Noves perspectives en la prevenció i en el tractament de la malaltia d'Alzheimer

Noves perspectives en la prevenció i en el tractament de la malaltia d'Alzheimer

Data 8 i 9 de juliol 2008

En aquests moments no és possible inscriure's a aquest curs.

Imprimir

CONTINGUT
La malaltia d’Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives relacionades constituiran una nova epidèmia mundial, tal com ha passat amb les malalties mentals. Un creixement tant pel que fa a la incidència com a la prevalença, com a resultat de diversos factors, com són l’augment en l’esperança de vida i les millores diagnòstiques. Actualment s’estima que la prevalença mundial de les demències (el 50-60% de les quals són Alzheimer) és d’uns 24 milions de persones, xifra que es podria doblar cada vint anys si abans no hi han tractaments de prevenció. Aquest grup de malalties presenten importants costos, tant directes (sanitaris i sociosanitaris) com indirectes (família, cuidadors, dependència en general), i permeten molts més anys de vida amb discapacitat que altres patologies tant o més freqüents, com l’ictus, els trastorns musculoesquelètics, les malalties cardiovasculars o totes les formes de càncer. La recerca actual en prevenció se centra en l’àmbit dels biomarcadors (neuroimatge, marcadors moleculars i determinants genètics) amb la finalitat de poder detectar els inicis de la malaltia el més prematurament possible i així poder intervenir precoçment. Pel que fa al tractament, per al qual avui només es disposa de medicament pal·liatius de la simptomatologia, s’estan desenvolupant noves eines en el camp de la immunoteràpia, la farmacoteràpia i la terapèutica dels trastorns comportamentals, entre altres. En aquest curs s’exposarà un detall dels avenços actuals en la prevenció i el tractament, així com les perspectives existents en noves metodologies per a un millor suport dels malalts i dels seus trastorns.

08/07/2008 - CCCB. Montalegre, 5. 08001 - Barcelona
  • En aquests moments no és possible inscriure's a aquest curs.

Compartir