Govern local: Catalunya, Espanya, Europa

Govern local: Catalunya, Espanya, Europa

20, 21 juliol 2010

En aquests moments no és possible inscriure's a aquest curs.

Imprimir

El curs tracta de les més actuals novetats que s'estan produint en la regulació dels governs i les administracions locals, tant des del punt de vista de la seva organització territorial com de la seva activitat en la ordenació i la prestació dels serveis públics. Les profundes reformes legislatives, les innovacions que aporta la jurisprudència, els nous enfocaments doctrinals, són analitzats a la llum de les exigències del desplegament estatutari així com de les directives comunitàries. També, la qüestió de la presència local a les institucions autonòmiques, estatals i europees.


Grans blocs temàtics: Marc polític del sistema nacional de salut (cartera de serveis, co-pagament, nivells de cobertura). Millorar l'eficiència del sistema (nombre de professionals, funcions dels professionals, model d'atenció als pacients amb malalties cròniques). TIC i sostenibilitat (impacte real de les TIC en el sistema sanitari, avaluació, usabilitat). Actitud dels ciutadans respecte als estils de vida saludables (hàbit tabàquic i exercici físic, impacte de l'auto-cura, co-responsabilitat en l'avaluació ).

20/07/2010 - CCCB. Montalegre, 5 08001 Barcelona
09:15 - 09:30 Govern local: Catalunya, Espanya, Europa

Acreditació i lliurament de la documentació


09:30 - 10:30 Govern local: Catalunya, Espanya, Europa

Inauguració del curs

Antoni Fogué. President de la Diputació de Barcelona
Joan Fuster Sobrepere. Director acadèmic. CUIMPB-Centre Ernest Lluch
Petra Mahillo. Directora del curs
Tomàs Font. Director del curs

10:30 - 11:30 Govern local: Catalunya, Espanya, Europa

Les reformes de l’organització territorial

Joaquín Tornos. Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona
Antoni Bayona. Professor de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. Lletrat del Parlament de Catalunya

11:30 - 12:00 Govern local: Catalunya, Espanya, Europa
 
Debat
12:00 - 12:30 Govern local: Catalunya, Espanya, Europa
 
Pausa cafè
12:30 - 13:15 Govern local: Catalunya, Espanya, Europa
La nova posició dels governs locals a Europa
Francesco Merloni Catedràtic de Dret Administratiu de la Università degli Studi di Perugia (Italia). President del Comité d’Experts del Consell d’Europa sobre la Carta Europea d’Autonomia Local

13:15 - 14:00 Govern local: Catalunya, Espanya, Europa
Debat

14:00 - 16:30 Govern local: Catalunya, Espanya, Europa
Pausa

16:30 - 17:30 Govern local: Catalunya, Espanya, Europa
La futura llei de règim jurídic i la seva aplicació als governs locals catalans
Dolors Canals. Professora Titular de Dret Administratiu de la Universitat de Girona.  Directora General de Qualitat Normativa de la Generalitat de Catalunya
Francesc Rodríguez Pontón.  Professor Titular de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona

17:30 - 18:00 Govern local: Catalunya, Espanya, Europa
Debat

09:45 - 10:30 Govern local: Catalunya, Espanya, Europa
La participació dels governs locals a les comunitats autònomes: la configuració legal del Consell de Governs Locals de Catalunya
Alfredo Galán. Professor Titular de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona

10:30 - 11:00 Govern local: Catalunya, Espanya, Europa
Debat

11:00 - 11:30 Govern local: Catalunya, Espanya, Europa
 
Pausa cafè
11:30 - 12:30 Govern local: Catalunya, Espanya, Europa
Crisi econòmica i governs locals
María de los Llanos Castellanos. Directora general de Cooperació Local. Vicepresidencia tercera del Govern espanyol i Ministeri de Política Territorial
Eduard Roig. Professor Titular de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona. Subdirector de Coordinació en el Gabinet de la Presidència del Govern d'Espanya

12:30 - 13:00 Govern local: Catalunya, Espanya, Europa
Debat

13:00 - 13:45 Govern local: Catalunya, Espanya, Europa
Immigració i padró municipal d’habitants
Markus González Beilfuss. Professor Titular de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona. Director general de Inmigración. Ministerio de Trabajo e Inmigración

13:45 - 14:15 Govern local: Catalunya, Espanya, Europa
Debat

14:15 - 16:15 Govern local: Catalunya, Espanya, Europa
Pausa

16:15 - 17:45 Govern local: Catalunya, Espanya, Europa
Taula rodona: Participació ciutadana local i governabilitat
Moderadora: Petra Mahillo. Secretària General de la Diputació de Barcelona
Jaume Magre. Professor Titular de Ciència Política de la Universitat de Barcelona. Director de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals
Marc Rius. Professor associat de Ciència Política de la Universitat de Barcelona. Director General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya
José Luís Martínez-Alonso. Professor associat de Dret Constitucional i Ciència Política de la Universitat de Barcelona. Director dels Serveis de Secretaria de la Diputació de Barcelona
Manuel Zafra. Professor titular de Ciència Política i de l’Administració de la Universitat de Granada

17:45 - 18:15 Govern local: Catalunya, Espanya, Europa
Debat

18:15 - 18:30 Govern local: Catalunya, Espanya, Europa
Presentació de l’Anuario del Gobierno Local 2009
Manuel Medina. Catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Director de la Fundación Democracia y Gobierno Local
Tomás Font. Codirector de l’Anuario del Gobierno Local. Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona. President de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya

18:30 - 19:00 Govern local: Catalunya, Espanya, Europa
Cloenda del curs
José Montilla. President de la Generalitat de Catalunya

  • En aquests moments no és possible inscriure's a aquest curs.

Compartir