Curs Avançat Monográfic de llengua espanyola (juny)2019

Per a més informació i formalitzar la inscripció contactar amb el mail: cuimpb@cuimpb.cat

NIVELL AVANÇAT (CURSOS MONOGRÀFICS) (45 hores)
Del 30 de maig al 26 de juny (29 de maig prova de Nivell)

Llengua d'instrucció: Espanyol
Requisits: Nivell avançat de llengua espanyola

El curs consta de 2 monogràfics obligatoris que cal triar d'entre els 4 monogràfics oferts.

MONOGRÁFIC D'ART I ARQUITECTURA D'ESPANYA
Aquest curs pretén donar a conèixer els principals moviments artístics espanyols. També mostrarà a l'estudiant la forma de llegir, interpretar i analitzar una obra d'art, un artista o un monument, i l'ajudarà a situar-los en el seu context. Finalment, és objectiu del curs millorar les habilitats lingüístiques de l'alumne, específicament la comprensió lectora, la comprensió auditiva i la presentació oral, així com potenciar la seva capacitat d'argumentar, defensar idees i realitzar anàlisis crítiques dels temes plantejats.

MONOGRÁFIC D'HISTÒRIA D'ESPANYA (1898-ÈPOCA ACTUAL)
Aquest curs facilita la comprensió de la complexitat (social, cultural, política i econòmica) de la societat espanyola a partir de l'estudi de la història recent. Així mateix, permet a l'alumne prendre consciència, analitzar, valorar i establir ponts de connexió entre l'Espanya d'abans i l'Espanya actual. Finalment, és objectiu del curs millorar les habilitats lingüístiques de l'alumne, específicament la comprensió lectora, la comprensió auditiva i la presentació oral, així com potenciar la seva capacitat d'argumentar, defensar idees i realitzar anàlisis crítiques dels temes plantejats en cada sessió.

MONOGRÁFIC D'INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA HISPÀNICA
Aquest curs permetrà conèixer els principals moviments i autors literaris en llengua espanyola. Dominar, a partir de la pràctica de l'anàlisi de textos literaris hispànics, el lèxic específic del metallenguatge literari en espanyol. Saber llegir, interpretar i analitzar un text, un escriptor, un moviment literari, i situar-los en el seu context històric i social. Millorar les habilitats lingüístiques -específicament la comprensió lectora, la comprensió auditiva i la presentació oral- mitjançant la lectura i el comentari dels textos i participant de manera activa en els debats que es desenvolupin a classe. Potenciar la capacitat d'argumentar, defensar idees i realitzar anàlisis crítiques de les obres, autors i temes plantejats en cada sessió.

MONOGRÀFIC  DE GRAMÀTICA AVANÇAT
El principal objectiu del curs és que l'alumne assoleixi un nivell de comunicació curós, a través de l'aplicació d'estratègies més completes i complexes que les emprades fins al moment. Els dos aspectes més destacats són la possibilitat d'argumentar de forma eficaç i la de desenvolupar-se amb fluidesa en un discurs de caràcter social. L'aspecte essencial d'aquest curs és l'adquisició del vocabulari i dels continguts gramaticals associats a situacions acadèmiques i professionals.

Una vegada feta l'inscripció cal especificar per e-mail a la Secretaria D'Alumnes els 2 monogràfics escollits.

Els 4 cursos monogràfics es realitzaran sempre que disposin del nombre mínim d'estudiants matriculats per obrir el monogràfic.