Habitatge en temps de pandèmia

 

Curs presencial (amb aforament limitat) i on-line (amb inscripció prèvia)

Les inscripcions estaran obertes a partir de l'1 de setembre

Seguiu-lo a Twitter: #HabitatgeenPandemia @cuimpb1 @OMHBcn
 

Durant la pandèmia de la COVID-19 s'ha manifestat amb cruesa la vulnerabilitat de certs col·lectius que es trobaven ja en circumstàncies delicades, col·lectius als quals s'ha afegit un sector de la població que, encara que precàriament i amb dificultats, fins al moment no havien requerit més ajudes socials. 
Una de les vulnerabilitats que més  impacte ha tingut durant la pandèmia ha estat l'habitatge, no només en l’accés i permanència per a determinats col·lectius, sinó també per les seves condicions d'habitabilitat en situacions de confinament. 
En aquestes jornades es proposa una reflexió sobre el que ha suposat la pandèmia pel que fa a l'habitatge, i quina ha estat la resposta que les administracions han anunciat i han dut a terme per pal·liar les conseqüències que ha tingut i té en la població. 

PROGRAMA

27/09/2021
09:00 - 09:10 - Inauguració i benvinguda

- Margarita León
, directora acadèmica del CUIMPB-Centre Ernest Lluch
09:10 - 09:40 - Presentació de la jornada

- Ricard Gomà
, doctor en Ciència Política i de l'Administració. Director de l'IERMB i vicepresident de l'O-HB
- Ajuntament de Barcelona
,
- Generalitat de Catalunya
,
- Àrea Metropolitana de Barcelona
,
- Diputació de Barcelona
,
- Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS)
,
Sessió inaugural
09:40 - 11:00 - Incidència de la pandèmia en l’acompliment del dret a l’habitatge. Perspectives de futur
Modera: Carme Trilla

Susanne Bauer
11:00 - 11:30 - Pausa
11:30 - 12:45 - El context socioeconòmic: impacte de la pandèmia en els factors determinants del mercat residencial a l'àrea metropolitana
Modera: Oriol Nel·lo

Canvis en els factors demogràfics
Juan Antonio Mòdenes

Impacte en els ingressos de les llars i en els nivells de pobresa
Lara Navarro

Impacte en el mercat de treball
Vittorio Galletto
12:45 - 14:00 - Accés i permanència a l'habitatge en pandèmia
Modera: Joana Amat

Activitat del sector residencial durant la pandèmia
-- --

Habitant en confinament: demanda, adequació i habitabilitat
Max Gigling

Impacte de la pandèmia en el lloguer a l'àrea metropolitana
Carme Trilla
28/09/2021
09:15 - 10:30 - Exclusió residencial i grups vulnerables durant la pandèmia
Modera: Zaida Muxí

Les condicions residencials de la gent gran en un context de pandèmia
Blanca Deusdad

Les persones joves i els processos d'emancipació
-- --

L'exclusió residencial des d'una perspectiva de gènere
Jordi Bosch
10:30 - 11:00 - Pausa
11:00 - 12:15 - L'emergència residencial en pandèmia
Modera: Irene Escorihuela

Evolució de l'emergència residencial durant la pandèmia
Carles Donat

Les necessitats residencials de les llars ateses per Càritas
-- --

Sensellarisme durant la pandèmia
-- --
12:15 - 13:40 - Les mesures urgents en habitatge davant la COVID-19
Modera:

Les mesures adoptades en l'àmbit de l'Estat
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Les mesures adoptades des de la Generalitat de Catalunya
Agència de l'Habitatge de Catalunya

Les mesures adoptades des de l'Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Barcelona

Les mesures de suport establertes per l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Àrea Metropolitana de Barcelona

El suport als ajuntaments en l'estratègia d'atenció a les emergències
Diputació de Barcelona
13:40 - 14:00 - Conclusions i cloenda

- Josep Bohigas
, arquitecte, director de Barcelona Regional i vicepresident de l’OHB
- Carme Trilla
, economista i presidenta de l'O-HB