Estratègies efectives per fer tutories afectives

 

CURS FINALITZAT // Curs amb certificat de formació permanent pel Departament d'Educació de la Generalitat

Aquest seminari pretèn compartir experiències que s'han dut a terme per a fer de l’acció tutorial  una eina efectiva per a millorar el clima de l’aula i de retruc millorar  l’estudi.

Ens diu la Neurociència que: “El treball cooperatiu i col·laboratiu és una de les maneres de treballar que proporciona més plaer social, i en conseqüència que permet assolir els aprenentatges de manera més integrada i eficient”  (Bueno, D.2017)
Les dinàmiques de grup han estat les estratègies que ens han permès fer un treball cooperatiu amb els alumnes i millorar les relacions interpersonals i intrapersonals.
Competències que es desenvoluparan:
- Actitud per a la relació interpersonal i la comunicació.
- Ajuda a trobar solucions positives quan hi hagi situacions de conflicte.
- Capacitat de treball en equip.
- Propiciar l’autoestima dels alumnes i destacar els aspectes  positius de la seva persona, per millorar-ne la capacitat de relació  interpersonal i el rendiment.
- Predisposició a la innovació i el canvi.
- Respecte a la diversitat.

Metodologia:
Eminentment activa. A partir de la reflexió personal de la nostra feina com educadors-tutors exposarem i practicarem una sèrie de estratègies que han donat molt bon resultat en l’experiència del dia a dia a les tutories, i compartirem la posada en pràctica en diferents contextos.

Presentació
Imatges
Arxiu de so inauguració

PROGRAMA

02/07/2019 CCCB
15:30 - 18:30 - Acció tutorial
- Pla d’acció tutorial del centre. El PAT com element dinamitzador, què ha de tenir en compte?
- Funcions del Tutor amb les famílies i els professors. Amb els alumnes ha de tenir present la tutoria individual i la grupal.
- Elaboració del PAT i selecció dels àmbits d’actuació.
- Estratègies de comunicació efectives.
- Etapes per les que passa un grup.
- Rol dels alumnes. Tècnica del cas.
- Estructura formal i estructura real. Sociograma.
- Salvador Vidal
03/07/2019 CCCB
15:30 - 18:00 - Conflictes
- Educació de l’autoestima.
- Acolliment del alumnes. Etapa de descobrir. Dinàmica de grup.
- Estils personals de tutoria. Aspectes positius i negatius.
- Tractament de conflictes.
- Relació amb les famílies
- Dinamitzar la reunió del professorat
- Salvador Vidal