Governança de les institucions sanitàries

Governança de les institucions sanitàries

20, 21 juliol 2010

En aquests moments no és possible inscriure's a aquest curs.

Imprimir

Vivim en un món divers, canviant i global. En aquest context, l'acció de govern resulta cada vegada més complexa atesa la multiplicitat d'actors que intervenen en la presa de decisions i les creixents expectatives de la ciutadania. A grans trets, la governança fa referència a les fórmules de coordinació entre els actors en un context d'incertesa i diversitat d'interessos, la qual cosa comporta un canvi en les maneres tradicionals de procedir dels poders públics. Analitzarem l'impacte d'aquests elements en el marc de la crisi econòmica actual, fent especial èmfasi en les seves implicacions en la política sanitària.
Governança de les institucions: Paper dels consells d'administració. Governs territorials de salut com a exemple de governança relacional. Canvis en l'estil de lideratge.

    La participació dels professionals en el govern i en la gestió: Governança i innovació: les xarxes. Paper del ciutadà en el govern de les institucions (Ciutadà informat. Expectativas. Teoria de la demanda infinita).

20/07/2010 - CCCB. Montalegre, 5 08001 Barcelona
09:00 - 09:30 Governança de les institucions sanitàries
Inauguración  
Joan Fuster Sobrepere. Director académico CUIMPB-Centre Ernest Lluch
Mateu Huguet. Director Institut d'Estudis de la Salut
Jordi Varela. Gerente Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

09:30 - 10:30 Governança de les institucions sanitàries

Gobernanza y democracia. Marco teórico

Quim Brugué. Director del Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)-UAB. Catedrático de Ciencia Política


10:30 - 11:30 Governança de les institucions sanitàries
 

Gobernanza y redes

Tamyko Ysa. Profesora adjunta del Departamento de Política de Empresa. ESADE


11:30 - 12:00 Governança de les institucions sanitàries
Pausa

12:00 - 13:00 Governança de les institucions sanitàries
El buen gobierno de las organizaciones sanitarias: la dimensión ciudadana
Ricard Meneu. Vice-presidente Fundación Instituto de Investigación de Servicio de Salud (FIISS).Valencia

13:00 - 14:00 Governança de les institucions sanitàries
El buen gobierno de las organizaciones sanitarias: la dimensión ciudadana
Ricard Meneu. Vice-presidente Fundación Instituto de Investigación de Servicio de Salud (FIISS).Valencia

14:00 - 16:00 Governança de les institucions sanitàries
Pausa

16:00 - 17:00 Governança de les institucions sanitàries
La Gobernanza del Sistema de Salud en Cataluña: los Gobiernos Territoriales de Salud
Ricard Armengol. Director de Ordenación Territorial y Participación Ciudadana. CatSalut

17:00 - 19:00 Governança de les institucions sanitàries
Taula rodona: els GTS a la pràctica 
Moderador: Mateu Huguet
Boi Ruiz. Unió Catalana d'Hospitals (UCH)
Enric Llorca. Alcalde de Sant Andreu de la Barca
Josep Argimon. Gerencia de Compra y Evaluación de Servicios Asistenciales. CatSalut

09:30 - 10:30 Governança de les institucions sanitàries

Gobernanza y participación en el Sistema Nacional de Salud

Jordi Colomer. Hospital de Viladecans


10:30 - 11:30 Governança de les institucions sanitàries
Participación de los profesionales sanitarios en el gobierno y la gestión: puntos fuertes y puntos débiles
Olinda Anía, Subdirectora IES
Josep Maria Piqué. Director Médico Hospital Clínic de Barcelona
Moderador:  Jordi Varela 

11:30 - 12:00 Governança de les institucions sanitàries
Pausa

12:00 - 14:00 Governança de les institucions sanitàries
El ciudadano informado 
Genís Roca. Socio Director RocaSalvatella

14:00 - 16:00 Governança de les institucions sanitàries
 
Pausa
16:00 - 17:00 Governança de les institucions sanitàries

La evaluación de la gobernanza en los sistemas sanitarios. Indicadores

Roberto Nuño. Director del Instituto Vasco de Innovación Sanitaria


17:00 - 19:00 Governança de les institucions sanitàries

Sesión de Clausura
Mateu Huguet. Director del curso


  • En aquests moments no és possible inscriure's a aquest curs.

Compartir