social, o bé potenciant la seva integració i participació en les dinàmiques de la nostra societat.

La jornada va destinada a un públic vinculat amb la planificació, la gestió i l’execució d’instruments i experiències en la matèria, tant provinents del món acadèmic, de les institucions públiques, del tercer sector, d’associacions i del sector privat.

27/11/2019 - Aula 1 CCCB
09:30 - 10:00 Inauguració

- Maria José Garcia Celma
, directora acadèmica del CUIMPB-Centre Ernest Lluch
- Carme Trilla
, presidenta de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona
- Ricard Gomà
, vicepresident de l’O-HB i director de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)
10:00 - 11:00 Conferència marc: Envelliment i situacions residencials: una perspectiva internacional

Presentació Marianne Abramsson
Currículum Marianne Abramsson

Modera: Oriol Nel·lo

 • Marianne Abramsson
11:00 - 12:00 Elements per a una diagnosi a la metròpoli de Barcelona

Presentació Porcel-Cónsola
Presentació Donat-Módenes
Currículum  Sergio Porcel
Currículum Albert Cónsola
Currículum Carles Donat

Modera: Irene Escorihuela

 • Canvi demogràfic, envelliment i metròpoli
  Albert Cónsola
 • Sergio Porcel
 • Presentació del laboratori de l’O-HB: “La dimensió socioassistencial i econòmica de l’autonomia residencial de les persones grans: perspectives de futur a l’àmbit metropolità”
  Juan Antonio Mòdenes
 • Carles Donat
12:00 - 12:30 Pausa
12:30 - 14:00 Ciutats amigables per a l’envelliment

Presentació Lluís Torrens
Presentació Francisco Velasco
Presentació Jordi Bosch
Currículum Lluis Torrens
Currículum Jordi Bosch
Currículum Paz Martin
Currículum Juli Ponce

Modera: Juli Ponce Solé

 • Urbanisme amigable i envelliment
  Jordi Bosch
 • Dret urbanístic i envelliment demogràfic
  Francisco Velasco Caballero
 • Urbanitzant, habitant i gaudint la vellesa
  Paz Martín
 • Superilles socials: La proximitat a l’estratègia d’envelliment de l’Ajuntament de Barcelona
  Lluís Torrens
14:00 - 16:00 Pausa
16:00 - 17:00 Instruments i experiències d’habitatge per a gent gran. La perspectiva arquitectònica

Presentació Xavier Garcia Milà
Presentació Esther Quintana
Presentació Sònia Solà
Currículum Xavier Garcia-Milà

Modera: Pilar Garcia Almirall

 • La promoció i la gestió dels habitatges dotacionals per a gent gran a Barcelona
  Esther Quintana
 • Juan Carlos Melero
 • El desenvolupament d’habitatges dotacionals per a gent gran a Catalunya
  Sònia Solà
 • Envelliment actiu a casa
  Xavier Garcia Milà
17:00 - 18:00 Instruments i experiències d’habitatge per a gent gran. La perspectiva socioeconòmica

Presentació Mercè Giner
Presentació Héctor Simón
Presentació Josep Maria Ricart
Currículum Mercè Giner
Currículum Héctor Simón

Modera: Sergio Nasarre

 • Cohabitatge sènior
  Josep M Ricart i Puigneró
 • Productes financers per a l’habitatge i la vellesa
  Héctor Simón
 • Cessió d'habitatges per a la gent gran
  Mercè Giner
18:00 - 18:30 Conclusions i cloenda

Currículum Josep Bohigas

- Josep Bohigas
, vicepresident de l’O-HB i director de Barcelona Regional
- Anna Vergés
, directora de l'O-HB
Compartir