Mons en moviment.trajectòries i estratègies d'inserció de famílies, dones i joves migrants

Mons en moviment.trajectòries i estratègies d'inserció de famílies, dones i joves migrants

Data 3 i 4 de desembre 2008

En aquests moments no és possible inscriure's a aquest curs.

Imprimir

La participació de les dones com a primera anella de la cadena migratòria en alguns fluxos de població cap a Europa ha variat els vincles de gènere i generacionals en l’àmbit de les famílies migrants. Aquestes tansformacions són crucials, ja que determinen la supervivència i la qualitat de la vida familiar. Un dels canvis fonamentals fa referència ales ruptures ideològiques al voltant de la concepció de la família i de l’exercici de la materninat (i la paternitat) i a les noves formes i relacions familiars en aquests contextos migratoris internacionals.
Un altre aspecte important està lligat a les normatives canviants de reagrupament i formació familiar, a la seva influència en l’organització de la vida familiar, i a les experiències dels fills de les famílies immigrants, tant als llocs d’origen com als de destinació.
Prenent com a punt de partida aquestes mutacions, el nucli temàtic del curs és el procés migratori familiar en el context espanyol, des d’una perspectiva transnacional i amb especial atenció a les dones, els infants i els joves migrants. Les jornades tenen com a objectiu propiciar un espai de trobada entre investigadors, professionals, agents socials i responsables polítics per reflexionar i debatre sobre els resultats d’algunes investigacions al voltant d’aquestes problemàtiques, i la seva rellevància per reorientar les pràctiques quotidianes i les polítiques familiars i d’immigració. A més es persegueix com a finalitat fonamental establir un diàleg amb les institucions i agents involucrats en les polítiques públiques relacionades amb la immigració i així poder aportar elements per a la valoració, el disseny i l’execució, a partir de la presa en consideració de les realitats i de les perspectives de les famílies migrants.

03/12/2008 - CCCB. Montalegre, 5 08001-Barcelona
  • En aquests moments no és possible inscriure's a aquest curs.

Compartir