Ajuda en el procés de morir

Ajuda en el procés de morir

Data 9, 10 novembre 2009

En aquests moments no és possible inscriure's a aquest curs.

Imprimir

El curs analitzarà l’ajuda professional que rep el malalt que mor en els diferents àmbits assistencials i com podria millorar-se.

Parteix del fet evident que sovint es fa massa per retardar la mort i massa poc i tard per mitigar-ne el sofriment. És comú, a més, que es confonguin alguns conceptes clau a l’hora d’actuar o de limitar l’actuació, fins i tot per molts professionals. És urgent que es distingeixi millor què és el respecte a la negativa del malalt a rebre tractament, la limitació del tractament ja fútil, o la sedació, i que totes aquestes formes de bona pràctica se separin més nítidament del que ara la societat entén com a eutanàsia. Cal conèixer-ne les noves normatives i els nous posicionaments ètics del nostre entorn.

El curs també analitzarà les dificultats en la formació i en la pràctica: en l’àmbit de l’atenció primària, en el residencial, en el sòcio-sanitari, en l’hospitalari, i la responsabilitat que els professionals i les institucions tenen en el seu manteniment i en la seva millora.

El curs té per objectiu debatre en profunditat els canvis que s'estan produint en la societat en l'afrontament de la mort, així com proporcionar coneixements, eines de comunicació i criteris d'actuació davant de situacions al final de la vida.

El seminari està adreçat a professionals clínics de tots el estaments i especialitats clíniques, amb especial èmfasi en els entorns on es té cura dels malalts.

09/11/2009 - CCCB. Montalegre, 5 08001-Barcelona
09:30 - 09:45 Ajuda en el procés de morir
Inauguració
Joan Fuster Sobrepere
Director acadèmic, CUIMPB - Centre Ernest Lluch
Francesc Borrell
Director del curs
Victòria Camps
Presidenta, Fundació Víctor Grífols i Lucas
Manuel Cruz
Fundació Letamendi-Forns
09:45 - 10:40 Ajuda en el procés de morir
Bioètica al final de la vida. M. A. Broggi - Membre de la Reial Acadèmia de Medicina 
10:40 - 11:00 Ajuda en el procés de morir
Pausa
11:00 - 11:45 Ajuda en el procés de morir
Morir a l'Hospital
Clara Llubià. Metgessa, Servei d'Anestesiologia i Reanimació, Hospital
Trias i Pujol, Badalona
11:00 - 14:00 Ajuda en el procés de morir
Taula rodona - La pràctica de les curs pal·liatives
11:45 - 12:30 Ajuda en el procés de morir
Morir a casa
Xavier Busquets. Cirurgià de l'aparell digestiu, Centre de Diagnosi, Girona
12:30 - 13:15 Ajuda en el procés de morir
Cures pal·liatives: el moment actual i reptes
Jordi Trelis. Cap de cures pal·liatives, Institut Català d’Oncologia Germans Trias
i Pujol, Badalona
13:15 - 14:00 Ajuda en el procés de morir
Debat
El deure de no abandonar el pacient
16:00 - 17:00 Ajuda en el procés de morir
El deure de no abandonar el pacient
Timothy Quill. Professor de Medicina i Psiquiatria. School of Medicine and
Dentistry, University of Rochester Medical Center, Estats Units
17:00 - 17:30 Ajuda en el procés de morir
Debat
17:30 - 17:45 Ajuda en el procés de morir
Pausa
17:45 - 18:15 Ajuda en el procés de morir
La percepció ciutadana. Del cas “Montes” al “Million Dollar Baby”. Milagros Pérez Oliva. Professora d'Análisi d'Actualitat, Universitat Pompeu Fabra
17:45 - 20:00 Ajuda en el procés de morir
Taula rodona- Pacient i professional de la salut davant del deure de no abandonament. 
Moderador - Francesc Borrell. Departament Cièncias Clíniques. Facultat Medicina. EAP Gavarra. ICS
18:15 - 18:45 Ajuda en el procés de morir
Qualitat de vida ... mort de qualitat? Victòria Camps. Catedràtica de Filosofia Moral i Política, Universitat Autònoma de Barcelona. Presidenta de la Fundació Víctor Grífols i Lucas 
18:45 - 19:15 Ajuda en el procés de morir
La vivència del professional de la salut. Pilar Loncan. Sociedad Española de Cuidados Paliativos 
19:15 - 20:00 Ajuda en el procés de morir
Debat 
09:30 - 11:30 Ajuda en el procés de morir
Ètica de la comunicació i comunicació ètica amb el pacient i la família. Francesc Borrell. Departamento Ciencias Clínicas. Facultad Medicina. EAP Gavarra. ICS
11:30 - 12:00 Ajuda en el procés de morir
Pausa
12:00 - 13:00 Ajuda en el procés de morir
La vivència del pacient. Ramon Bayés. Catedràtic de Psicologia Bàsica, Universitat Autònoma de Barcelona
13:00 - 14:15 Ajuda en el procés de morir
Les cures pal·liatives en el cinema. Una introducció a la lectura crítica dels missatges audiovisuals.
Francesc Borrell. Departament Ciències Clíniques. Facultat Medicina. EAP Gavarra. ICS 
Marc Antoni Broggi. Membre de la Reial Acadèmia de Medicina
Ramón Bayés. Catedràtic de Psicologia Bàsica, Universitat Autònoma de Barcelona
El marc legal i la percepció ciutadana
16:00 - 16:45 Ajuda en el procés de morir
Presentació de la nova llei andalusa reguladora de les cures pal·liatives. Una visió des de la bioètica. Rafael Carretero Guerra. Secretari del Comité de Ética de Andalucía 
16:45 - 17:00 Ajuda en el procés de morir
Debat
17:15 - 17:30 Ajuda en el procés de morir
Pausa
17:30 - 18:00 Ajuda en el procés de morir
La pràctica judicial i la llei. Javier Hernández. Magistrat, Audiència Provincial, Tarragona 
18:30 - 18:30 Ajuda en el procés de morir
La pràctica professional i la llei. Núria Terribas. Directora, Institut Borja de Bioètica 
18:30 - 19:00 Ajuda en el procés de morir
Debat
19:00 - 19:30 Ajuda en el procés de morir
Conclusions de les jornades
Marc Antoni Broggi
Francesc Borrell

  • En aquests moments no és possible inscriure's a aquest curs.

Compartir