Habitatge en temps de pandèmia

 

 

Vídeos

Presentacions

Durant la pandèmia de la COVID-19 s'ha manifestat amb cruesa la vulnerabilitat de certs col·lectius que es trobaven ja en circumstàncies delicades, col·lectius als quals s'ha afegit un sector de la població que, encara que precàriament i amb dificultats, fins al moment no havien requerit més ajudes socials. 
Una de les vulnerabilitats que més  impacte ha tingut durant la pandèmia ha estat l'habitatge, no només en l’accés i permanència per a determinats col·lectius, sinó també per les seves condicions d'habitabilitat en situacions de confinament. 
En aquestes jornades es proposa una reflexió sobre el que ha suposat la pandèmia pel que fa a l'habitatge, i quina ha estat la resposta que les administracions han anunciat i han dut a terme per pal·liar les conseqüències que ha tingut i té en la població. 

Currícula ponents

PROGRAMA

27/09/2021
09:00 - 09:30 - Inauguració i benvinguda
Margarita León, directora acadèmica del CUIMPB-Centre Ernest Lluch
 
Incidència de la pandèmia en l’acompliment del dret a l’habitatge. Perspectives de futur a l’àrea metropolitana
Carme Trilla, economista i presidenta de l'O-HB
09:30 - 10:00 - Presentació de la jornada

- Violant Cervera
, consellera de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya
-  Ada Colau
, alcaldessa de Barcelona
- David Lucas
, secretari general d'Habitatge i Agenda Urbana, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (online)
- Carmela Fortuny
, vicepresidenta segona de la Diputació de Barcelona
- Antoni Balmón
, vicepresident executiu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
Sessió inaugural
10:00 - 11:00 - Incidència de la pandèmia en l’acompliment del dret a l’habitatge. Perspectiva europea
Modera: Oriol Nel·lo

Susanne Bauer
11:00 - 11:30 - Pausa
11:30 - 12:45 - El context socioeconòmic: impacte de la pandèmia en els factors determinants del mercat residencial a l'àrea metropolitana
Modera: Ricard Gomà

Canvis en els factors demogràfics
Juan Antonio Mòdenes

Impacte en els ingressos de les llars i en els nivells de pobresa
Lara Navarro

Impacte en el mercat de treball
Vittorio Galletto
12:45 - 14:00 - Accés i permanència a l'habitatge en pandèmia
Modera: Joana Amat

Activitat del sector residencial durant la pandèmia
Xavier Vilajoana

Habitant en confinament: demanda, adequació i habitabilitat
Max Gigling

Impacte de la pandèmia en el lloguer a l'àrea metropolitana
Carme Trilla
28/09/2021
09:15 - 10:30 - Exclusió residencial i grups vulnerables durant la pandèmia
Modera: Zaida Muxí

Les condicions residencials de la gent gran en un context de pandèmia
Blanca Deusdad

Les persones joves i els processos d'emancipació
Guillermo Chirino

L'exclusió residencial des d'una perspectiva de gènere
Jordi Bosch
10:30 - 11:00 - Pausa
11:00 - 12:15 - L'emergència residencial en pandèmia
Modera: Irene Escorihuela

Evolució de l'emergència residencial durant la pandèmia
Carles Donat

Les necessitats residencials de les llars ateses per Càritas
Anna Roig

Sensellarisme durant la pandèmia
Ferran Busquets
12:15 - 13:40 - Les mesures urgents en habitatge davant la COVID-19
Modera: Lídia Guillen

Les mesures adoptades en l'àmbit de l'Estat (online)
Francisco Javier Martín Ramiro

Les mesures adoptades des de la Generalitat de Catalunya (online)
Jaume Fornt

Les mesures adoptades des de l'Ajuntament de Barcelona
Lucía Martín

Les mesures de suport establertes per l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Amadeu Iglesias

El suport als ajuntaments en l'estratègia d'atenció a les emergències
Miquel Ortíz
13:40 - 14:00 - Conclusions i cloenda

- Josep Bohigas
, director de Barcelona Regional i vicepresident de l’OHB
- Carme Trilla
, economista i presidenta de l'O-HB