Curs inicial de llengua espanyola (juny)2019

Per a formalitzar la inscripció cal enviar un email a cuimpb@cuimpb.cat

NIVELL INICIAL  (A1, A2)
(100 hores) 80 hores de llengua espanyola i 20 hores de cultura
Del 30 de maig al 26 de juny 2019 (Prova de nivell: 29 de maig)

Aquests cursos estan dissenyats per a estudiants que no tenen cap coneixement previ de llengua espanyola (A1) o, si no, per a aquells alumnes que compten amb uns coneixements molt rudimentaris (A2). En ambdós s'utilitza un mètode comunicatiu d'ensenyament: el principal objectiu és capacitar l'estudiant per desenvolupar-se en situacions de comunicació real en la societat, d'acord amb el seu nivell de coneixements. Les classes de cultura abordaran algunes de les fites de la cultura catalana de manera introductòria i amena.


Número d'alumnes per grup: entre 11 i 18 alumnes