El repte de la societat descarbonitzada

El repte de la societat descarbonitzada

Data 1, 2 de desembre 2008

En aquests moments no és possible inscriure's a aquest curs.

Imprimir

S’analitzaran les causes i conseqüències de la profunda transformació de la composició atmosfèrica que repercuteix en el canvi climàtic, així com les iniciatives davant d’aquesta crisi. Es presentaran les darreres anàlisis sobre la magnitud del problema i les projeccions futures de canvi atmosfèric i climàtic. Això inclourà les anàlisis més recents de la dinàmica de la composició atmosfèrica, de l’evolució de les emissions antropogèniques (combustibles fòssils i deforestació) i les seves causes, incloent el creixement excepcional de l’economia muncioal, l’evolució dels embornals de CO2 en els oceans i en els ecosistemes terrestres, i de les possibles dinàmiques futures dels processos que controlen aquests fluxos.
També s’analitzarà la magnitud del repte de reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle per estabilitzar-ne les concentracions sota nivells que evitin la interferència perillosa del sistema climàtic. Aquesta part tractarà de la quantitat d’emissions que cal reduir, les opcions que tenim per moure’ns cap a una societat descarbonitzada, dels instruments legals, coercitius i voluntaris que existeixen per a fer-ho, i dels obstacles que hi ha per implementar solucions coordinades en els àmbits individual, nacional i global.
El curs s'adreça a persones amb un interès interdisciplinari que vulguin entendre el problema del canvi climàtic d’una manera integrada i profunda, propera a la visió dels experts mundials dels millors centres de recerca i dels líders en negociacions internacionals.

01/12/2008 - CCCB. Montalegre, 5 08001-Barcelona
09:30 - 09:45 El repte de la societat descarbonitzada
Inauguració. Joan Antoni Baron. President delegat. Àrea de Medi Ambient. Diputació de Barcelona. Joan Fuster Sobrepere. Director acadèmic del CUIMPB-Centre Ernest Lluch; Francisco Lloret. Director del curs
09:30 - 10:30 El repte de la societat descarbonitzada
Impacte econòmic de la descarbonització. Pere Riera, UAB 
10:30 - 11:30 El repte de la societat descarbonitzada
Canvis en els usos del territori i deforestació. Florian Kraxner, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Austria
11:30 - 12:00 El repte de la societat descarbonitzada
Pausa
12:00 - 13:00 El repte de la societat descarbonitzada
Sostenibilitat dels biofuels en la mitigació de carboni. Renton Righelato, World Land Trust, UK
13:00 - 14:00 El repte de la societat descarbonitzada
Carbó neutral: el paper de l’administració local. Ferran Vallespinós, Diputació de Barcelona
14:00 - 16:00 El repte de la societat descarbonitzada
Pausa
16:00 - 18:00 El repte de la societat descarbonitzada
Taula Rodona. Viabilitat de les estrategies de descarbonització. Moderador: Francisco Lloret. Hi intervenen tots els ponents del dia
09:45 - 10:45 El repte de la societat descarbonitzada
Paper de la composició atmosfèrica en el sistema Terra. Josep Enric Llebot, UAB, 
10:45 - 11:15 El repte de la societat descarbonitzada
Pausa
11:15 - 12:15 El repte de la societat descarbonitzada
Escalfament global i ecossitemes terrestres. Rob Jackson, Duke University, USA 
12:15 - 13:15 El repte de la societat descarbonitzada
Alternatives de captura i emmagatzematge de carboni. Mercedes Maroto-Valer, CICCS, Univ. Nottingham, UK. 
13:15 - 14:15 El repte de la societat descarbonitzada
És la vegetació un segrestador eficaç de l’excedent de carboni?. Santi Sabaté, CREAF-UB, Barcelona
14:15 - 16:00 El repte de la societat descarbonitzada
Pausa
16:00 - 18:00 El repte de la societat descarbonitzada
Taula Rodona. Quin grau de fiabilitat tenen les projeccions de composició atmosfèrica i canvi climàtic? Moderador: Francisco Lloret. Hi participen tots els ponents
  • En aquests moments no és possible inscriure's a aquest curs.

Compartir