Curs Avançat Monogràfic de llengua espanyola (juliol)2018

Curs Avançat Monogràfic de llengua espanyola (juliol)2018

CURS FINALITZAT

Imprimir

NIVELL AVANÇAT (CURSOS MONOGRÀFICS) (45 hores)
Del 3 de juliol al 27 de juliol (2 de juliol prova de Nivell)
Llengua d'instrucció: Espanyol
Requisits: Nivell avançat de llengua espanyola

El curs consta de 2 monogràfics obligatoris que cal triar d'entre els 4 monogràfics oferts.


MONOGRÁFIC D'ART I ARQUITECTURA D'ESPANYA

Aquest curs pretén donar a conèixer els principals moviments artístics espanyols. També mostrarà a l'estudiant la forma de llegir, interpretar i analitzar una obra d'art, un artista o un monument, i l'ajudarà a situar-los en el seu context. Finalment, és objectiu del curs millorar les habilitats lingüístiques de l'alumne, específicament la comprensió lectora, la comprensió auditiva i la presentació oral, així com potenciar la seva capacitat d'argumentar, defensar idees i realitzar anàlisis crítiques dels temes plantejats.

MONOGRÀFIC DE CINEMA ESPANYOL
El curs suposa una introducció a la història del cinema espanyol, a través dels seus gèneres i de les seves pel·lícules més representatives. Per això, s'ha seleccionat una sèrie de títols que permetin a l'estudiant conèixer d'una manera general la trajectòria de la cinematografia espanyola. No obstant això, s'ha primat el cinema de factura més recent, amb la finalitat que els estudiants coneguin la nova filmografia, que pot aproximar-se més als seus interesos. El programa no pretén ser exhaustiu, ni tampoc ha estat organitzat al voltant d'un únic criteri. Així, s'han barrejat el cronològic (els primers autors, el cinema sota el Franquisme), el temàtic (la recreació de la República i de la Guerra Civil, el cinema social, el cinema més intimista, les recreacions històriques), el gènere ( la comèdia), així com els directors més destacats i de més difusió (Carlos Saura, Pedro Almodóvar i Alejandro Amenábar). Així mateix, s'ha cregut convenient dedicar un apartat específic a les dones que s'han posat darrere d'una càmera i que presenten una visió particular de la realitat, que mereix ser tinguda en compte.

MONOGRÀFIC DE LITERATURA HISPÁNICA CONTEMPORÁNEA

Aquest curs permetrà conèixer els principals moviments i autors literaris en llengua espanyola del segle XX (després de la finalització de la guerra civil) i XXI. Dominar el lèxic específic del metallenguatge literari en espanyol a partir de la pràctica de l'anàlisi de textos literaris hispánicos.Saber llegir, interpretar i analitzar un text, un escriptor, un moviment literari, i situar-los en el seu context històric i social. Saber relacionar la producció literària contemporània en espanyol amb les produccions artístiques derivades d'altres camps del saber i de la cultura. Millorar les habilitats lingüístiques -específicament la comprensió lectora, la comprensió auditiva i la presentació oral- mitjançant la lectura i el comentari dels textos i participant de manera activa en els debats que es desenvolupin a classe i potenciar la capacitat d'argumentar, defensar idees i realitzar anàlisis crítiques de les obres, autors i temes plantejats en cada sessió.

MONOGRÀFIC  DE GRAMÀTICA AVANÇAT

El principal objectiu del curs és que l'alumne assoleixi un nivell de comunicació curós, a través de l'aplicació d'estratègies més completes i complexes que les emprades fins al moment. Els dos aspectes més destacats són la possibilitat d'argumentar de forma eficaç i la de desenvolupar-se amb fluidesa en un discurs de caràcter social. L'aspecte essencial d'aquest curs és l'adquisició del vocabulari i dels continguts gramaticals associats a situacions acadèmiques i professionals.

Una vegada feta l'inscripció cal especificar per e-mail a la Secretaria D'Alumnes els 2 monogràfics escollits.
Els 4 cursos monogràfics es realitzaran sempre que disposin del nombre mínim d'estudiants matriculats per obrir el monogràfic.

Compartir