Big Data i Real World Data en l'anàlisi de la utilizació, seguretat i efectivitat de medicaments, tecnologies i intervencions sanitàries

Big Data i Real World Data en l'anàlisi de la utilizació, seguretat i efectivitat de medicaments, tecnologies i intervencions sanitàries

Trobada "Ernest Lluch"

En aquests moments no és possible inscriure's a aquest curs.

Imprimir

CURS FINALITZAT // En l'última dècada hem assistit a la irrupció de "nous" sistemes d'informació sanitària basats en sistemes informàtics comuns o interoperables (ex: les històries clíniques electròniques) i un identificador únic individual que permeten l'emmagatzematge, la recerca i la transmissió d'enormes quantitats de dades que -més enllà de substituir el paper i facilitar els procediments administratius i transaccionals poden donar suport a la presa de decisions clíniques i organitzacionals i a les polítiques/estratègies sanitàries. Aquests sistemes han suposat un increment -en qualitat i quantitat en el volum de dades clíniques informatitzades, i en la facilitat per analitzar-los i obtenir informació i juntament amb l'identificador únic personal i la cobertura universal han transformat els sistemes d'informació de serveis sanitaris en sistemes d'informació poblacionals, permetent la construcció de cohorts amb seguiments llargs i endpoints més sofisticats i amb més capacitat de ser emprats en la monitorització i en la millora de l'atenció. Aquests sistemes incorporen, al llarg del temps, dades "estructurades" (diagnòstics, ingressos hospitalaris, visites, prescripcions, resultats de proves, dades de mortalitat, etc.) i dades semiestructurades o no estructurades (d'imatge, anotacions mèdiques, òmics, registres de monitorització, etc.) que, transformades en "evidències" poden ser emprades per millorar l'atenció als pacients, la gestió clínica i les polítiques sanitàries. La investigació amb Big Data i Real World Data pot ser útil, essencialment, per descriure l'atenció, explicar quins factors s'associen a millors o pitjors resultats (predir) i establir relacions causals entre un medicament (o una tecnologia, una intervenció, un programa , etc.) i un resultat. L'objectiu fonamental de la Trobada és discutir les possibilitats i limitacions del Big Data i el Real World Data per generar "Real World Evidence", especialment en l'anàlisi de l'efectivitat comparativa de medicaments, tecnologies i intervencions en entorns de pràctica real (abans que la seva eficàcia en els assajos clínics experimentals). També s'abordaran aspectes com l'accessibilitat d'aquestes dades amb finalitats d'investigació després de l'entrada en vigor del Reglament General de Protecció de Dades i la Llei 3/2018, Orgànica de Protecció de Dades i el paper que alguns tipus de dades especialment complexos (genòmica, imatge) jugaran en un futur immediat en el desenvolupament de la medicina de precisió incloent la problemàtica de la incorporació de biomarcadors a la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut. El curs s'adreça a un públic ampli de persones interessades en la utilització de dades de salut amb finalitats de recerca o en la utilització dels resultats d'aquest tipus d'investigació per a la presa de decisions clíniques o de gestió clínica i sanitària (metges assistencials, farmacèutics i farmacòlegs, epidemiòlegs, científics de dades, gestors sanitaris, etc.), així com a estudiants de postgrau en aquestes disciplines.

Imatges del curs

PROGRAMA

08/07/2019 - Aula 2 CCCB
09:30 - 10:00 Inauguració

- Joan Majó
, president de la Fundació Ernest Lluch
- Salvador Peiró Moreno
, director del curs
- Gabriel Sanfélix
, director del curs
10:00 - 11:30 Inferència causal en els estudis observacionals amb Real World Data

- Miguel Hernán
11:30 - 12:00 Pausa
12:00 - 14:00 Real World Data en l'anàlisi de la utilització, seguretat i efectivitat de medicaments, tecnologies i intervencions sanitàries
Taula rodona

Presentació Miquel Serra-Buriel
Presentació Gabriel Sanfélix
Presentació Salvador Peiró- Salvador Peiró Moreno

- Miguel Hernán

- Gabriel Sanfélix

- Julián Librero

- Miquel Serra Burriel
14:00 - 15:30 Pausa
15:30 - 17:30 La investigació amb dades de salut en la nova Llei de Protecció de dades: avenços i insuficiències
Taula rodona

Presentació Ricard Martínez
Presentació Juan Luis Beltrán


- Gabriel Sanfélix

- Juan Luis Beltran Aguirre

- Ricardo Martínez

- Josep Argimon Pallas

- Salvador Peiró Moreno
09/07/2019 - Sala Mirador CCCB
09:30 - 11:00 Real World Data en l'anàlisi de la utilització, seguretat i efectivitat de medicaments
Presentació Aníbal García-Sempere

- Aníbal García Sempere
11:00 - 11:30 Pausa
11:30 - 13:30 Des del Big Data a la medicina de precisió
Taula rodona

Presentació Luis Martí Bonmatí
Presentació Carlos Campillo-Artero
Presentació Joaquín Dopazo


- Pere Ibern

- Luis Martí Bonmatí

- Joaquín Dopazo

- Carlos Campillo
13:30 - 14:00 Cloenda

- Salvador Peiró Moreno
,
- Gabriel Sanfélix
,
  • En aquests moments no és possible inscriure's a aquest curs.

Compartir