Mètodes innovadors per reemplaçar l'experimentació animal

Reptes per a una ciència més ètica

Inscriure's

Imatges del curs
#3RsCuimpb
Arxius de so

Des que el 1959 Russell i Burch van postular en el llibre "The principles of Humane Experimental Tecnique" el principi de les 3R (Reemplaçament, reduir i refinar) de l'experimentació animal, s'ha incorporat a les lleis nacionals i internacionals que regulen l'ús de animals en procediments científics. L'R de Reemplaçament és la que presenta més reptes, però els avenços científics han permès el desenvolupament de models que no impliquin l'ús d'animals de laboratori.
En aquest curs s'abordaran les metodologies més innovadores que van des dels estudis de relació estructura química activitat, a la bioenginyeria de teixits i els models de organ-in-a-chip. Així mateix s'estudiaran altres mètodes que utilitzen invertebrats i que permeten desenvolupar models de diferents malalties, presentant una millor correlació que els models tradicionals amb animals d'experimentació. Els avantatges de tots aquests mètodes es discutiran en profunditat.

PROGRAMA

30/09/2019 Aula 2 - CCCB
16:00 - 16:05 - Inauguració

- Maria José Garcia Celma
, directora acadèmica del CUIMPB-Centre Ernest Lluch
- M Pilar Vinardell
, directora del curs
16:05 - 16:45 - Introducció al principi de les 3Rs

Arxiu de so
Presentació
- M Pilar Vinardell
16:45 - 17:45 - Models de malalties humanes en C. elegans

Arxiu de so (fragment)
Presentació
Currículum
- Julián Cerón
17:45 - 18:00 - Pausa
18:00 - 19:00 - Models alternatius en investigació de malalties infeccioses

Arxiu de so (fragments)
Presentació
Currículum
- Óscar Zaragoza
19:00 - 20:00 - Models tridimensionals

Presentació
Arxiu de so (fragment)
- Elena Martínez
01/10/2019 Aula 2 - CCCB
16:00 - 17:00 - Alternatives a estudis de sensibilització dèrmica

Arxiu de so
Presentació
- Montserrat Mitjans Arnal
17:00 - 18:00 - Models de malalties neurològiques en Drosophila

Arxiu de so
Presentació
Currículum
- Màximo Ibo Galindo
18:00 - 18:10 - Pausa
18:10 - 19:05 - Models d'embrió de pollastre per a l'estudi de càncer

Arxiu de so
Presentació
Currículum
- Berta Casar
19:05 - 20:00 - Models computacionals

Arxiu de so
Presentació
Currículum
- Jordi Mestres