Metodologies per activar l'alumnat

Metodologies per activar l'alumnat

Curs finalitzat

Imprimir

CURS FINALITZAT // Amb aquest seminari pretenem compartir experiències que hem dut a terme al llarg dels anys i que han donat bon resultat i això ha fet que l’avaluació dels alumnes sigui Molt Favorable.
Això ens ha animat a seguir investigant en diferents metodologies actives i posar en la pràctica  recursos que amb  la recerca feta ens han demostrat la seva eficàcia.
Actualment amb les aportacions que ens fa la Neurociència ens reafirma que estem en el bon camí.
Les emocions positives i el bon humor son un bon camí a seguir en l'apassionant tasca de ensenyar i a la vegada aprendre. Com més sentits apareguin en l’aprenentatge més fixats queden els coneixements. (Bueno, D. 2017)
Competències que desenvoluparem:
-    Competències instrumentals relacionades amb la capacitat d’entendre i operar.
-    Competències metodològiques, relacionades amb l’aplicació dels coneixements adquirits, l’organització del temps, les estratègies d’aprenentatge i les capacitats de comunicació.
-    Competències de treball en equip i cooperació amb diferents dinàmiques de grup
Objectius:
-    Compartir metodologies que hem portat a terme a diferents àmbits en els que hem fet classe, ESO, Batxillerat i Universitat.
-    Parlar des de l’experiència i aportar recursos útils per l’ensenyament.
-    Treballar de forma activa per donar més protagonisme als alumnes.
-    Recollir consells que ens aporta la Neurociència per aplicar al dia a dia a l’aula.
-    Millorar la comunicació, tècniques de PNL, per a una classe més eficaç.
Metodologia:
Eminentment activa. A partir de la reflexió personal de la nostra feina com educadors exposarem una sèrie de metodologies actives, ABP, AOP, ApS, Tècnica del cas, .... que han donat molt bon resultat en l’experiència del dia a dia i compartirem la posada en pràctica en  diferents contextos i matèries.

Totes les sessions seran impartides per Salvador Vidal

PROGRAMA

22/10/2018 -
17:30 - 18:30 Presentació dels assistents i del curs. Una pinzellada de Neurociència
18:30 - 19:30 Breu exposició de metodologies actives
ABP, (Aprenentatge Basat en Problemes) AOP, (Aprenentatge Orientat a Projectes), ApS, (Aprenentatge Servei), Flipped Classroom, (La classe a l'inrevés), Tècnica del cas, ...
19:30 - 20:30 Treball en grup per practicar les exposicions de les metodologies actives
23/10/2018 -
17:30 - 18:00 Dinàmica de grup per fomentar el treball en equip. Una pinzellada de PNL
 
18:00 - 19:00 Panell integrat per exposar el treball de les metodologies actives
19:00 - 19:30 Escenaris de Neurociència que activen als alumnes
 
19:30 - 20:00 Conclusions i recull de suggeriments
Compartir