El règim de l'audiovisual en l'era digital

El règim de l'audiovisual en l'era digital

Data 23 i 24 juliol 2008

En aquests moments no és possible inscriure's a aquest curs.

Imprimir

La regulació del mitjans audiovisuals és un dels centres d’interès de més relleu en l’espai europeu. El seu procés de construcció política està vinculat a una nova concepció dels mitjans audiovisuals que transcendeixi l’àmbit de les regulacions estatals. L’experiència en aquest sentit aporta dades i arguments que legitimen l’interès pel seu estudi entre els diversos actors polítics i socials. En l’àmbit dels estudis universitaris, és el cas dels ensenyament en dret i ciències de la informació i de l’audiovisual.

Aquest interès se centra en la regulació de l’activitat, en els continguts que s’emeten a l’espai audiovisual i la seva incidència sobre els valors, drets fonamentals i altres bens jurídics protegits de la persones, com ara els drets de la personalitat, el pluralisme, la protecció de les dades, la salvaguarda dels sectors socials més sensibles, la publicitat i la lliure concurrència en un mercat que tendeix a liberalitzar-se de temps ençà, etc. Així mateix. aquest interès se centra també en les funcions atribuïdes a les noves autoritats reguladores de l’audiovisual i les seves relacions amb els governs.

En el marc de la Unió Europea els estudis sobre la regulació i el poder dels mitjans audiovisuals en una era que ja és digital, s’integren en el context sempre present de les relacions entre democràcia i ciutadania. La regulació de l’audiovisual i la seva relació amb el principi democràtic duu a la reflexió interdisciplinar sobre la justificació, les modalitats i els instruments d’intervenció del poder públics, així como també sobre l’abast dels criteris de regulació que adopten els diversos ordenaments jurídics.

23/07/2008 - CCCB. Montalegre, 5. 08001 - Barcelona
  • En aquests moments no és possible inscriure's a aquest curs.

Compartir