La sostenibilitat del sistema sanitari

La sostenibilitat del sistema sanitari

15, 16 juliol 2010

En aquests moments no és possible inscriure's a aquest curs.

Imprimir

La sostenibilitat del sistema sanitari s'ha d'analitzar des de múltiples perspectives que fonamentalment es poden resumir en tres: l'evolució interna del propi sistema, el canvi de rol dels professionals i el context. Al final, la sostenibilitat serà possible o no en funció de la interacció d'aquestes tres perspectives i no es pot analitzar pensant en cada una d'elles aïlladament.

Grans blocs temàtics: Marc polític del sistema nacional de salut (cartera de serveis, co-pagament, nivells de cobertura). Millorar l'eficiència del sistema (nombre de professionals, funcions dels professionals, model d'atenció als pacients amb malalties cròniques). TIC i sostenibilitat (impacte real de les TIC en el sistema sanitari, avaluació, usabilitat). Actitud dels ciutadans respecte als estils de vida saludables (hàbit tabàquic i exercici físic, impacte de l'auto-cura, co-responsabilitat en l'avaluació ).

15/07/2010 - CCCB. Montalegre, 5 08001 Barcelona
09:00 - 09:30 La sostenibilitat del sistema sanitari
Inauguració
Joan Fuster Sobrepere. Director acadèmic CUIMPB-Centre Ernest Lluch
Mateu Huguet. Director Institut d'Estudis de la Salut
Guillem López-Casasnovas. Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES). Universitat Pompeu Fabra  

09:30 - 10:30 La sostenibilitat del sistema sanitari
Marc polític del sistema nacional de salut
Marina Geli. Consellera de Salut. Generalitat de Catalunya
10:30 - 11:30 La sostenibilitat del sistema sanitari
 Marc econòmic del sistema nacional de salut
Guillem López-Casasnovas. Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES). Universitat Pompeu Fabra
11:30 - 12:00 La sostenibilitat del sistema sanitari
Pausa
12:00 - 13:00 La sostenibilitat del sistema sanitari
Eficiència del sistema
Salvador Peiró. Cap de l'Àrea dIinvestigació en Serveis de Salut. Centre Superior d'Investigació en Salut Pública (CSISP), València

13:00 - 14:00 La sostenibilitat del sistema sanitari
Els professionals: demografia i funcions
Mateu Huguet. Director Institut d'Estudis de la Salut

14:00 - 16:00 La sostenibilitat del sistema sanitari
Pausa

16:00 - 17:00 La sostenibilitat del sistema sanitari
Transició epidemiològica i conseqüències en l'organització dels serveis
Andreu Segura. IES. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

17:00 - 19:00 La sostenibilitat del sistema sanitari
Taula rodona: Model d'atenció a pacients amb malalties cròniques
Moderador: David Elvira.  Director general de Recursos Sanitaris. Departament de Salut
Josep Manuel Picas. Director de Sistemes d'Informació i TIC, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
Joan  Escarrabill. Director del Pla Director de les Malalties de l'Aparell Respiratori (PDMAR). Departament de Salut
Tino Martí. Institut d'Estudis de la Salut

09:30 - 10:30 La sostenibilitat del sistema sanitari

Impacte de les TIC en el sistema sanitari

Joan Guanyabens. conseller delegat. Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques. Departament de Salut


10:30 - 11:30 La sostenibilitat del sistema sanitari
Impacte organizatiu de les TIC
Lola González. Directora Econòmica i d'Organització. Institut Català de la Salut  

11:30 - 12:00 La sostenibilitat del sistema sanitari
Pausa

12:00 - 13:00 La sostenibilitat del sistema sanitari

Estils de vida saludables: l'actitud de la ciutadania

Carmen Cabezas. Subdirectora de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya


13:00 - 14:00 La sostenibilitat del sistema sanitari

Impacte de l'autocura

Sergi Blancafort. Responsable de docència de la Universitat dels Pacients


14:00 - 16:00 La sostenibilitat del sistema sanitari

Pausa


16:00 - 17:00 La sostenibilitat del sistema sanitari

Sostenibilitat del sistema sanitari. Perspectiva europea

Joseph Kutzin. Cap de l'Oficina de Barcelona per a l'Enfortiment de Sistemes de Salud. Organització Mundial de la Salut. Oficina Regional per a Europa


17:00 - 19:00 La sostenibilitat del sistema sanitari

Sessió de Cloenda. La sostenibilitat en temps de crisi


  • En aquests moments no és possible inscriure's a aquest curs.

Compartir