VI Seminari de Gestió en Farmàcia Hospitalària per a directius

VI Seminari de Gestió en Farmàcia Hospitalària per a directius "Innovació i Sostenibilitat"

Són els resultats en salut la resposta?

En aquests moments no és possible inscriure's a aquest curs.

Imprimir

CURS FINALITZAT // La innovació terapèutica i diagnòstica en el SNS és un factor que genera expectatives de benefici social però, indubtablement, tensiona al sistema, ja sigui des de la perspectiva econòmica o organitzativa. L'impacte en els costos a curt termini, les seves incerteses, i fins i tot, la seva prioritat per als sistemes de salut, obliga a buscar fórmules que permetin equilibrar l'accés equitatiu, la sostenibilitat econòmica del sistema, la recompensa a l'esforç innovador i, alhora, minimitzar el cost d'oportunitat associat i generar rendibilitat social.

PROGRAMA

29/11/2018 -
16:00 - 16:45 Benvinguda i visita guiada al recinte modernista de l'Hospital de la Sta. Creu i S. Pau
16:45 - 17:00 Inauguració

- Emilio Lora-Tamayo D'Ocon
, Rector UIMP
- Josep Torrent-Farnell
, Director de l'Àrea del Medicament. Generalitat de Catalunya
- Francesc Iglesias
, Adjunt a la Direcció - Institut Català de la Salut
- Olga Espallardo
, Directora de Relaciones Institucionales UCB Pharma, S.A.
17:00 - 17:30 Conferència inaugural: AQuAS en la compra pública innovadora

- César Velasco
17:30 - 19:15 L'orientació al resultat com a estratègia per a la gestió de la innovació

Modera:
Toni Gilabert


  • Antoni Vallano
  • José Manuel Martínez-Sesmero
  • Santiago Alfonso
  • Joan Miquel Nolla Solé
19:15 - 20:00 Introducció a les sessions paral·leles de casos i tancament del primer dia

- Josep-Lluís Segú
30/11/2018 -
Sessions de casos per grups
09:30 - 13:00 Sessions de casos per grups
Sessió ICO
L'experiència de l'ICO (Institut Català d'Oncologia) es tradueix en un marc estratègic orientat al resultat i fonamentat en la solidesa organitzativa interna i el partenariat amb la indústria
innovadora. S'explicaran en aquesta experiència el marc estratègic i les accions i instruments derivats en diferents nivells (Organització Interna, Model de partenariat, integració del negocio innovador, incloent la provisió d'innovació i la recerca, model de compra per resultats, etc.). S'aportaran resultats, avaluació, lliçons apreses, barreres i visió de futur.
Candela Calle. Directora Institut Calalà d’Oncologia.
Anna Clopés. Directora de Suport a l'Assistència de l'ICS i directora general adjunta de l'ICO.
Josep Ramon Germà-Lluch. Director de Recerca, Estratègia Clínica i Resultats Oncològics de l'ICO.

Sessió Sant Pau
Experiència vinculada a un model de compra innovadora de tecnologia mèdica a l'àrea cardiovascular (desfibril·ladors implantables). Es tracta d'un model de compra que integra serveis i risc compartit, tant des de la perspectiva financera com de resultats clínics. Es farà una
explicació de l'entorn que origina aquesta experiència, la visió dels clínics, la visió de l'àmbit de compres i contractacions i de la indústria tecnològica. S'aportaran resultats, avaluació, lliçons apreses, barreres i visió de futur.
Mª Antonia Mangues. Cap del Servei de Farmàcia. Hospital de la Sant Creu i Sant Pau.
Xavier Viñolas. Director Servei Cardiologia Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Mireia Barroso. Cap de Contractació de la Fundació de Gestió Sanitària del HSCSP.

Sessió AQUAS i Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC)
Experiències de compra innovadora en el marc de la internacionatlizació. S'exponsaran exemples d'experiències de compra innovadora mitjançant diversos models de desenvolupament inicial i posterior internacionalització i generació de xarxes d'innovació. L'objectiu es descriure com aquests processos que integren la generació d'idees i la internacionalització són útils al SNS per incorporar
eficientment innovació que aporta valor.
Ramon Maspons. Director d'Innovació AQuAS.
Toni Gilabert. Director de l'Àrea de Farmàcia i del Medicament CSC.

13:00 - 14:30 Treball en grup
15:30 - 17:00 Presentació de treballs i taula rodona

Modera:
Josep-Lluís Segú


  • Yolanda Puiggros
  • Francesc Iglesias
  • Toni Gilabert
  • Ana Clopés
  • Ramon Maspons
17:00 - 18:00 Resum i conclusions
  • En aquests moments no és possible inscriure's a aquest curs.

Compartir