El nou marc jurídic dels mitjans audiovisuals

El nou marc jurídic dels mitjans audiovisuals

22, 23 juliol 2010

En aquests moments no és possible inscriure's a aquest curs.

Imprimir

La regulació del mitjans audiovisuals és un dels centres d'interès de més relleu en l'espai europeu. El seu procés de construcció política està vinculat a una nova concepció dels mitjans audiovisuals que transcendeixi l'àmbit de les regulacions estatals. Aquest interès es centra en la regulació de l'activitat, els continguts que s'emeten a l'espai audiovisual i la seva incidència sobre els valors, els drets fonamentals i altres bens jurídics protegits de la persones, a partir de l'experiència que ofereixen supòsits concrets. I tot en el marc de la garantía dels drets de la personalitat, el pluralisme, la protecció de les dades, la salvaguarda dels sectors socials més sensibles, la publicitat i la lliure concurrència en un mercat que es va incorporar al procés de liberalització. Així mateix. aquest interès es centra també en les funcions atribuïdes a les noves autoritats reguladores de l'audiovisual i de protecció de dades. Aquest any, a més, destaca la regulació del marc audiovisual a Espanya ofereix la novetat del debat sobre el Projecte de Llei General de Comunicació Audiovisual que és, en part, conseqüència obligada de la transposició de la Directiva 2007/75/CE de Serveis de Comunicació Audiovisual, del Parlament i del Consell, que hauria hagut de ser aprovat abans de desembre de 2009.

22/07/2010 - CCCB. Montalegre, 5 08001 Barcelona
09:15 - 09:30 El nou marc jurídic dels mitjans audiovisuals
Inauguración
Joan Fuster Sobrepere. Director académico. CUIMPB-Centre Ernest Lluch
Marc Carrillo. Director del curs
09:30 - 10:45 El nou marc jurídic dels mitjans audiovisuals

La república del ciberespacio

Santiago Muñoz Machado. Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad Complutense de Madrid


10:45 - 12:00 El nou marc jurídic dels mitjans audiovisuals

Convergencia tecnológica y regulación audiovisual

Joan Barata Mir. Profesor de Derecho Administrativo. Secretario General del Consell de l'Audiovisual de Catalunya


12:00 - 12:30 El nou marc jurídic dels mitjans audiovisuals

Pausa


12:30 - 14:00 El nou marc jurídic dels mitjans audiovisuals

Medios audiovisuales y telecomunicaciones, como ámbitos competenciales del autogobierno

Marc Carrillo. Catedrático de Derecho Constitucional. Universitat Pompeu Fabra


14:00 - 16:00 El nou marc jurídic dels mitjans audiovisuals

Pausa


16:00 - 17:15 El nou marc jurídic dels mitjans audiovisuals

El nuevo modelo de regulación de los medios audiovisuales: la Ley 7 / 2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual

Luis Javier Mieres. Asesor del Ministro de Justicia


17:15 - 18:30 El nou marc jurídic dels mitjans audiovisuals

El nuevo Consejo estatal de Medios Audiovisuales

Ignacio Villaverde Menéndez. Catedrático Acreditado de Derecho Constitucional


09:30 - 10:45 El nou marc jurídic dels mitjans audiovisuals

Medios audiovisuales y principios constitucionales: la jurisprudencia de la Corte Constitucional italiana

Roberto Romboli. Profesor Ordinario de Derecho Constitucional. Università degli Estudio di Pisa


10:45 - 12:00 El nou marc jurídic dels mitjans audiovisuals

Regulación, co-regulación y autorregulación audiovisual en el modelo británico

Andrea Millwood-Hardgrave. Oxford University


12:00 - 14:00 El nou marc jurídic dels mitjans audiovisuals

El papel de la Federal Communications Commission, como autoridad de regulación de las comunicaciones dentro del modelo institucional de los Estados Unidos

Stefaan Verhulst. Jefe de Investigación de la Markle Foundation de Nueva York. Profesor de la New York University


16:00 - 17:15 El nou marc jurídic dels mitjans audiovisuals

El Consejo del Audiovisual de Andalucía.

Juan Montabes Pereira. Presidente del Consejo del Audiovisual de Andalucía


17:15 - 18:15 El nou marc jurídic dels mitjans audiovisuals

El Consejo del Audiovisual de Navarra

Ramón Bultó Llevat. Presidente del Consejo del Audiovisual de Navarra


18:15 - 18:30 El nou marc jurídic dels mitjans audiovisuals

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya

Ramon Font Bové. Presidente del Consell de l'Audiovisual de Catalunya


  • En aquests moments no és possible inscriure's a aquest curs.

Compartir