Repensar els equipaments de proximitat en perspectiva comunitària

La construcció d'infraestructura social urbana davant dels reptes de la segregació i l'exclusió

Inscriure's

Curs presencial i online

#RepensarEquipaments

Ressenya biogràfica ponents

Les transformacions socials urbanes a les darreres dècades s'han traduït en dinàmiques de segregació i exclusió social que representen reptes de primer ordre per a les polítiques públiques. Una part d'aquests reptes té a veure amb mantenir prou nivells de convivència i cohesió en societats cada vegada més diverses i creixentment desiguals. Es fa difícil pensar com aconseguir-ho sense activar d'alguna manera la ciutadania a través de processos d'acció i organització comunitària.
Algunes ciutats europees, la mateixa UE, i l'àmbit acadèmic, fa temps que reflexionen sobre el paper que poden i han de jugar els serveis de la política social més propers i presents al territori: escoles, centres de salut, centres de serveis socials, entre altres. De la mateixa manera, s'ha demostrat la centralitat que poden jugar equipaments de proximitat com ara centres cívics, biblioteques, centres culturals, instal·lacions esportives, entre d'altres, a l'hora de treballar objectius d'inclusió i cohesió.
El curs se centra en el paper dels equipaments de proximitat en la dinamització de la vida comunitària en barris i municipis, amb un èmfasi especial en els contextos de vulnerabilitat urbana. Responent aquest objectiu general, el curs s'estructura en quatre blocs temàtics principals:
- El paper de la infraestructura social urbana a la cohesió social i l'enfortiment comunitari;
- La manera com el disseny físic dels equipaments de proximitat en condiciona la funcionalitat i les dinàmiques socials;
- La distribució socioespacial dels equipaments i com aquesta condiciona la seva accessibilitat per a diferents territoris i grups socials.
- Els models de gestió i de dinamització d'equipaments de proximitat.
Per abordar totes aquestes qüestions, el curs combina conferències, taules rodones i presentació d'experiències tant locals (de la ciutat de Barcelona i el seu entorn metropolità) com a nacionals i internacionals.

PROGRAMA

19/09/2022
09:30 - 09:45 - Inauguració

- Margarita León
, directora acadèmica del CUIMPB-Centre Ernest Lluch
- Ismael Blanco
, director del curs
Infraestructura social, cohesió social i enfortiment comunitari
09:45 - 11:00 - Conferència inaugural

- Eric Klinenberg
11:00 - 11:15 - Pausa
Els equipaments com a continent: disseny arquitectònic i dinàmiques socials
11:15 - 12:00 - Presentació d'experiències
Modera: Ismael Blanco

El centre de vida comunitària de Trinitat Vella, Barcelona
Bet Bàrbara

Gestió d'equipaments per a la política social. Utrecht
Nienke Zeeman
12:00 - 13:30 - Taula rodona
Modera: Ismael Blanco

Daniela Arias

Nienke Zeeman

Irene Subils
20/09/2022
La distribució territorial dels equipaments: densitat institucional i segregació urbana
09:30 - 10:15 - Presentació d'experiències
Modera:

Ismael Blanco

El Prat - Sant Cosme
Laia Ortiz

The experience of community hubs in Torino
Fabrizio Barbiero
10:15 - 10:45 - Pausa
10:45 - 12:00 - Taula rodona
Modera: Ismael Blanco

Oriol Nel·lo

Helena Cruz

Fernando Antón
Models de gestió i metodologies de dinamització d'equipaments de proximitat
12:00 - 12:45 - Ponència

- Óscar Rebollo
12:45 - 13:00 - Conclusions i cloenda del curs

- Ismael Blanco

- Óscar Rebollo