Ciutats i immigració: urbanisme i polítiques locals

Ciutats i immigració: urbanisme i polítiques locals

9, 10 i 11 d'octubre de 2007

En aquests moments no és possible inscriure's a aquest curs.

Imprimir

CONTINGUT
Les ciutats són construccions col·lectives en constant evolució. Els processos migratoris han transformat històricament les nostres ciutats esdevenint un important factor de creixement demogràfic i un element d’innovació. La immigració actual comporta transformacions en les ciutats que deixaran empremtes materials en el futur, i que actualment tenen especial impacte en els usos de l’espai públic, en les demandes i la prestació de serveis, i en l’estructura socio-econòmica dels municipis.
Avui aquests canvis plantegen un seguit de reptes i d’oportunitats que han de ser assumits, en primera instància, des del món local.
Partint de l’anàlisi d’aquestes transformacions i seguint tres eixos de discussió –segregació /barreja, no intervenció /accions positives i drets /serveis públics- el curs vol ser un espai de reflexió i d’intercanvi d’aprenentatge adreçat als tècnics i electes municipals i als professionals amb responsabilitats en la gestió de les ciutats.

  • En aquests moments no és possible inscriure's a aquest curs.

Compartir