El futur de la governança metropolitana

polítiques, partenariats i co-producció

Curs acabat


Arxius de so
Presentacions
Resum
Imatges
#governança

Des de l’any 2018, l’associació Metropolis i la plataforma MetroHub del programa Habitat de l’ONU impulsen la celebració del Dia Mundial Metropolità amb motiu de l’aniversari de la Declaració sobre les Àrees Metropolitanes, signada a Montreal el 7 d’octubre de 2015. Enguany, les celebracions es troben emmarcades en el desplegament de l’Agenda 2030 de Nacions Unides. I, en aquesta línia, Metropolis i el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona proposen abordar l’ODS 17 – Aliances per aconseguir els objectius mitjançant la realització d’aquest curs, en col·laboració amb el Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona - Centre Ernest Lluch.

La dimensió global del procés urbanitzador té com un dels seus trets característics fonamentals la concentració creixent de la població en entorns metropolitans, és a dir, en conglomerats de ciutats que comparteixen necessitats quotidianes, però que es troben fragmentades administrativament i tenen poc o gens institucionalitzada una escala de govern de les dimensions adequades.

Així doncs, independentment de l’existència o no d’un govern o una estructura administrativa específica, en la governança de les àrees metropolitanes hi solen confluir diferents nivells de govern que cal coordinar. D’altra banda, mentre els actors econòmics i socials solen tenir en compte la perspectiva metropolitana a l’hora de defensar els seus interessos, generalment es troba una considerable falta de vinculació de la ciutadania amb aquesta escala. Complexitat i necessitat de col·laboració i compromís amb el treball conjunt són, doncs, dues de les característiques de la governança metropolitana actual.

I en el futur? Així com avui en dia s’estan qüestionant a la teoria i a la pràctica les fórmules tradicionals de disseny i execució de polítiques públiques, la translació de les noves formes de fer, com ara la co-creació, a l’escala metropolitana suposa un repte afegit que cal abordar de manera immediata, per tal de combatre les desigualtats socioeconòmiques existents.

El curs, doncs, constarà de dues parts: una primera sobre l’estat de la qüestió dels governs metropolitans i una segona més enfocada a anticipar com haurien de ser les polítiques metropolitanes de cara un futur en el que aquest nivell de govern es presenta com a clau per al benestar de la ciutadania.

PROGRAMA

07/10/2019 Sala Mirador CCCB
09:30 - 09:45 - Inauguració

Arxiu de so
- Maria José Garcia Celma
, directora acadèmica del CUIMPB-Centre Ernest Lluch
- Oriol Estela
, director del curs
- Octavi de la Varga
, director del curs
World Metropolitan Day
09:45 - 10:15 - World Metropolitan Day i els ODS

Arxiu de so
- Octavi de la Varga
10:15 - 10:45 - La governança metropolitana i la implementació dels ODS

Arxiu de so
Presentació
Currículum
- Mariona Tomàs
10:45 - 11:15 - Pausa-cafè
11:15 - 13:30 - Taula rodona- Polítiques metropolitanes: quin rol poden desenvolupar els actors econòmics i socials?

Arxiu de so
Presentació Montse Serret
Presentació Saida Elhiluch
Currículum Montse Serret
Currículum Xavier TianaModera: Oriol Estela

Montse Serret

Cristian Bardají

Saida Elhiluch

Xavier Tiana
08/10/2019 Sala Mirador CCCB
Les polítiques de futur
09:30 - 09:40 - Benvinguda i introducció al segon dia de curs

- Oriol Estela

- Elisabet Roselló
09:40 - 10:25 - Vídeo-conferència: fer polítiques ara pensant en el futur

Arxiu de so
Presentació
- Sophie Howe
10:25 - 11:00 - Conferència: Pensar ara les polítiques del(s) futur(s)

Arxiu de so
Currículum
- Jordi Serra
11:00 - 11:30 - Pausa-cafè
11:30 - 13:15 - Taula rodona: noves tendències en les polítiques públiques

Arxiu de so
Presentació Adrià Garcia Mateu
Presentació Anna Segura
Presentació Esther Pano
Currículum Adrià GarciaModera: Maria Cortada

Ana Alcantud

Adrià Garcia i Mateu

Esther Pano

Anna Segura
13:15 - 13:45 - Instal·lació participativa: "Nous futurs de les polítiques públiques"

- Elisabet Roselló
13:45 - 14:00 - Conclusions i cloenda del curs

- Oriol Estela