Metodologies actives per activar l'alumnat

Curs acabat

Curs amb certificat de formació permanent pel Departament d'Educació de la Generalitat (Consulteu-ho a cuimpb@cuimpb.cat)

Imatges
Presentació Metodologies actives
Presentació la màgia de la comunicació

Amb aquest seminari pretenem compartir experiències que hem dut a terme al llarg dels anys i que han donat bon resultat, essent l’avaluació per part dels alumnes Molt Favorable.
Això ens ha animat a seguir investigant en diferents metodologies actives i a posar en pràctica  recursos que han demostrat la seva eficàcia.

Actualment les aportacions de la Neurociència ens reafirmen que estem en el bon camí.

Les emocions positives i el bon humor son un bon camí a seguir en la apassionant tasca d'ensenyar i a la vegada aprendre. Com més sentits apareguin en l’aprenentatge més fixats queden els coneixements. (Bueno, D. 2017)
Competències que desenvoluparem:
-    Competències instrumentals relacionades amb la capacitat d’entendre i operar.
-    Competències metodològiques relacionades amb l’aplicació dels coneixements adquirits, l’organització del temps, les estratègies d’aprenentatge i les capacitats de comunicació.
-    Competències de treball en equip i cooperació amb diferents dinàmiques de grup
Objectius:
-    Compartir metodologies que hem portat a terme a diferents àmbits en els que hem fet classe, ESO, Batxillerat i Universitat.
-    Parlar des de l’experiència i aportar recursos útils per a l’ensenyament.
-    Treballar de forma activa per donar més protagonisme als alumnes.
-    Recollir consells que aporta la Neurociència per aplicar al dia a dia a l’aula.
-    Millorar la comunicació, tècniques de PNL, per a una classe més eficaç.

PROGRAMA

08/10/2019 Aula 2 CCCB
17:30 - 17:35 - Inauguració
17:35 - 18:30 - Presentació dels assistents i del curs. Una pinzellada de Neurociència
18:30 - 19:30 - Breu exposició de metodologies actives ABP, AOP, ApS, Flipped Classroom,...
ABP: Aprenentatge basat en Problemes
AOP: aprenentatge Orientat a Projectes
Aps: Aprenentatge Servei
Flipped Classroom: La classe a l'inrevés
19:30 - 20:30 - Treball en grup per practicar les exposicions de les metodologies actives
09/10/2019 Aula 2 CCCB
17:30 - 18:00 - Dinàmica de grup per fomentar el treball en equip. Una pinzellada de PNL
18:00 - 19:00 - Panell integrat per exposar el treball de les metodologies actives
19:00 - 19:30 - Escenaris de Neurociència que activen l'alumnat
19:30 - 20:00 - Conclusions i recull de suggeriments