area-metropolitana-barcelona-organitzacio-institucional-i-gestio-de-politiques-publiques

area-metropolitana-barcelona-organitzacio-institucional-i-gestio-de-politiques-publiques

Data Del 7 al 11 de juliol 2008

En aquests moments no és possible inscriure's a aquest curs.

Imprimir

La ciutat de Barcelona i el seu entorn metropolità han protagonitzat en els últims trenta anys una extraordinària transformació social, urbana i territorial, acompanyada i promoguda per una renovació de les entitats administratives i dels sistemes per a la seva gestió. De la conjunció d'ambdues dimensions ha sorgit l'impuls necessari per situar Barcelona en el mapa de les millors ciutats del món pel seu dinamisme econòmic, el seu urbanisme i el seu model social. Aquesta transformació urbana s'ha desenvolupat de forma paral·lela a un procés de globalització mundial en el qual les ciutats i les àrees metropolitanes han passat a ser un marc territorial ineludible. Pel nivell d'innovació i el dinamisme que són capaços de generar, tenen una importància crucial, tant a escala local i supralocal com a escala estatal i internacional, un nivells administratius que, indubtablement, es recolzen en nodes territorials locals per desenvolupar i aplicar les polítiques públiques pròpies de la seva gestió. El curs oferix una anàlisi de la renovació de la ciutat de Barcelona i del seu entorn metropolità des del marc internacional que atorga la Unió Europea, i també des d'un context més local i metropolità, estudiant els canvis esdevinguts en el teixit econòmic, en els models urbans, en la gestió dels serveis metropolitans, en les polítiques públiques sectorials com el transport o l'habitatge, entre d'altres. L'anàlisi parteix d'un enfocament acadèmic i es complementa amb l'aportació d'aspectes de gestió i d'implementació de polítiques públiques concretes. Les sessions es desenvolupen en l'aula o mitjançant visites i explicacions “in situ” dels propis responsables dels serveis. Per a això el curs compta amb professorat vinculats a les quatre universitats de l'entorn barceloní (UPF, UAB, UB, UPC) i també amb persones que, com a tècnics de les diferents administracions públiques (local, metropolitana i regional), són les responsables de la gestió i aplicació de les competències pròpies de cadascun dels seus organismes. Aquesta doble perspectiva, acadèmica i tècnica, permet a l'alumnat tenir una visió àmplia, amb tots els matisos de la seva complexitat, de la transformació de la ciutat de Barcelona i del seu entorn metropolità. La primera edició del curs es va fer l'any 2006, i a l'any següent es va duplicar el nombre d'alumnes matriculats, la qual cosa permet dir que es tracta d'una oferta universitària adaptada a l'alumnat estranger, especialment llatinoamericà. El curs es desenvolupa al llarg de dues setmanes del mes de juliol en el centre de Barcelona, amb un horari de matí, que facilita a l'alumnat tenir prou temps per visitar la ciutat i els seus voltants.

07/07/2008 - Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - C/ Montalegre, 5 -08001. Barcelona
  • En aquests moments no és possible inscriure's a aquest curs.

Compartir