Demanda i necessitats residencials: els reptes d’avui per accedir a un habitatge digne

 Curs finalitzat

El curs es farà en català i eventualment en castellà. Curs presencial i online

Arxius de vídeo

Presentacions

Imatges

#demandahabitatge

Ressenya ponents

Els sistemes d’habitatge no son quelcom estàtic, sinó tot el contrari, es troben en constant evolució. I tot sembla assenyalar que aquesta evolució s’ha anat accelerant en els darrers temps de la mà dels diferents canvis de tot tipus –polítics, socials, econòmics, tecnològics, entre d’altres– que travessa la nostra societat. En aquest context, el propòsit d’aquesta jornada és examinar les característiques –actuals i previsions a curt termini– de la demanda d’habitatge en termes qualitatius i quantitatius, amb especial atenció a les diferents necessitats de suport que requereix un segment important de la població per poder per accedir a un habitatge digne, molt en particular, les persones joves. En aquesta anàlisi, hi ha diversos elements interrelacionats que son clau com, per exemple, les previsions de formació de llars, l’impacte dels canvis en el mercat de treball en la capacitat econòmica de les llars, l’augment de nous tipus de demandes com la de lloguer de temporada, l’alça dels tipus d’interès, o les mesures adoptades des de les administracions públiques per atendre la demanda exclosa del mercat, és a dir, la política d’habitatge.

PROGRAMA

20/02/2024 Aula 1
09:30 - 10:00 - Inauguració

- Margarita León
, directora acadèmica del CUIMPB-Centre Ernest Lluch
- Carme Trilla
, economista i presidenta de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona
10:00 - 10:45 - Presentació

- Marina Berasategui
, secretària d'Habitatge, Departament de Territori, Generalitat de Catalunya
- Ana Maria Martínez
, diputada delegada d'Habitatge de la Diputació de Barcelona
- Miguel Comino
, conseller delegat d'Habitatge de l'Àrea d'Administració i Territori de l'AMB
- Joan Ramon Riera
, comissionat d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona
10:45 - 11:30 - Conferència inaugural. La política d'habitatge com a pilar fonamental de l'estat del benestar

- Carme Trilla
11:30 - 12:00 - Pausa
12:00 - 13:30 - La demanda d'habitatge en l'actualitat
Modera: Joana Amat

L'evolució demogràfica en la formació de la demanda d'habitatge
Juan Antonio Mòdenes

El perfil de la demanda d'habitatge: una anàlisi a partir de les enquestes
Miquel Correa

Nous tipus de demanda d'habitatge: el lloguer de temporada
Helena Cruz

Nous tipus de demanda d'habitatge: el lloguer d'habitacions
María Matos
21/02/2024 Aula 1
09:30 - 10:00 - L'estat de l'emancipació residencial a Catalunya

- Pau Serracant
10:00 - 11:30 - Examinant la situació residencial dels joves
Modera: Irene Escorihuela

L'emancipació juvenil a la Unió Europea
Irene Galí

Les condicions econòmiques d'accés a l'habitatge dels joves a Espanya
Juan Antonio Báez

Les característiques de la població jove llogatera a la metròpoli de Barcelona
Jordi González
11:30 - 12:00 - Pausa
12:00 - 13:30 - Una mirada multinivell a les polítiques d'habitatge per facilitar-ne l'accés a les persones joves
Modera: Lídia Guillen

Les mesures a adoptar des de l'Estat
Francisco Javier Martín

Les mesures a adoptar des de la Generalitat de Catalunya
Xavier Roig

Les mesures a adoptar des de la Diputació de Barcelona
David Mongil

Les mesures a adoptar des de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Amadeu Iglesias

Les mesures a adoptar des de l'Ajuntament de Barcelona
Joan Recasens
13:30 - 14:00 - Conclusions i cloenda

- Ricard Gomà
, vicepresident de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona i director de l'Institut Metròpoli
- Bàrbara Pons
, vicepresidenta de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona i directora de Barcelona Regional