Els efectes de la crisi econòmica en els pressupostos públics

Els efectes de la crisi econòmica en els pressupostos públics

Data 13, 14 juliol 2009

En aquests moments no és possible inscriure's a aquest curs.

Imprimir

La crisi econòmica està generant un impacte important en els pressupostos dels diferents nivells de govern. A la menor recaptació impositiva se li uneix la major pressió sobre la despesa pública derivada de necessitats socials creixents i de mesures adoptades per millorar la situació econòmica. A més, aquest doble impacte, tant pel costat de l'ingrés com de la despesa, afecta els tres nivells de govern existents a Espanya: Estat, Comunitats Autònomes i Corporacions Locals.

L'objectiu del seminari és, per tant, analitzar l'impacte de la crisi des de la doble perspectiva d'ingressos i despeses i, al seu torn, des del punt de vista dels diferents nivells de govern. Quins en són els efectes, sobre quines polítiques es concreten més, quins nivells de govern se'n veuen més afectats i quines solucions o alternatives existeixen, són algunes de les qüestions que es volen tractar en el seminari.

Els ponents seran acadèmics de reconegut prestigi, així com responsables polítics de màxim nivell, amb la finalitat de tenir una perspectiva rica i variada del tema. Estudiants, funcionaris i qualsevol persona interessada en l'economia i en la política poden aprofitar el seminari per aprofundir els seus coneixements sobre un tema de màxima actualitat.

13/07/2009 - CCCB. Montalegre, 5 08001-Barcelona
09:30 - 10:30 Els efectes de la crisi econòmica en els pressupostos públics
Inauguració. Antoni Castells. Conseller d'Economia i Finances. Generalitat de Catalunya; Joan Fuster Sobrepere. Director acadèmic CUIMPB-Centre Ernest Lluch; Narcís Serra. President de Caixa Catalunya; Núria Bosch. Catedràtica d'Hisenda Pública. Universitat de Barcelona - IEB 
10:30 - 11:30 Els efectes de la crisi econòmica en els pressupostos públics
Los efectos de la crisis económica en los presupuestos públicos. Luis Espadas. Secretario General de Presupuestos y Gastos. Ministerio de Economía y Hacienda
11:30 - 12:00 Els efectes de la crisi econòmica en els pressupostos públics
Pausa 
12:00 - 14:00 Els efectes de la crisi econòmica en els pressupostos públics
Taula rodona: Quines mesures plantegen els agents socials davant la crisi econòmica? Joaquín Trigo. Director Executiu. Foment del Treball Nacional; Miguel Ángel García Díaz. Responsable del Gabinet Econòmic. Comissions Obreres; Joan Ramon Rovira. Gabinet d'Estudis Econòmics. Cambra de Comerç de Barcelona 
14:00 - 16:00 Els efectes de la crisi econòmica en els pressupostos públics
Pausa 
16:00 - 17:00 Els efectes de la crisi econòmica en els pressupostos públics
L'Estat del benestar davant la crisi econòmica. Rafael Muñoz de Bustillo. Catedràtic d'Economia Aplicada. Universidad de Salamanca 
17:00 - 17:30 Els efectes de la crisi econòmica en els pressupostos públics
Pausa 
17:30 - 18:15 Els efectes de la crisi econòmica en els pressupostos públics
Les polítiques fiscals de la crisi econòmica. José Mª Durán. Professor d'Hisenda Pública i Sistema Fiscal. Universitat de Barcelona – IEB 
18:15 - 18:15 Els efectes de la crisi econòmica en els pressupostos públics
L'impacte de la crisi a Espanya. Emilio Ontiveros. President de Analistas Financieros Internacionales (AFI). Madrid
09:30 - 10:30 Els efectes de la crisi econòmica en els pressupostos públics
El finançament de les comunitats autònomes en època de crisi (I). Núria Bosch. Catedràtica d'Hisenda Pública. Universitat de Barcelona – IEB 
10:30 - 11:30 Els efectes de la crisi econòmica en els pressupostos públics
El finançament de les comunitats autònomes en època de crisi (II). Jesús Ruiz-Huerta. Catedràtic d'Hisenda Pública. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid
11:30 - 12:00 Els efectes de la crisi econòmica en els pressupostos públics
Pausa 
12:00 - 16:00 Els efectes de la crisi econòmica en els pressupostos públics
Polítiques de les comunitats autònomes davant la crisi: educació, sanitat i polítiques socials. Jorge Calero. Catedràtic d'Economia Aplicada. Universitat de Barcelona; Rosa María Urbanos. Professora d'Economia Aplicada. Universitat Complutense de Madrid ; Luis Ayala. Catedràtic d'Economia Aplicada. Universidad Rey Juan Carlos 
16:00 - 17:00 Els efectes de la crisi econòmica en els pressupostos públics
Les corporacions locals davant la crisi econòmica. Maite Vilalta. Professora d'Hisenda Pública. Universitat de Barcelona 
17:00 - 17:30 Els efectes de la crisi econòmica en els pressupostos públics
Pausa 
17:30 - 19:00 Els efectes de la crisi econòmica en els pressupostos públics
Taula rodona: Quines mesures plantegen els partits políticsdavant la crisi econòmica? Francisco Fernández Marugán. Grup Parlamentari Socialista. Comissió d’Economia i Hisenda. Congrés dels Diputats; Álvaro Nadal.Portaveu adjunt del Grup Parlamentari Popular. Comissió d’Economia i Hisenda. Congrés dels Diputats; Imma Riera i Reñé. Grup Parlamentari Català. Congrés dels Diputats; Joan Herrera. Portaveu del Grup Parlamentari ERC-IU-ICV. Comissió d’Economia i Hisenda. Congrés dels Diputats
19:00 - 19:00 Els efectes de la crisi econòmica en els pressupostos públics
Conferència de Cloenda. Servaas Deroose. Direcció General d'Afers Econòmics i Financers, Comissió de la Comissió Europea
  • En aquests moments no és possible inscriure's a aquest curs.

Compartir